HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUroczystość Najświętszego Serce
Pana Jezusa w naszej wspólnocie

11.06.2021r.


„O, słodkie Serce, proszę najgoręcej.
Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej”


     W piątek, 11 czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystości te mają w naszej wspólnocie szczególny przebieg.
     W centralnym punkcie naszego miasta znajduje się figura Najświętszego Serca Jezusowego. To ważne dla nas miejsce. Tu odbywa się wiele uroczystości religijno- patriotycznych, tu udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem po Mszy Świętej sprawowanej w kościele farnym. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. wikariusz Marcin Walczak. Współcelebransami byli ks. kan. Andrzej Grabański i ks. kan. Grzegorz Ignor. Zamiast homilii mogliśmy wysłuchać fragmentu przemówienia św. Jana Pawła II skierowanych do Polaków we Włocławku w 1991 roku.
     Po Mszy Świętej procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła na rynek. Znajdującą się tu figurę poświęcił 12 lipca 1936 roku Ks. Bp Dymek. W czasie uroczystości poświęcenia ówczesny Burmistrz miasta Pan Toboła odczytał akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
     Tu gdzie przed osiemdziesięciu pięciu laty miasto poświęciło się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ks. Marcin wraz z zebranymi odmówił Litanię do Najświętszego Seca Jezusowego. W tym roku obchodzimy setną rocznicę poświęcenie Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z tej okazji we wszystkich parafiach Polsce miało miejsce ponowienie Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszej parafii słowa tego aktu zostały odczytane przez ks. wikariusza na mikstackim rynku przy figurze Najświętszego Serca Jezusowego.” Mogliśmy usłyszeć m.in. „Świadomi naszych wad i słabości – stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny – z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego braterstwa”. W tym szczególnym miejscu, w tę wielką uroczystość ks. wikariusz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Po błogosławieństwie procesja powróciła do kościoła. Wyjątkowego znaczenia, w kontekście odnowionego Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa nabierały słowa pieśni, które wybrzmiały w naszej świątyni:

„Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci Naszą Ojczyznę i nasze miasto, Nasze rodziny i nas samych; Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje”.

Warto dodać, że po raz dwudziesty siódmy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Z tekstem Aktu można zapoznać się na stronie:
https://opoka.news/biskupi-ponowili-akt-poswiecenia-narodu-polskiego-najswietszemu-sercu-pana-jezusa


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie