HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNa pielgrzymim szlaku…
Gniezno- Lednica- Tulce

02.09.2017r.


     Już o szóstej rano wyruszyliśmy 2 września pod duchową opieką ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka na pielgrzymi szlak. Głównym cele naszej pielgrzymki był udział w Lednicy Seniora. W drodze na Lednicę zatrzymaliśmy się w Gnieźnie, gdzie nawiedziliśmy katedrę. Przewodnik zapoznał nas z historią katedry, pokazał najważniejsze kaplice. Nieco dłużej zatrzymaliśmy się przy konfesji św. Wojciecha. Obejrzeliśmy także słynne Gnieźnieńskie Drzwi. Zapoznaliśmy się na ich podstawie z etapami życia św. Wojciecha. Swoimi wspomnieniami z pobytu w miejscu narodzin św. Wojciecha podzielił się z nami ks. proboszcz.
     Z Gniezna udaliśmy się na Pola Lednickie. Większość uczestników pielgrzymki była tu pierwszy raz. Na Pola Lednickie przybyli w tym dniu w grupach zorganizowanych i indywidualnie pielgrzymi w różnym wieku z najodleglejszych zakątków Polski. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:45 …gimnastyką. Gdy o godz. 12:00 na Lednickich Polach rozległo się bicie dzwonu ku niebu popłynęła modlitwa Anioł Pański.
     Następnie Drogą Trzeciego Tysiąclecia procesjonalnie wprowadzono ks. bpa Michała Janochę, który przewodniczył uroczystej Eucharystii. Słowa powitania do księdza biskupa, współbraci kapłanów, a także zebranych wiernych skierował o. Wojciech Prus OP.
     Słowa rozważania skierował do zebranych ks. bp Michał Janocha. Na początku nawiązując do miejsca spotkania przypomniał chrzest Mieszka. Wspominając inicjatora spotkań hierarcha powiedział: „Genialna, profetyczna intuicja o. Jana Góry sprawiła, że tu jesteśmy, aby wspominać nasz chrzest, nasz prapoczątek i nasz ostateczny cel”. Nawiązując do obrazu Hansa Vermeera „ Ważąca perły”, na którym artysta przedstawił młodą kobietę w błogosławionym stanie, z wagą w dłoniach stojącą przy stole, na którym rozsypane są perły podkreślił, że urodzi ona wkrótce dziecko, które będzie wolne. Kaznodzieja zaakcentował, że waga jest symbolem wyboru, który związany jest w wolnością. Kontynuując powiedział: „Jej szale utrzymane są na tym samym poziomie, wszystko się jeszcze może rozstrzygnąć. W tym obrazie Vermeer zawarł polemikę, będąc katolikiem z protestancką doktryną o predestynacji. W tle pokoju widać obraz ostatecznego sądu, a w tym temacie też zawsze pojawia się motyw wagi, przy której stoi diabeł i anioł”. Kontynuując homilię ks. biskup Janocha podkreślił, że chciałby zatrzymać się na motywie wagi jako symbolu ludzkiej wolności, otrzymanej na chrzcie św. Hierarcha wyjaśnił znaczenie trzech słów, które w języku polskim związane są z wagą: roz-waga, u-waga, od- waga. Podkreślił, że rozwaga jest cnotą pozwalającą na rozeznawaniu dobra i zła, odróżnianiu prawdziwego dobra od dobra pozornego. Zwrócił uwagę, że rozwaga wiąże się z rozważaniem słowa. Słowo uwaga, jak podkreślił kaznodzieja związane jest ze staniem u wagi. Uwaga ta skoncentrowana powinna być na Bogu, i powinna stanowić istotę życia duchowego. W dalszej części homilii ks. biskup powiedział: „ Życie nas nieustannie rozprasza. Żyjemy tu, ale tez jesteśmy gdzie indziej . Uwaga to bycie skupionym na tym , co jest tu i teraz, bo łaska Boża, nie jest wczoraj, nie jest jutro, nie jest obok mnie, nie jest u kogoś komu się lepiej powodzi, ale jest tu i teraz”. Podkreślił, że rozwaga przychodzi z wiekiem, natomiast odwaga wiązana, kojarzona jest z młodością. Zaznaczył jednak, że odwaga jest sztuką odejścia od wagi. Nie jest postawą nacechowaną brawurą czy ryzykanctwem, ale związana jest z Bożym darem przekraczania samego siebie. Kończąc homilię ks. biskup zachęcał, byśmy prosili Maryję, która była najbardziej wolną ze wszystkich ludzi o rozwagę, uwagę, odwagę. Po Mszy św. nadszedł czas na posiłek i chwilę odpoczynku. Wielu uczestników spotkania zwiedziło w tym czasie Muzeum Jana Pawła II, zatrzymało się przy grobie o. Jana Góry, udało się na spacer nad Jezioro Lednickie. O godz. 15:00 spotkaliśmy się na Koronce do Miłosierdzia Bożego. Czekała na nas miła niespodzianka. Na Pola Lednickie przybył Prymas Polski abp Wojciech Polak powitany serdecznie przez zgromadzonych. W trakcie odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego wniesiony został procesjonalnie obraz Jezusa Miłosiernego. Przed Adoracją Najświętszego Sakramentu zostały zaprezentowane dwie inscenizacje biblijne: „Rola Maryi – Maryja wyprowadza nas z ukrycia” oraz „Ty jesteś Zacheuszem – Pragnij i zaryzykuj”. Po inscenizacjach i modlitwie wstawienniczej siostry zakonne wypowiadając imiona poszczególnych uczestników spotkania wykonywał znak krzyża na ich czole i wypowiadały słowa „ Idź i kochaj”. Te słowa stanowiły przesłanie i hasło tegorocznej Lednicy, a jednocześnie uświadomiły nam, że każdy z nas posłany i powołany jest do tego, by nieść miłość. Następnie wniesiona została figura Matki Bożej Fatimskiej, której towarzyszyli pastuszkowie. Na Lednickich Polach nie mogło zabraknąć obrazu Czarnej Madonny. Wprowadzeniu figury i obrazu towarzyszyła modlitwa różańcowa. Ważnym elementem spotkania było wniesienie pustej ramy i gest pustej ramki. Z wielkim wzruszeniem zebrani na Lednicy wysłuchali świadectwa przedstawicieli Wspólnoty Betlejem. Przyjechali na spotkanie małymi traktorami, by zwrócić uwagę na potrzebę życzliwości i przebaczenia w życiu. Pięknym doświadczeniem podczas lednickiego spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu. Gdy wystawiony został Najświętszy Sakrament zapanowała cisza, w milczenie zebrani adorowali Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Następnie odczytany został Akt Wyboru Chrystusa, w zebrani przeszli przez Bramę III Tysiąclecia. Kolejna Lednica Seniora(Niezłomnych) dobiegła końca. Pokazała jak modlitwą, śpiewem i tańcem można chwalić i uwielbiać Boga. Piękna oprawa muzyczna spotkania zapewne pomogła w owocnym jego przeżyciu…
     Z Lednicy udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Tuleckiej. W drodze do sanktuarium ks. proboszcz przybliżył nam historię jego powstania. Tulecka wspólnota parafialna przygotowywała się do uroczystości odpustowych. W świątyni trwał Koncert Wielbienia. W sanktuarium przywitał nas ks. Marian Libera, kustosz tego miejsca. Był czas na chwilę indywidualnej modlitwy – rozmowy z Matką Bożą, a potem trzeba było wyruszyć dalszą drogę. Do Mikstatu wróciliśmy około 23:00. Dobrze nam było na tym pielgrzymim szlaku. Uczestnicząc w Lednicy Seniora mogliśmy się przekonać, że Kościół jest wspólnotą, w której jest miejsce dla każdego człowieka.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie