HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNajpierw Msza św. o Boże
błogosławieństwo w inwentarzu…
Biskup senior Stanisław
Napierała pobłogosławił zwierzęta

16.08.2017r.


     Wielka jest siła wiary, kultu i tradycji mikstackich parafian, ale także licznej rzeszy pielgrzymów, dla których dzień pracy nie był przeszkodą, by w dniu 16 sierpnia przybyć na uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha. Od pokoleń w odpustowy dzień gromadzą się wierni wokół sanktuarium, gdzie przy ołtarzu polowym o godz.8:00 sprawowana jest Msza św. w intencji pielgrzymów, gospodarzy oraz o Boże błogosławieństwo w pracy i inwentarzu. To właśnie wiara sprawia, że od pokoleń w dniu wspomnienia św. Rocha, 16 sierpnia Cmentarne Wzgórze wypełnione jest wiernymi. Mszy świętej koncelebrowanej, która była także dziękczynieniem Panu Bogu za wszelkie łaski przewodniczył w tym roku ks. kan. Paweł Kubiak, kustosz sanktuarium Matki Bożej Turskiej. Ks. kanonik wygłosił do zgromadzonych wiernych. Nawiązując do najstarszych przedstawień Rocha z psem liżącym ranę na jego nodze, podkreślił, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Roch nie otrzymał pomocy od człowieka w doświadczeniu choroby, ale właśnie od psa.
     Nawiązując do miejsca położenia sanktuarium na górze podkreślił, że Pan Jezus także udał się na modlitwę na górę. Kontynuując powiedział: „Jesteśmy jego uczniami. Weszliśmy na tę górę przed św. Rocha, aby się modlić, by uwielbiać Boga za dzieło stworzenia, zbawienia i daj Boże, naszego obcowania w niebie”. Nawiązując do słów „Czyńcie sobie ziemię poddaną”- kaznodzieja zwrócił uwagę, dzięki ludzkiej pracy pięknieje polska ziemia, że jest ona ubogacana przez człowieka. Zwrócił jednak uwagę, że zadaniem, powołaniem wierzących jest osiągniecie zbawienia, w związku z tym powinni znaleźć czas, by oddać chwałę Bogu. Nawiązując do odbywającego się bezpośrednio po tej Mszy św. obrzędu błogosławieństwa zwierząt podkreślił, że człowiek powinien troszczyć się o to co otrzymał od Boga. Jednocześnie pytał, czy nie przewartościowujemy tej troski.
     Odbywający się bezpośrednio po sprawowanej przez ks. kan. Pawła Mszy św. obrzęd błogosławieństwa zwierząt ma swoją długą historię. Kończąc rozważanie kaznodzieja powiedział: „Święty Roch, odległa historia jego życia, ale przecież wielkie jego wstawiennictwo, bo jesteśmy tu, bo chcemy oddać Bogu cześć, że ten, który sam był chory, cierpiący wstawia się za nami, oręduje za nami, bo to on wypełnił te słowa „ Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.
     Kolejne ważne słowa popłynęły w ten odpustowy dzień z mikstackiego wzgórza. Zachęta do modlitwy, poszukiwania drogi swego powołania, pracy nad sobą, zachowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem to główne przesłanie tej homilii.
     Osoby uczestniczące w tej Mszy św. zapewne słyszały dochodzące z oddali szczekanie psów, rżenie koni. Był to znak, że już przed bramą prowadząca do sanktuarium gromadzą się właściciele ze swoimi zwierzątkami. Nikomu chyba w tym dniu nie przeszkadzały te odgłosy, nikt nie narzekał, że trudno się było skupić podczas Eucharystii. Święty Roch przecież jest opiekunem zwierząt … (galeria 1).
     Obrzęd błogosławieństwa zwierząt rozpoczął się o godz. 9:00. Przewodniczył mu Biskup Senior Stanisław Napierała. Witając ks. Biskupa ks. kan. Krzysztof Ordziniak przypomniał Jego zasługi dla rozwoju kultu św. Rocha. Podkreślił, że to właśnie ks. Biskup wydał w 2007 roku dekret ustanawiający św. Rocha niebieskim Patronem miasta Mikstat i dzięki ks. bp. Stanisławowi kościół cmentarny pw. św. Rocha został ustanowiony w 2011 roku Diecezjalnym Sanktuarium. Ponadto ks. kan. przywitał przedstawicieli władz, pielgrzymów oraz ośmioosobową grupę Włochów i ks. prob. Mariusza Szmajdzińskiego z 30- osobową grupą pielgrzymów z parafii pw. św. Rocha w Boczkach Chełmońskich.
     Następnie rozpoczął się bardzo widowiskowy, ale mający głęboką wymowę obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Poprzedziła go specjalna modlitwa odczytana przez ks. Biskupa Stanisława Napierałę. Na obrzęd przybyli ze swoimi zwierzątkami nie tylko mikstaccy parafianie, ale pielgrzymi i turyści z najodleglejszych zakątków kraju. W tej przedziwnej procesji, która jak zwykle przechodziła przed bramą prowadzącą do Sanktuarium zobaczyć można było prawie całą Arkę Noego. Były konie, kucyki, krowy, cielątka wiezione na przyczepie, świnki morskie, chomiki, małe i duże króliki, szynszyle, gołębie, gęsi, malutkie kurczaczki, a nawet pająk. Były psy i koty, różnych ras i wielkości. Dla niektórych psów właściciele przygotowują specjalne ubranka. Osoby, które przyniosły zwierzątka w klatkach zadbały o to by była ona przyozdobiona. Pewnie były i inne zwierzątka. Wszystkich nie sposób wymienić. Obrzęd błogosławieństwa zwierząt zakończyło wypuszczenie przez ks. Biskupa i ks. kustosza gołębi, symbolizujących pokój, ale także Ducha Świętego. Była to niezwykle barwna „procesja”, gdyż właściciele zwierząt zadbali o to by, prezentowały się w tym dniu jak najpiękniej. Warto tu także podkreślić, że żywiołowe komentarze Ks. Biskupa nadały dodatkowego kolorytu tej jedynej i niepowtarzalnej procesji. Bardzo wiele osób przybyło w ten środowy poranek przed bramę prowadzącą do sanktuarium ze swoimi zwierzątkami, by powierzyć je opiece św. Rocha (galeria 2).
     Warto dodać, że w grudniu 2015 nasze uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.Copyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie