HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DLekarze i pracownicy
weterynarii u św. Rocha

15.08.2022r.


„Rochu Święty, dla Twej chwały
W gronośmy się zebrali się zebrali,
przed ten ołtarz, Twój wspaniały,
Byśmy wdzięczność oddali” ( z pieśni)

     Stało się już tradycją, że w przededniu odpustu św. Rocha do naszego sanktuarium przybywa pielgrzymka lekarzy, pracowników i służb weterynaryjne ze swoim krajowym duszpasterzem o. Jerzym Brusiło. W tym roku przybył także duszpasterz Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ks. Rafał Zakrzewski z Białegostoku.
     Od 2001 roku patronem polskich lekarzy weterynarii jest święty Roch. Oprócz corocznych pielgrzymek lekarzy weterynarii na Jasną Górę w kalendarzu jest jeszcze jedna właśnie do Mikstatu. Tu od 2004 roku przybywają wraz ze swoim duszpasterzem o. Jerzym Brusiło, by przed obrazem Świętego Rocha, swego Patrona dziękować za otrzymane łaski i prosić o dalsze.
     W tym roku przy ołtarzu 15 sierpnia o godz. 13:00 stanęło dwóch kapłanów o. Jerzy Brusiło i ks. Rafał Zakrzewski. Słowa powitania skierował do przybyłych pielgrzymów kustosz miejsca ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Życzył, by czas pobytu w sanktuarium i udział w uroczystościach odpustowych był czasem owocnych przeżyć duchowych, by nabrali w tym niezwykłym miejscu sił, by wystarczyło im ich do następnego roku.
     Następnie ks. kan. Krzysztof posługiwał w konfesjonale, a o. Jerzy i ks. Rafał sprawowali Eucharystię w intencji lekarzy i pracowników weterynarii i ich rodzin.
     Homilię podczas tej mszy św. wygłosił o. Jerzy. Rozpoczynając zaznaczył, że spotykamy się u św. Rocha w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale także w uroczystość patronalną polskich lekarzy weterynarii. Tematem przewodnim rozważania o. Jerzego było niebo. Kaznodzieja podkreślił, że widzenie naszej przyszłości, celu naszego życia jest w ostatnich czasach przyćmione, gdyż zbytnio jesteśmy wpatrzeni w ziemię. O. Jerzy podkreślił, że Maryja jest tą, która pokazuje nam kierunek naszego życia i naszej pracy – niebo. Celebrans podkreślił, że chciałby przyjrzeć się miejscu, gdzie przebywa Maryja, święty Roch, wielu innych świętych, ale także nasi bliscy. Kontynuując o. Jerzy pytał: Jak to niebo wygląda? Stwierdził, że nie ma jakiegoś szczegółowego opisu nieba. W Piśmie świętym jest kilka opisów, jak niebo wygląda. Kaznodzieja zaznaczył, że niektórzy święci, wśród nich św. Roch mieli mieć wizję nieba. Ojciec Jerzy charakteryzując niebo, podkreślił, że nie jest to jakieś określone miejsce. Nie jest ono ograniczone przestrzennie. Jest to stan, czyste bycie niezależne od czasu, miejsca, przestrzeni. W niebie nie ma żadnych ograniczeń, kłopotów, problemów. Następnie celebrans próbując nakreślić, jak będzie wyglądało życie w niebie podkreślił, że będzie ono pełnią życia. Zaznaczył, że nie będzie w niebie śmierci, chorób, cierpienia, nie będzie tych rzeczy, które nas ograniczają na ziemi. W niebie doświadczymy pełni relacji, spotkania twarzą w twarz, z Bogiem w Trójcy Jedynym, z Matką Bożą, ze świętymi, z naszymi bliskimi, z postaciami historycznymi. Niebo będzie miejscem realizacji swoich marzeń, pragnień bez jakichkolwiek ograniczeń. Będzie dostępne tam poznanie bez jakichkolwiek ograniczeń. Niebo będzie miejscem, gdzie można będzie działać przez całą wieczność. Niebo będzie miejscem wyrażenie siebie w pełni miłości.
     Kaznodzieja, pytał czy to mało? Zachęcał, byśmy za Maryją patrzyli w niebo, zwłaszcza w obliczu wojny i pandemii. Podkreślił, że to spotkanie powinno wzbudzić w nas pragnienie nieba. Kończąc o. Jerzy powiedział: „Niech to spotkanie na Mszy św., spotkanie z Jezusem, spotkanie z Maryja w dzisiejszy dzień , także jutro odpustowe spotkanie ze św. Rochem, niech nam jeszcze tę tęsknotę za niebem wzmocni”.
     Skierowane przez o. Jerzego do zebranych na Wzgórzu Mikstackim zapewne wzbudziła w wielu chęć do osiągnięcia nieba, bo chyba wszyscy pragniemy osiągnąć szczęście nieprzemijające.
     O. Jerzy pobłogosławił przyniesione przez wiernych kwiaty i zioła.
     Po zakończonej Eucharystii była okazja do uczczenia św. Rocha przebywającego wśród nas w znaku relikwii.
     Następnie nadszedł czas na radosne spotkanie dla lekarzy i pracowników weterynarii i ich duszpasterzy w „ Chlebowej Chacie”. Część uczestników pielgrzymki lekarzy i służb weterynaryjnych uczestniczyła w uroczystościach odpustowych w dniu narodzin dla nieba naszego niebieskiego Patrona.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie