HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyO mikstackim świętym Rochu …
tym razem w Lublinie

09.12.2016r.


     Wiele się w ostatnim czasie mówi i pisze o naszym Patronie Świętym Rochu, o Diecezjalnym Sanktuarium, o uroczystościach odpustowych połączonych z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Wpis na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przyznanie przez Opolską Izbę Lekarsko- Weterynaryjną medalu św. Rocha. To ostatnie dwa ważne wydarzenie i zapisane nowe karty historii tego ważnego dla naszej wspólnoty parafialnej miejsca.
     Nadszedł jednak czas na kolejny krok mający na celu promowanie kultu św. Rocha w różnych zakątkach naszego kraju. Taką okazję stwarzają konferencje i sympozja organizowane przez różne ośrodki akademicki.
     Niedawno miałem okazję uczestniczyć w konferencjach w Cieszynie i Olsztynie. A znów pojawiła się okazja, by przekazać informacje o naszych uroczystościach odpustowych ku czci św. Rocha- tym razem w …Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie, w dniu 9 grudnia została zorganizowana konferencja naukowa pod tytułem „ Kultura- tradycja- kontynuacja”. Pomyślałem sobie, że stanowi ona dobra okazję do tego, by podzielić się z uczestnikami informacjami o sposobie świętowanie w naszej wspólnocie uroczystości odpustowych. Zaintrygował mnie zwłaszcza ostatni człon tytułu konferencji- kontynuacja i skłonił do zgłoszenie referatu zatytułowanego „ Szkoła Świętego Rocha w mikstackim sanktuarium jako forma przekazu tradycji”. Ta Szkoła to jak wiemy cykl spotkań dla młodych Mikstaczan mających na celu przekazanie im wiedzy o Patronie i tradycjach odpustowych. W referacie przedstawiłem genezę spotkań w Szkole Świętego Rocha , jej najważniejsze założenia oraz realizowany podczas spotkań program. Uczestnicy konferencji wysłuchali referatu z zaciekawieniem, w dyskusji podkreślali, że to ciekawa, propozycja przekazu tradycji, ale także kształtowania tożsamości lokalnej.
     W tym roku odbyła się V edycja Szkoły Świętego Rocha, myślę, że możliwość jej zaprezentowania na forum konferencji w której uczestniczyły osoby z różnych stron Polski to promocja ciekawych działań podejmowanych przy Sanktuarium. Dzięki zaprezentowanemu referatowi wiele osób w różnych zakątkach Polski będzie mogło się dowiedzieć, że jest w Południowej Wielkopolsce, takie miasto Mikstat, gdzie podejmowane są ciekawe inicjatywy mające na celu przekaz kolejnemu pokoleniu pięknych tradycji odpustowych.


Ks. Kan. Krzysztof OrdziniakZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie