HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Misterium w wykonaniu najmłodszych

14_16.03.2016r.


     W dniach od 14-16 marca dzieci przeżywały czas szczególnego spotkanie z Jezusem – rekolekcje. Rekolekcje prowadził Ks. Przemysław Kapała, wikariusz z Bralina. Przebiegały one pod hasłem „Znaleźć źródło” .W czasie spotkań z Ks. Rekolekcjonistą nasi młodzi parafianie wielokrotnie mogli usłyszeć słowa zapewnienia o bezgranicznej miłości Boga do człowieka oraz zachętę powrotu do źródła, do Miłości, którą jest Jezus.
     W przyjęciu prawdy o wielkiej miłości Boga do człowieka zapewne pomogło Misterium Męki i Śmierci Jezusa przygotowane pod kierunkiem s. Ewy. W Misterium wzięli udział uczniowie klas III ze szkoły podstawowej. Zostało ono zaprezentowane podczas podsumowania rekolekcji. Mali aktorzy z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role Jezusa, a także osób towarzyszących mu podczas Drogi Krzyżowej, ale także te , które spotkał na niej. W Misterium nie zabrakło sceny skazania Jezusa na śmierć, spotkania z Matką. Mali artyści uświadomili zebranym ogrom cierpień Jezusa podczas Drogi Krzyżowej. Misterium zakończyła scena zmartwychwstania. Jezus cierpiał za nas i umarł na krzyżu, aby odkupić ludzkość. Po trzech dniach Zmartwychwstał, zwyciężył śmierć, abyśmy i my mogli się kiedyś cieszyć życiem wiecznym.
     Misterium Męki i Śmierci Jezusa w wykonaniu maluchów wprowadziło nas w atmosferę Świętego Triduum Paschalnego.
     Przygotowane stroje, dekoracje i zaangażowanie artystów pomogły nam poczuć atmosferę tych wyjątkowych dni. Na zakończenie Misterium odbyła się prezentacja małych aktorów podczas której, s. Ewa przypomniała odgrywane przez nich role.

Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie