HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela Palmowa w naszej
wspólnocie – Marsz dla Jezusa

09.04.2017r.


     W centralnym punkcie naszego miasta na Rynku w znajduje się pomnik Najświętszego Serca Jezusowego. To ważne miejsce dla mikstackiej wspólnoty parafialnej. Tu odbywają się uroczystości o charakterze religijnym i patriotycznym. Tu w Niedzielę Męki Pańskiej, nazywanej także Niedzielą Palmową zostało wyznaczone miejsce spotkania dla najmłodszych mieszkańców parafii mikstackiej, którzy uczestniczyli w Marszu dla Jezusa. Niedziela Palmowa upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, kiedy to wiwatujący tłum, krzyczący hosanna, rzucał pod Jego nogi gałązki palmowe i oliwne. Za kilka dni będzie wiele osób z tego tłumu wołało ukrzyżuj Go. Na pamiątkę tego wydarzenia w naszych kościołach w tym dniu błogosławi się gałązki palmowe, symbolizujące życia. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, ale jest także wielkim świętem młodości.
     Od 1985 roku z inicjatywy świętego już, Jana Pawła II w Niedziele Palmowa obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku jest on obchodzony po raz trzydziesty drugi. Papież Franciszek, tak jak Jego poprzednicy, Jan Paweł II i Benedykt XVI przygotował na ten dzień specjalne Orędzie do młodych. Myśl przewodnia tegorocznego Orędzia została zaczerpnięta z Ewangelii św. Łukasza i zawarta w słowach „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49). Papież zachęca w nim młodych do postawy aktywności i zaangażowania. Podkreśla jednocześnie, że młodość nie jest oderwana od przeszłości. Papież pisze m.in. „Upamiętnianie przeszłości pomaga również przyjąć bezprecedensowe interwencje, które Bóg pragnie dokonać w nas i poprzez nas. I pomaga nam w otwarciu się, abyśmy byli wybrani jako Jego narzędzia, współpracownicy Jego zbawczych planów. Także wy, ludzie młodzi, możecie dokonać wielkich rzeczy, podjąć wielkie obowiązki, jeśli rozpoznacie miłosierne i wszechmocne działanie Boga w waszym życiu”.
     Święto młodzieży przeżywane jest w wymiarze lokalnym, parafialnym, diecezjalnym. Odbyło się ono także w naszej wspólnocie parafialnej.
      Około godz. 11:00 na mikstacki Rynek zaczęły przychodzić dzieci z palmami w rękach, ale nie brakowało także osób dorosłych. O godz. 11:00 w mikstackim wieczerniku w niedziele sprawowana jest Msza Święta ze szczególnym udziałem dzieci i młodzieży. O godzinie jedenastej w asyście ministrantów niosących krzyż na Rynek przybył ks. wikariusz Krzysztof Lipiński, który po odmówieniu specjalnej modlitwy pobłogosławił palmowe gałązki. Następnie procesjonalnie za krzyżem zgromadzeni na Rynku młodsi i starsi parafianie ze śpiewem na ustach, z palmami w rękach udali się na Mszę Świętą do kościoła farnego. Tu ks. Krzysztof pobłogosławił palmy zgromadzonych w kościele, następnie rozpoczęła się Msza Święta podczas której odczytany został opis Męki Pańskiej. Podczas Mszy Świętej śpiewał parafialny zespół młodzieżowy.
     W Marszu dla Jezusa uczestniczyły przede wszystkim młodsze dzieci oraz osoby dorosłe. Młodzież, jak to już się stało tradycją w południe udała się wraz z s. Ewą z ks. wikariuszem Krzysztofem na Górę Krzyża koło Parzynowa, by tam uczestniczyć w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży. Uczestniczący w marszu dla Jezusa dali świadectwo swej wiary, tak bardzo wymowne wpisujące się w hasło roku duszpasterskiego „ Idźcie i głoście”. Szli i głosili „Hosanna, hosanna, Synowi Dawidowemu…” .
     Przed nami szczególny czas, Wielki Tydzień, w który wpisane jest Święte Triduum Paschalne czas wyciszenia, modlitewnej zadumy, adoracji Najświętszego Sakramentu, czuwania przy Grobie Pana Jezusa. Wykorzystajmy ten wyjątkowy czas, przeżyjmy go w duchu czuwania z Jezusem byśmy mogli w pełni doświadczyć radości Świąt Zmartwychwstania.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie