HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Uroczystości odpustowe w naszym Sanktuarium

16.08.2015r.


     Odpust, odpust i już po odpuście. Czas wielkiego świętowania w naszej wspólnocie parafialnej dobiegł końca. Więc czas na chwile refleksji, powrotu do tych chwil, na które tak bardzo oczekiwaliśmy, a już niestety są za nami. Bardzo uroczyste były te nasze uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha, połączone zgodnie z tradycją z obrzędem błogosławieństwa zwierząt, bez którego chyba trudno je nam sobie wyobrazić.
     Duchowe przygotowania do uroczystości odpustowych rozpoczęliśmy z wiarą i zgodnie z tradycją przodków już 7. sierpnia. W tym dniu rozpoczęliśmy codzienne spotkania modlitewne o godz. 18:30 w Sanktuarium. Codziennie do dnia uroczystości odpustowych odprawiana była Msza Święta, a po niej Nowenna do Świętego Rocha i Godzinki o Świętym Rochu. Młodzi parafianie spotykali się w tych dniach w Szkole Świętego Rocha.
     Tradycyjnie, bezpośredni czas wielkiego świętowania rozpoczęła procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami niebieskiego Patrona z kościoła farnego na Wzgórze Mikstackie, gdzie znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. W czasie Nowenny prosiliśmy Boga przez wstawiennictwo Świętego Rocha o deszcz i okazało się, że zostaliśmy wysłuchani. Tym razem oprócz dźwięków orkiestry parafialnej towarzyszyły nam grzmot i gromy z nieba. Procesja przemierzała drogę z fary do Sanktuarium w deszczu. Ale mikstaccy parafianie kochają swego Świętego Rocha i nawet tak niesprzyjające warunki nie zatrzymały ich w domu. Po prostu Świętego Rocha się tu czci niezależnie od pogody.
     Po przybyciu do Sanktuarium odśpiewane zostały uroczyste nieszpory i odprawiona Nowenna do Świętego Rocha. (galeria 1)
     Po Nowennie rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne. Wiele osób w tej nocnej ciszy nawiedziło Sanktuarium, by przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie i naszym patronem Świętym Rochem podzielić się swoimi radościami i troskami, by podziękować za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę i wsparcie.
     O godz. 24:00 odprawiona została pasterka. Tradycyjnie sprawowali ją kapłani pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej. W tym roku przewodniczył jej Ks. Kan. Jerzy Rasiak, który tą Mszą Świętą rozpoczął obchody 50-lecia kapłaństwa. W czasie tej nocnej Eucharystii modlitwa objęta została także w intencji s. Justy, która obchodzi 25 – lecie ślubów zakonnych. W czasie tej Mszy Świętej homilię wygłosił Ks. Kan. Jerzy Rasiak, który przypomniał nam ważniejsze momenty z życia Świętego Rocha. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w czasie tej pasterki, która od dwudziestu siedmiu lat przeprowadza nas w modlitewnym trwaniu w dzień imienin naszego patrona stawaliśmy nad mogiłami bliskich, często tych, którzy przekazali nam wiarę i piękne tradycje odpustowe. Tym razem pasterka ze względu na padający deszcz została odprawiona w Sanktuarium. Mogliśmy ją dzięki temu przeżyć w bliskości naszego niebieskiego Patrona. (galeria 2)
     Ranek przywitał nas nieco lepszą pogodą. O godz. 8:00 Ks. Kan. Zbigniew Mielcarek przewodniczył Mszy Świętej wotywnej.Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Rozpoczynając homilię Ks. Kan. powiedział: „Eucharystia to znaczy dziękczynienie. Gromadząc się dziś tu na tym Wzgórzu w Sanktuarium Świętego Rocha chcemy złożyć dziękczynienie Bogu za dar Świętego Rocha, którego dał nam za Patrona, który otacza nas zawsze swoją opieką”. Podkreślił, że ilekroć Kościół stawia przed nami Świętych, czy błogosławionych to są to wspaniałe postacie. Zaakcentował, że naszym powołanie jest świętość i do niej powinniśmy nieustannie dążyć. Kończąc homilię Ks. Kustosz powiedział: „Uroczystość odpustowa ukazując nam wspaniałe perspektywy życia w przykładzie św. Rocha, daje nam moc i motywację do życia godnego ucznia Chrystusowego. Bądźmy zatem ludźmi wspaniałomyślnymi, otwartymi, nie zatrzymującymi się na tym, co nam tylko służy, co jest nam wygodne”.
     Po tej Mszy Świętej odbył się obrzęd błogosławieństwa zwierząt. W tym roku dokonał go Ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP. Tradycyjnie już na obrzęd ten przybyli ze swoimi zwierzątkami nie tylko mikstaccy parafianie, ale pielgrzymi i turyści z najodleglejszych zakątków kraju. Byli także i goście z zagranicy.
     W tej przedziwnej procesji, która jak zwykle przechodziła przed bramą prowadzącą do Sanktuarium zobaczyć można było prawie całą Arkę Noego. Były konie, kucyki, krowy (co prawda tylko dwie, ale cóż takie mamy czasy) świnki morskie, chomiki, małe i duże króliki, psy i koty różnych ras i wielkości, szynszyle, gołębie, gęś i kura niesione przez swych właścicieli, papugi, a nawet pająk i jaszczurka. Była i koza z przysłowiową bródką i zawiązanąw kokardą. Pewnie były i inne zwierzątka. Wszystkich nie sposób wymienić. Obrzęd błogosławieństwa zwierząt zakończyło wypuszczenie przez Księdza Arcybiskupa i Ks. Kustosza gołębi, które symbolizują pokój, ale także Ducha Świętego.
     Po obrzędzie błogosławieństwa nadszedł dla pielgrzymów czas na wspólny posiłek,w czasie którego przygrywała Kapela znad Baryczy. ( galeria 3)
     Obrzęd błogosławieństwa jest bardzo widowiskowy, chociaż co trzeba podkreślić ma głęboką wymowę religijna.
     Trudno wyobrazić sobie odpust bez uroczystej sumy. Ta w tym roku z racji niedzieli odprawiona została o godz. 12:00. Przewodniczył jej Ksiądz Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznańskie, Przewodniczący KEP. Na początku Mszy Świętej przybyłych przedstawicieli władz i pielgrzymów przywitał Kustosz Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Życzył wszystkim głębokich przeżyć i radosnego pobytu w Mikstacie.
     Homilię w czasie sumy wygłosił Ks. Abp Stanisław Gądecki. Na początku homilii Ks. Abp zaznaczył, że nie będzie mówił o życiu Świętego Rocha, bo jest ono zebranym dobrze znane, natomiast w kontekście odbywającego się tutaj obrzędu zwierząt zwróci uwagę na ekologię, taką jaka została zaprezentowana w encyklice Ojca Świętego Franciszka „ Laudato Si”. Podkreślił, że zagadnienia związane z ekologią określane są jako troska o wspólny dom. W homilii Ks. Abp podjął cztery zasadnicze zagadnienia: powszechnej komunii stworzeń, ekologii integralnej, solidarności zewnątrz i wewnątrz pokoleniowej i nawrócenia ekologicznego. Podejmując problem powszechnej komunii stworzeń Kaznodzieja powiedział m.in. „Papież zwraca nam uwagę na to, że istnieje cos takiego jak powszechna więź stworzeń, a zatem nie tylko powszechna więź ludzi, ale także powszechna więź bytów stworzonych”. Ks. Abp podkreśl, że żadne ze stworzeń nie wystarcza sobie samo, istnieje miedzy nimi zależność, wzajemnie się uzupełniają, służą sobie. Nie oznacza to jednak- kontynuował kaznodzieja „ jak traktowała to dotychczasowa ekologia zrównania wszystkich istot żywych i odbierania istocie ludzkiej szczególnej wartości”. W dalszej części homilii Ks. Abp powiedział: „ Warunkiem więc autentycznej ekologii jest więc równoczesna troska o człowieka”. Przechodząc do problemu ekologii integralnej czyli całościowej podkreślił, że nie zapomina ona o człowieku i przyznaje mu właściwe miejsce w ekosystemie. Podkreślił, że „istotne jest wskazanie źródła problemu ekologicznego jakim jest technokratyczna oparta na bezmyślnej konsumpcji i arogancji podejście współczesnych ludzi do bogactw planety”. Podkreślił jak ważne jest uznawanie prawa do życia embrionu, ale także osób niepełnosprawnych, starszych. Przechodząc do zagadnienia solidarności zewnątrz- i wewnątrzpokoleniowej, podkreślił, że jesteśmy odpowiedzialni za to w jaki sposób korzystamy ze środowiska i za to co przekażemy kolejnym pokoleniom. Jednocześnie Ks. Abp podkreślił, że konieczne jest zajęcie się biednymi i ubogimi żyjącymi współcześnie. Powiedział: „By ta solidarność wewnątrzpokoleniowa mogła zaistnieć, trzeba by każdy żył zgodnie ze swoją wiarą i nie zaprzeczał jej swoimi czynami, by otwierał się na łaskę Bożą i głębiej czerpał z tego co w jego najgłębszym przekonaniu dotyczy miłości, sprawiedliwości, pokoju”. Jednocześnie Ks. Abp podkreślił że, taką solidarność międzypokoleniową budował nasz Patron służąc osobom zarażonym. W ostatniej części homilii Ks. Abp zwrócił uwagę na edukację ekologiczną, a także na to w jakich miejscach mamy z nią w sposób szczególny do czynienia. Podkreślił decydującą rolę środowiska rodzinnego w tym zakresie. Powiedział : „ Rodzina stanowi ośrodek kultury życia”. Wskazał, że w rodzinie człowiek się uczy porządku, ładu, właściwego korzystania z dóbr, troski o ekosystem lokalny. Ks. Abp zaakcentował także rolę szkoły w zakresie edukacji ekologicznej. Powiedział m.in. „Dobra edukacja w szkole w dzieciństwie rzuca ziarna, które mogą wydać owoce w ciągu całego życia”. Kaznodzieja podkreślił potrzebę nawrócenia ekologicznego.
     Ks. Abp zakończył homilię słowami modlitwy: „ Boże, który w osobie Świętego Rocha ukazałeś nam przykład ubóstwa, miłości miłosiernej i cierpliwości oraz obiecałeś, że każdy kto pobożnie będzie wzywał Jego wstawiennictwa zostanie uwolniony od wszelkiej zarazy, spraw abyśmy obchodząc pamiątkę Jego śmierci mocą Jego zasług zostali zachowani od śmiertelnej choroby ciała i duszy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
     W homilii znaleźliśmy szereg wskazań praktycznych. Powinna nas ona także zachęcić do lektury encykliki i refleksji nad nią.
     Przed procesją została odmówiona Litania do Świętego Rocha. Następnie procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła alejkami cmentarza. Po końcowym błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wierni zabierali ze sobą do domów małe chlebki, by dzielić się nimi z bliźnimi.( galeria 4)
     O godz.18: 00 sprawowana była Msza Święta w intencji małych dzieci Przewodniczył jej Ks. Paweł, który homilii zachęcał nas byśmy mieli taką ufność i zaufanie w relacji do Boga jaka cechuje dzieci wobec rodziców. Po Mszy Świętej kapłani udzielili maluchom indywidualnego błogosławieństwa. W pewnym sensie koło przekazu kulturowego, międzypokoleniowego zamknęło się. Uroczystości rozpoczynały osoby chore i starsze z naszej parafii, kończyły dzieci. Tak wiele dzieci wraz z rodzicami przyszło w ten wyjątkowy dzień, na to wyjątkowe dla naszej wspólnoty Wzgórze, do naszego niebieskiego Patrona.
     Po Mszy Świętej procesja powróciła do kościoła farnego. Wokół Sanktuarium zrobiło się ciszej, ale znów za rok odbędą się tu wielkie uroczystości odpustowe połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt (galeria 5)
     Wiele osób jeszcze w godzinach wieczornych spacerowało alejkami cmentarnymi zatrzymując się przy grobach bliskich, ale także podziwiając pięknie prezentujące się w świetlnej krasie Sanktuarium. Dobrze, że mamy to Sanktuarium, dobrze, że mamy tu swego Przemożnego Patrona Świętego Rocha. Bo jak śpiewali w czasie ubiegłorocznych spotkań w ramach Szkoły Świętego Rocha młodzi:

„ Każdy może do Rocha przyjść,
On pomoże Ci, na pewno”
I wielu z nas tej pomocy doświadczyło…Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie