HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela Palmowa Męki Pańskiej
w naszej parafii

14.04.2019r.


„Wjeżdża Król nasz Jezus cichy do Jerozolimy.
Hołd mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.
Hosanna, hosanna, hosanna”( z pieśni)


     14 kwietnia przeżywaliśmy kolejną w naszym życiu Niedzielę Palmową, upamiętniającą triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia w kościołach w tym dniu błogosławi się gałązki palmowe symbolizujące życia. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, jest także wielkim świętem młodości. Od 1985 roku dzień ten obchodzony jest jako Światowy Dzień Młodzieży.
     W mikstackiej wspólnocie błogosławieństwo palm odbywało się podczas każdej mszy świętej. Stało się już tradycją, że w tym dniu młodzi spotykają się na Eucharystii o godz. 11:00. Młodzi zebrali się przy Grocie Lourdzkiej. Przed tygodniem ks. kan. Grzegorz Klapa ogłosił konkurs na najładniejszą palmę. Ks. wikariusz Marcin Walczak wybrał trzy najładniejsze jego zdaniem palmy. Następnie odczytał fragment Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a po specjalnej modlitwie pobłogosławił przyniesione przez dzieci palmy. Następnie procesjonalnie z palmami w ręku i śpiewem na ustach młodzi udali się do kościoła, gdzie sprawowana była Eucharystia. Po jej zakończeniu przyszedł czas na wręczenie nagród. Ufundował je i przekazał dzieciom ks. kan. Grzegorz. Pięknie prezentowały się przygotowane przez dzieci palmy, bo w ich wykonanie wszyscy włożyły dużo serca. Pomysłów dzieciom nie brakowało. Warto dodać, że niektóre palmy były znacznie większe od ich właścicieli. Jest jeszcze jeden wymiar ogłoszonego konkursu- troska o przekaz tradycji kolejnym pokoleniom.
     Święty Jan Paweł II powiedział do młodych: „Jesteście światłością świata, jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją”.
     Młodzi byli nadzieją św. Jana Pawła II, byli i są nadal nadzieją Kościoła, są także nadzieją naszej wspólnoty parafialnej. Dobrze, że nasi młodzi parafianie dali świadectwo swej wiary, przynależności do Kościoła. Potrzebuje tego świadectwa dzisiejszy świat, potrzebują ich rówieśnicy.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie