HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZe Wzgórza św. Rocha popłynęło ku
niebu wołanie o miłosierdzie

28.04.2019r.


„A kiedy w sercu przygaśnie wiary blask,
może zapragniesz bezmiaru Bożych łask.
Nie trać nadziei i pamiętaj,
że Bóg w miłosierdzie bogaty jest” ( z pieśni)


     28 kwietnia w Kościele przeżywaliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione 30. kwietnia 2000 roku przez św. Jan Paweł II. Jest to szczególny dzień łask. Sam Pan Jezus prosił sekretarkę Bożego Miłosierdzia św. Faustynę o ustanowienie tego święta w niedzielę po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
     Przegotowanie do tego święta rozpoczęliśmy w Wielki Piątek Nowennę do Miłosierdzia Bożego.
     W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w parafii zostały odprawione dwie Msze Święte z prośbą o łaski potrzebne dla jego czcicieli. Pierwsza sprawowana była przez ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka o godz. 11:00 w kościele farnym. Jest tradycją w naszej parafii, że uczestniczą w niej dzieci. Podczas homilii ks. kanonik nawiązał do słów Ewangelii i zachęcał zarówno dzieci jak i dorosłych do troski o rozwój swojej wiary. Nie mogło zabraknąć nawiązania do obchodzonej Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Dzieci otrzymały obrazki z Jezusem Miłosiernym na odwrocie których, znajdowały się słowa modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ich tekst przydał się najmłodszym parafianom, gdyż po zakończonej Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiona została właśnie Koronka i Litania do Miłosierdzia Bożego.
     Trudno wyobrazić sobie ten dzień bez modlitwy w Godzinie Miłosierdzia Bożego. Tę szczególną godzinę część parafian przeżywała w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Tu ks. kan. Krzysztof poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zanim rozpoczęliśmy modlitwę kapłan przywołał fragmenty z Dzienniczka s. Faustyny. Były wśród nich słowa Jezusa: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”( 699). Czy można nie skorzystać z tego szczególnego czasu łaski?
     W czasie Koronki prosiliśmy Pana Jezusa o miłosierdzie dla zmarłych spoczywających na otaczającym Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha cmentarzu, a także za tych polecanych w wypominkach rocznych. Ich nazwiska wyczytywał ks. kanonik pomiędzy poszczególnymi częściami modlitwy. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego w sanktuarium odprawione zostało nabożeństwo Drogi Światła. Nabożeństwo to chyba już na stałe wpisało się do scenariusza obchodów Święta Miłosierdzia Bożego w naszej parafii. Niesie ze sobą ono tyle nadziei. Było okazją do przeżycia 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem, ale i czasem refleksji nad tym, za co powinniśmy przeprosić Jezusa. Przy rozważaniu poszczególnych spotkań od paschału odpalane były kolejne świeczki. Tuż przed błogosławieństwem zapłonęła czternasta.
     Po nabożeństwie Drogi Światła w sanktuarium odprawiona została kolejna Msza Święta w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego z Mikstatu i Komorowa.
     Potrzebują tego miłosierdzia nasi zmarli, potrzebuje go każdy z nas, bardzo potrzebuje go dzisiejszy świat…
     W Święto Miłosierdzia Bożego z Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w popłynęło ku niebu z wielu serc wołanie: „ Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.
     Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 75 Tydzień Miłosierdzia. Rozpoczyna się on 28 kwietnia i będzie trwał do 5 maja. Hasłem tegorocznego Tygodnia są słowa z kazania na Górze „ Miłosierni miłosierdzia dostąpią”.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie