HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DSuma odpustowa u św. Rocha

16.08.2023r.


„Rochu święty, Twej przyczynie
powinniśmy dziękować,
Niech Twe imię wdzięcznie słynie,
Żeś nas raczył ratować”( z pieśni)

     16 sierpnia w naszym Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha odbyły się uroczystości odpustowe. Uroczystej sumie odpustowej sprawowanej o godz. 11:00 przewodniczył ks. bp Łukasz Buzun. Wcześniej ks. Bp dokonał obrzędu błogosławieństwa zwierząt, który stanowi nierozłączny element uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w Mikstacie. Na początku Eucharystii ks. kan. Krzysztof Ordziniak skierował słowa podziękowania za przybycie na uroczystości odpustowe do ks. Biskupa Łukasza, który w tym dniu obchodził 9. rocznicę święceń biskupich. Wyraził radość z obecności ks. biskupa wśród nas. Ks. kustosz przywitał licznie przybyłych kapłanów, przedstawicieli władz, pielgrzymów, parafian. Poprosił następnie ks. Bpa, by sprawował tę sumę w intencji Pielgrzymów, Gospodarzy o Boże błogosławieństwo w pracy i inwentarzu.
     Nawiązując do Ewangelii ks. Biskup podkreślił, że perła, królestwo niebieskie stało się udziałem św. Rocha. Kaznodzieja zaakcentował, że Roch był pielgrzymem, człowiekiem miłosiernym, opiekował się chorymi, był też więźniem. Hierarcha zaznaczył, że Roch był tym, który rozdał majątek ubogim i wyruszył w drogę. Był człowiekiem wolnym. Podkreślił, że każdy z nas został stworzony, by żyć w wolności dzieci Bożych i realizować swoje powołanie. Człowiek jest powołany do tego by realizować swoje powołanie, by mieć serce wolne, w który jest miejsce dla Chrystusa. Ks. Biskup zaakcentował, że człowiekiem wolnym był Roch, który rozdał majątek i żył z Bożej Opatrzności. Kaznodzieja podkreślił, że czcimy w Kościele świętych, bo są dla nas ważnymi osobami. Są dla nas wzorami, ale i pośrednikami między nami a Panem Jezusem.
     W dalszej części homilii Hierarcha skoncentrował uwagę na kwestii wolności. Podkreślił, że człowiek został stworzony po to, by żył, pracował, realizował drogę swego powołania i miał serce otwarte na Chrystusa, i o nim nie zapominał. Nawiązując do słów św. Pawła celebrans prosił, abyśmy nie żyli nowinkami, ale trzymali się zdrowej nauki Kościoła. Zaznaczył, że oprócz ducha dobra jest też duch fałszu, zła, który próbuje człowieka odciągnąć od Kościoła, od Boga. Ksiądz Biskup podkreślił, że ważne są relacje międzyludzki. Zaznaczył, że mogą one być pomocne w odkrywaniu Chrystusa w sakramentach. Kaznodzieja wyraził radość z faktu, że czas przygotowania do odpustu był naznaczony spowiedzią świętą, że tak wiele osób otworzyło serce na Chrystusa. Dostrzegając, że niszczy się wrażliwość młodego pokolenia Celebrans powiedział: „Nikt nikogo nie krzywdzi, jeśli nie zgadza się na niszczenie, szczególnie w ludziach młodych, wstrzemięźliwości, skromności, wstydliwości, cierpliwości, wytrwałości, wierności, która jest związana z czystością serca, jest podstawą relacji z Bogiem i dodał, że w takich postawach kryje się ludzka godność, wartość osoby ludzkiej, a przecież dla Boga wszyscy jesteśmy bardzo ważni i jesteśmy wartościowi, bo Chrystus umarł za każdego z nas”. Kontynuując powiedział, że rozważanie ma na celu zwrócenie na to co nas najbardziej zniewala. Podkreślił, że najbardziej zniewala nas grzech. Kończąc kaznodzieja zachęcał, byśmy prosili św. Rocha, który jest naszym przewodnikiem życia w wolności, byśmy tę wolność właściwie rozumieli i właściwie wykorzystywali, gdyż jak powiedział: „Wolność jest drogą ku wartościom, a nie celem samym w sobie, a w ostateczności ku Bogu. Ci, którzy wiążą swoją wolność z Ewangelią i tradycją mogą doświadczać jej słodkich owoców. Człowiek jest powołany do świętości, do szczęścia i wolności w Chrystusie”.
     Wiele cennych wskazań zostało zawartych w słowach skierowanych do wiernych zebranych przy sanktuarium. W świat popłynęło przesłanie o właściwe rozumienie i korzystanie z wolności tak, by prowadził nas ona do świętości.
     W procesji z darami zostały przyniesione: kwiaty, chleb, kosz z owocami, prośby i podziękowania, które za wstawiennictwem św. Rocha były przedstawiane w nowennie, Woda, wino oraz hostie.
     Po mszy świętej ksiądz Biskup odczytał litanię do św. Rocha. Następnie procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła cmentarnymi alejami, wśród grobów tych, którzy kiedyś tak jak my oddawali cześć św. Rochowi i troszczyli się o przekaz tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło uroczystą sumę odpustową. Po błogosławieństwie powierzyliśmy nasza ojczyzną Bożej opiece. Tradycyjnie na sumę odpustową przybyły pielgrzymki z Chynowy, Grabowa i Kotłowa.
     W dniu odpustu harcerze zorganizowali punkt medyczny. Uroczystą sumę uświetnił chór i orkiestra parafialna.
     Po sumie wiele osób udało się na „odpustowe budy”. Bo odpust to czas radosnego świętowania, które integruje rodziny i społeczność lokalną. Ci, którzy kiedyś mieszkali Mikstacie, a teraz są poza nim, robią wszystko, by w dniu św. Rocha tu być i wspólnie świętować. Uroczystości odpustowe są okazją do spotkań przy stole. Te stanowią okazję do wspomnień i rozmów, także o tym, jak kiedyś wyglądały uroczystości odpustowe. To doskonała okazja do międzypokoleniowego przekazu tradycji. Robili to skutecznie przez pokolenia nasi przodkowie, mamy nadzieję, że uda się to i nam…


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie