HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUroczystość Matki Bożej Królowej Polski – modlitwa za Ojczyznę

03.05.2019r.


„Z dawna Polski Tyś Królową,
Ty za nami przemów słowo,
ociemniałym podaj rękę,
mniej wytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę...” (z pieśni)


     3 maja to ważny dla Polaków dzień - uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Zatem uroczystość ta ma zarówno wymiar religijny, jak i patriotyczny. Polacy ukochali Maryję i od stuleci właśnie Jej przedstawiają trudne sprawy osobiste, Jej zawierzyli naszą Ojczyznę.
     Jest tradycją, że w tym dniu w naszej wspólnocie parafialnej modlimy się za Ojczyznę Polskę, ale także małą Ojczyznę, której na imię Mikstat. Przed wejściem do kościoła harcerze przyklejali przybywającym na Mszę Świętą biało- czerwone naklejki. Do kościoła przybyły poczty sztandarowe strażaków z terenu gminy, harcerzy, szkoły podstawowej, organizacji działających na terenie naszej małej Ojczyzny. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz.
     Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana była w kościele Świętej Trójcy o godz. 11:00. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był pochodzący z Mikstatu ks. kan. Jerzy Rasiak. W słowie wprowadzającym ks. proboszcz podkreślił, że w dniu dzisiejszym nasze myśli biegną ku Tej, którą nazywamy naszą Matką i Królową. Przypomniał, że 1. kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją na Królową Polski. Zachęcał, byśmy podziękowali Matce Bożej za opiekę nad naszą Ojczyzną. Zaakcentował, że modlitwą obejmiemy także rządzących, prosząc dla niech o światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji. Przypominając, że Ojczyzna jest zbiorowym obowiązkiem zwrócił uwagę na potrzebę dokonywania w życiu dobrych wyborów przez każdego człowieka.
     Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. wikariusz Marcin Walczak. Rozpoczynając zapytał, dlaczego liturgia słowa stawia nas obok krzyża i wyjaśnił, że po to by przypomnieć nam od czego zaczęła się nasza Ojczyzna. Podkreślił, że od chrztu Polski rozpoczęła się nasza państwowość. Przypomniał rolę księcia Mieszka I i Dobrawy w przyjęciu chrześcijaństwa w Polsce. To osobista decyzja Mieszka I sprawiła, że na naszej ziemi stanął krzyż z Chrystusem, dodał kaznodzieja, ale i wprowadziła nas do cywilizowanej chrześcijańskiej Europy. W dalszej części homilii kapłan pytał, dlaczego tak wielu chce usunąć Kościół i religię z historii naszego kraju. Zaakcentował, że religia przypomina nam o wartościach, za które oddawali życie nasi przodkowie. Wśród tych wartości kaznodzieja wymienił Boże przykazania, honor. Kontynuując ks. wikariusz powiedział m.in.: „W końcu tą wartością nadrzędną była Polska, ale Polska, ty my. Jaki będzie jej obraz zależy tylko wyłącznie od nas, od tego jakie wartości będziemy przekazywać młodemu pokoleniu? O czym będziemy im opowiadać i czego będziemy od nich wymagać. Dlatego stoimy pod krzyżem jak Matka Chrystusa i uczeń, który Go miłował, żebyśmy nie zapomnieli od czego zaczęła się Polska”.
     W dalszej części homilii kaznodzieja pytał, czy za spokój, tolerancję warto zdradzać swoje wartości. Kapłan zachęcał, byśmy stanęli z Maryja pod krzyżem i przypomnieli sobie co ślubowaliśmy, co nasi przodkowie przyrzekali podczas Ślubów Jasnogórskich. Kontynuując ks. Marcin zachęcał, by obchodzone święto, skłoniło nas do tego, by dobrze mówić o naszej Ojczyźnie, do poznawania jej kart historii i przekazania jej młodemu pokoleniu. Kończąc kapłan powiedział: „Ojczyzna ziemska jest ważna, bo jest rodziną w której wzrastamy, ale nie zapominajmy, że każdy z nas zmierza do jedynej Ojczyzny, Ojczyzny w której króluje Bóg, w której królują Jego wartości, w której to On jest zwycięzcą. Niech dzisiejsza uroczystość nam to przypomina. Amen”.
     Przed końcowym błogosławieństwem ks. kan. Krzysztof odczytał Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń „ Boże coś Polskę”.
     Dalsza część uroczystości odbyła się na mikstackim rynku przy figurze Najświętszego Serca Jezusowego.
     Tu harcerze wciągnęli flagę narodową na maszt i odśpiewano hymn narodowy.
     Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił pan burmistrz Henryk Zieliński. Zwrócił uwagę na wagę wydarzenia jakim było ustanowienie Konstytucji 3 Maja, jeżeli czcimy nadal rocznicę jej uchwalenia po dwustu dwudziestu ośmiu latach. Zaakcentował, że zapisane zostały w nich wartości cenione przez wszystkich ludzi takie jak: wolność, równość, sprawiedliwość. Pan burmistrz podkreślił atmosferę radości jaka towarzyszyła uchwaleniu Konstytucji. Przywołał zapis z Księgi miejskiej opisującej atmosferę panującą w tym czasie w Mikstacie. Podkreślił, że wartości równość, wolność, sprawiedliwość nie są dane raz na zawsze i stanowią wyzwanie dla współczesnego pokolenia.
     W przededniu Święta Strażaków podziękował im za ich służbę i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Następnie przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Harcerze zaciągnęli przy pomniku wartę honorową. Uroczystość przy figurze Najświętszego Serca Jezusowego zakończyła się odśpiewaniem „ Roty”.
     O godz. 16:00 w Parku Świętego Rocha rozpoczęła się „majówka” zorganizowana przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i zespół charytatywny działający w parafii.
     W tym szczególnym dniu o godz. 21:00 spotkaliśmy się na Apelu Jasnogórskim przy figurze Matki Bożej na ulicy Krakowskiej. Z naszych serc popłynęły słowa:
     Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam! .


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie