HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyUroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
w naszej wspólnocie

03.06.2016r.


     „Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci: Naszą Ojczyznę, naszą parafię, nasze rodziny i nas samych”( z pieśni)

     „Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci…” słowa tej pieśni wybrzmiały w naszym parafialnym kościele w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dla naszej wspólnoty dzień szczególny. Od pokoleń w sposób wyjątkowy czcimy Najświętsze Serce Jezusowe. W tym roku, 12 lipca mija 80- rocznica poświęcenia figury Najświętszego Serca Jezusowego. Ustawili ją w centralnym punkcie dzięki wielkiej ofiarności nasi przodkowie. Została ona poświęcona przez ks. Bpa Dymka.
     A my przepełnieni wiarą, w tę uroczystość ,zgromadziliśmy się w naszym parafialnym wieczerniku, by dziękować Jezusowi za bezgraniczną miłość do nas, za zdrój łask, które spływają na nas z Jego otwartego Serca. Mszy Świętej, przewodniczył Ks. Paweł, współkoncelebransem był Ks. Kan. Grzegorz. W czasie Eucharystii słowa homilii skierował do nas Ks. Paweł. Rozpoczął ją słowami modlitwy: „Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego” i podkreślając, że w zasadzie oddają one sens przeżywanej przez nas uroczystości. Podkreślił, że powinniśmy mieć świadomość wielkiej przepaści dzielącej nasze serca od Serca Jezusowego. Ks. Paweł podkreślił, że Jezus obiecał nam, że da nam nowe serca, ale nie powiedział kiedy to uczyni. Kaznodzieja pokreślił, że może się to stać w momencie, w którym się tego najmniej spodziewamy. Podkreślił, że Serce Jezusa to serce przepełnione miłością do każdego człowieka. Kontynuując rozważanie zapytał, czy potrafimy kochać wszystkich ludzi, taką miłością jaką kocha ich Jezus. Ks. Paweł zaakcentował, że „ Serce Jezusa jest sercem pełnym miłości i miłosierdzia dla każdego człowieka i jest to dla nas dobra nowina”. Wskazał, że nie zasługujemy na miłość Boga, ale on kocha nas tak wielką miłością, że ofiarował za nasze grzechy swojego Syna. Podkreślił, że tylko Bóg może przemienić nasze serca. Sami jesteśmy bezsilni, to Pan Bóg działa w naszym życiu. Kontynuując rozważanie Ks. Paweł powiedział: „ Serce Jezusa to serce pełne miłości, serce zawsze gotowe nam przebaczać. Zaznaczył jednocześnie, że my sami mamy problem z przebaczeniem. Zwrócił uwagę na trzy płaszczyzny przebaczenia, z którymi często mamy problem. Trudno jest nam przebaczyć samym sobie, naszym bliźnim, ale także Panu Bogu, którego często obwiniamy za nasze niepowodzenia życiowe, trudne doświadczenia. Kończąc homilię zachęcił nas jeszcze raz byśmy często modlili się o przemianę naszego serca, bo każdy z nas tej przemiany potrzebuje.
     Po Mszy Świętej procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła na Rynek pod figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tu została odmówiona Litania do Najświętszego Serca Jezusowego. Podczas tegorocznych uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego pojawił się jeszcze jeden ważny element. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nasze miasteczko znane jest ze szczególnego kultu Świętego Rocha. Od 2007 roku jest on niebieskim Patronem miasta Mikstat, ale chyba tylko nieliczni wiedzieli, że podczas uroczystości poświecenia figury Serca Jezusowego miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie- ówczesny Burmistrz Pan Toboła odczytał akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Na mikstackim Rynku zostały 12 . lipca wypowiedziane następujące słowa:
     „Najświętsze Serce Jezusa, objawiłeś życzenie swoje św. Marji Małgorzacie, że chcesz panować w chrześcijańskich rodzinach i społeczeństwach. Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad miastem naszem. Chcemy odtąd Twojem życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty .pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś, chcemy daleko od siebie odeprzeć ducha tego świata, na którego rzuciłeś przekleństwa. Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez swą miłość nad sercami naszemi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twej żarliwej miłości utrzymać przez częste przyjmowanie Komunii św. Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagódź nasze cierpienia. Gdyby zaś który z nas miał kiedyś nieszczęście Cię zasmucić, to przypomnij mu, że Ty, Serce Jezusowe dobrotliwe i miłosierne dla grzeszników, żalem przejętych. A gdy przyjdzie godzina rozłąki , gdy śmierć przyjdzie i okryje nas żałobą, chcemy wszyscy, tak ci, co umierają jak ci, co na tym świecie zostają, poddać się Twym odwiecznym wyrokom, Chcemy pocieszać się tą myślą, że przyjdzie taki dzień, kiedy wszyscy mieszkańcy miasta naszego w niebie złączeni na zawsze sławę Twoją i Twe dobrodziejstwa wychwalać będą.
     Niepokalane Serce Marji,i chwalebny Patrjarcha Józef św., niech Ci przedłożą to poświęcenie, a nam samym je przypominają przez wszystkie dni życia naszego. Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca. Amen. Serce Jezusa Króluj nam”. (za „ Orędownik Ostrowski” 14 lipca 1936 rok, s.1).
     Po prawie osiemdziesięciu laty słowa te wypowiedziane zostały ponownie na mikstackim Rynku. Podczas uroczystości ku czci Najświętszego Serca Jezusowego AD 2016 odczytał je sprawujący obecnie urząd Burmistrza Pan Henryk Zieliński.
     Następnie Ks. Paweł udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Procesja powróciła do kościoła, gdzie zaśpiewaliśmy : Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci: nas samych, nasze rodziny, naszą parafię i nasze miasto, które przed prawie osiemdziesięciu laty poświęciło się Tobie.
     Dobrze się stało, że po wielu latach ponownie znowu mogliśmy usłyszeć słowa zawierzenia się miasta Najświętszemu Sercu Jezusowemu, bo stanowią one dla nas wyzwanie do ciągłej przemiany życia, są świadectwem wiary przekazanym nam przez naszych przodków. To także element naszego dziedzictwa, które powinniśmy przekazać kolejnym pokoleniom. I mamy kolejny przykład siły wiary i tradycji w naszej wspólnocie.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie