HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZa nami Niedziela Palmowa- trwa Wielki Tydzień

02.04.2023r.


„Niedziela Palmowa, w którą Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jest jakby świątecznie przystrojoną bramą, wprowadzająca nas w Wielki Tydzień” (św. Jan Paweł II)

     2. kwietnia przeżywaliśmy w Kościele Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wielki Tydzień. Przypomina nam ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Wjazdowi temu towarzyszyło głośne wołanie tłumu „Hosanna Synowi Dawidowemu” rzucanie gałązek palmowych i płaszcze pod Jego stopy. Niestety, już za kilka dni radosne wołanie „hosanna” zastąpi okrzyk „ukrzyżuj go”. Wjazd Jezusa do Jerozolimy poprzedza Jego mękę i śmierć na krzyżu.
     Nazwa Niedziela Palmowa pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm, w Polsce zastępują je najczęściej gałązki wierzbowe. Niedziela ta nazywana jest także Niedzielą Męki Pańskiej, gdyż w kościołach odczytuje się jej opis. Dawniej niedziela ta była w Polsce nazywana niedzielą kwietną, gdyż obchodzona jest w okresie pojawiania się pierwszych kwiatów.
     W Niedzielę Męki Pańskiej przynosimy do kościoła palmy bądź inne zielone gałązki do pobłogosławienia. Symbolizują one ciągle odradzające się życie.
     Jak przed laty pisał Jan Uryga: „Palma mała, czy duża, niesiona w procesji wyraża żywą wiarę chrześcijanina, który idzie za Zwycięskim Chrystusem, Królem chwały, do swej chwały wiecznej w niebie”.
     Nie brakowało tych palm podczas Mszy świętych sprawowanych w mikstackim kościele. O godz. 10:30 w mikstackiej parafii sprawowana jest Eucharystii z udziałem dzieci. Barwnie i kolorowa zrobiło się na placu przykościelnym. To tu zebrały się dzieci i wielu parafian z małymi, ale i czasami naprawdę dużymi palmami.
     Zwracając się do zebranych podkreśliłem, że Niedziela Palmowa upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy, który udał się tam, by umrzeć i zmartwychwstać.
     Następnie odczytałem fragment Ewangelii według św. Mateusza opisujący wjazd Jezusa do Jerozolimy, odmówiłem modlitwę i pobłogosławiłem przyniesione przez wiernych palmy. Szczególnie wyróżniały się te, przygotowane przez dzieci. Większość z nich przyozdobiona była kolorowymi kwiatami, wstążkami. Po pobłogosławieniu palm zebrani na placu ze śpiewem na ustach i wysoko uniesionymi palmami udali się procesjonalnie do kościoła. Tu pobłogosławiłem palmy wiernych znajdujących się w świątyni, a następnie sprawowałem Eucharystię. Jak już wspomniałem niedziela ta nazywane jest niedzielą Męki Pańskiej. Została ona odczytana w mikstackiej świątyni z podziałem na role.
     Po mszy świętej dzieci, które wykonały palmy zgromadziły się na placu przy kościele. Tu czekoladowymi barankami nagrodzone zostały najwyższe palmy. Przypomnę, że baranek, który jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa powinien znaleźć się w każdym koszyczku tzw. „święconką”. Był i drobny upominek dla wszystkich dzieci, które przygotowały palmy. W tym dniu wspominaliśmy 18 rocznice śmierci św. Jana Pawła II, więc do rąk dzieci trafiła gazetka „ Dobre Nowiny” Jemu poświęcona.
     Młodzi mikstaccy parafianie dali w Niedziele Palmową piękne świadectwo swej wiary, przynależności do Kościoła. Potrzebuje tego świadectwa dzisiejszy świat, potrzebują ich rówieśni. Liczny ich udział z palmami rodzi w sercu nadzieję, że tradycje kultywowane przez wieki tradycje związane z Niedzielą Palmową przetrwają i będą przekazywane kolejnym pokoleniom.
     Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Przed nami Święte Triduum Paschalne, na które składa się Wielki Czwartek, Piątek i Wigilia Paschalna. Przeżyjmy w duchu wiary i czuwania z Jezusem w ten szczególny czas, byśmy mogli w pełni doświadczyć radości Wielkanocnego Poranka.

Ks. Krzysztof Ordziniak


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie