HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPosługa ks. Adama Zelgi
w naszej parafii

03.10.2021r.


„Postępujmy zawsze w prawdzie, tak iżby wewnętrzne usposobienie odpowiadało wiernie uczynkom zewnętrznym” (św. Zygmunt Szczęsny Feliński)

     W niedzielę, 3 października gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Adama Zelgę, proboszcza parafii pw. bł. Edmunda Bojanowskiego. W czasach Jerzego Engela pełnił posługę kapelana reprezentacji Polski. Jednak nie ta posługa była powodem zaproszenia ksiądz Adama Zelgi do naszej parafii. Ksiądz Adam Zelga jest autorem kilku książek. Jest wśród nich i ta poświęcona Założycielowi Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Nosi tytuł „ Abp Zygmunt Szczęsny Feliński. Szedłem do świętości, tracąc, ufny Bożej Opatrzności”. W sobotę 2 października nasza świątynia była miejscem wielkiego dziękczynienia za stuletnią posługę Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Mikstacie. Głoszone przez ks. Adama Zelgę homilie podczas wszystkich niedzielnych Eucharystii stały się okazją do pogłębienia wiedzy o ich Założycielu. Wpisywały się w przeżywane w parafii triduum ze św. Zygmuntem Szczęsnym Feliński. Przypomnijmy, że w piątek poprzedzający uroczystość dziękczynienia za posługę sióstr, s. Beata Czop w konferencji wygłoszonej po mszy świętej przybliżyła nam charyzmaty Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
     Rozpoczynając homilię ks. Adam Zelga zwrócił uwagę, że w Piśmie Święty Bóg przedstawiany jest jako miłosierny, przebaczający, ale jednocześnie jako wymagający, jest tym, który wychowuje. Zaznaczył, że widzimy piękno małżeństwa, ale jednocześnie doświadczamy, że miłość jest wymagająca. Kontynuując kaznodzieja wskazał, że gromadzi nas postać Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Przypomniał aresztowanie Piotra i Jana opisane w Dziejach Apostolskich i moment, kiedy po nocy spędzonej w celi stawia się im warunek, odzyskacie wolność, ale nie wolno wam głosić Chrystusa. Piotr odpowiada wtedy: „nie możemy się na to zgodzić trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Kaznodzieja zaakcentował, że słowa „ non possumus” - nie możemy wypowiedziane przez pierwszego papieża św. Piotra wypowiadane są w imieniu apostołów, ale także każdego z nas. Zaznaczył, że zasada „non possumus” biegnie przez historię. Była wielokrotnie obecna w życiu Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ksiądz Adam zaakcentował, że dostrzec ją można w postawie czternastoletniego Zygmunta ucznia gimnazjum rosyjskiego dla Polaków. W szkole tej, jak podkreślił kaznodzieja, nie chodziło o to, by młodych ludzi wychowywać, kształtować w duchu odpowiedzialności, ale by ich zdemoralizować, złamać. Podkreślił, że Zygmunt Szczęsny Feliński pisze w „ Pamiętnikach”, że wychowawcy nie reagowali na niewłaściwe zachowania młodych, na ich złe czyny. Czternastoletni Zygmunt klęcząc przed obrazem Matki Boże składa ślub czystości. Tu uwidacznia się w postawie przyszłego świętego zasada „ non possumus” - nie możemy poddać się takiemu modelowi wychowania, który podaje nam na władza. Kolejnym przykładem „non possumus” Felińskiego przywołanym przez kaznodzieję jest rok 1848 kiedy w okolicach Poznania wybuchają zamieszki. Wtedy ciężko chory Słowacki, Zygmunt Szczęsny Feliński i pięć innych osób wyrusza, by wstąpić do wojska polskiego. Taka postawa wynikała z przekonania, że nie możemy pozostawać na emigracji, gdy rodacy biją się o wolność ojczyzny. Trzecie „non possumus” Felińskiego, które wskazał ks. Adam to obecność przy śmierci Juliusza Słowackiego. Szczęsny Feliński jest jedynym świadkiem jego śmierci. Pod jego wpływem nawraca się, przyjmuje sakramenty. Dwa lata później Zygmunt Szczęsny Feliński wstępuje do seminarium. Kontynuując kaznodzieja wskazał kolejne „non possumus” w życiu przyszłego świętego. Miało ono miejsce wtedy, kiedy był arcybiskupem Warszawy. Warszawa nie zaakceptowała nigdy arcybiskupa. Kiedy wybucha powstanie styczniowe stara się bronić lud. Pisze list do cara, zostaje wezwany do Petersburga. Przedtem spotyka się z kapłanami wzywa ich, by odpowiadali zawsze „ non possumus”.
     Kaznodzieja zaakcentował, że zasada „non possumus” w Polsce była kilkakrotnie podnoszona przez katolików. Najbardziej znane jest „non possumus” kard. Stefana Wyszyńskiego z 1953 roku, kiedy to w memoriale skierowanym do władz biskupi napisali: „Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)”.
     Kończąc ks. Adam powiedział: rośnie we mnie przekonanie, że idą czasy, kiedy każdy z nas będzie musiał powiedzieć swoje „non possumus”- nie możemy. Podkreślił, że nie jest to sprzeciw, ale wezwaniem do nawrócenia, do przemiany życia naszego, ale i innych.
     Po zakończonej mszy świętej można było nabyć książeczkę o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim wraz z autografem. Tym, którzy ją nabyli pozwoli ona na lepsze poznanie Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi posługujących wśród nas od ponad stu lat. Ponadto życie abp Warszawy, wygnańca, wielkiego patrioty z pewnością zasługuje na pogłębioną refleksję, pochylenie się. To naprawdę wyjątkowa postać.
     Zachęcamy do przeczytania wywiadu z ks. Adamem Zelgą
https://weszlo.com/2020/09/12/swoje-tajemnice-zdradzali-mu-dudek-czy-zewlakow-bronil-u-niego-szczesny-ale-w-ataku-wystawilby-mojzesza/


Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie