HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPosługa Ks. Bpa Seniora Teofila
Wilskiego w naszej parafii
Uroczystości odpustowe

11.06.2017r.


     „Niech wszyscy ludzie poznają, miłują i uwielbiają Trójce Przenajświętszą : wszechmoc Boga Ojca, mądrość Boga Syna, miłość Ducha Świętego. Amen”( modlitwa)

     Niezwykle bogata w wydarzenia była niedziela 11. czerwca w mikstackiej wspólnocie parafialne. W tym dniu obchodzona była uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która od stuleci patronuje kościołowi farnemu. Dzień odpustu, to dla każdej wspólnoty wielkie święto. W przeddzień uroczystości wieczorem odprawione zostały nieszpory.
     W dzień uroczystości Trójcy Świętej podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 9:30 rocznicę I Komunii Świętej przeżywały dzieci uczęszczające do klasy IV.
     Uroczystej sumie odpustowej, która sprawna była o godz. 11:00 przewodniczył ks. bp Senior Teofil Wilski. Przy ołtarzu wraz z ks. biskupem stanął pochodzący z mikstackiej parafii ks. kan. Zbigniew Mielcarek, który dziękował Bogu za 40 lat kapłaństwa.
     W czasie sumy 53 młodych parafian mikstackich z rąk Ks. Biskupa przyjęło Sakrament Bierzmowania, a wraz z nim Dary Ducha Świętego, które mają pomagać im w mężnym wyznawaniu wiary, w dawaniu świadectwa o Chrystusie w codziennym życiu. W tym dniu przeżywały także zakończenie „Białego Tygodnia” dzieci, które w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swego serca.
     Na początku Mszy Świętej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, proboszcz mikstackiej parafii poprosił ks. bpa o przewodniczenie uroczystej sumie odpustowej oraz o udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży.
     Przed homilią ks. bp poświęcił krzyże, które mają młodym przypominać o przyjętym sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej. W homilii ks. bp Teofil Wilski pochylił się nad tajemnicą Trójcy Świętej. Rozpoczynając homilię powiedział: „Trójca Święta to wielka tajemnica naszej wiary. Bóg jest jeden w Trzech Osobach. Ta prawda jest niezgłębiona, bo Bóg jest niezgłębiony. Skoro człowiek jest ograniczony, stworzony nie może przeniknąć do końca nieskończoności Boga”. Jednak jak podkreślił kaznodzieja, sam Bóg już w Starym Testamencie powiedział nam coś ważnego o sobie, co ważne jest także dla naszego życia.
     Szczególnie ważna i cenna dla zebranych w mikstacki wieczerniku była ta część homilii, która zawierała wskazania odnoszące się do codziennego życia. Ks. biskup wskazał, że mimo, iż Trójca Święta jest tajemnicą „ Bóg chce nam jednak odsłonić rąbka tego swego wewnętrznego życia, a także przez to powiedzieć coś ważnego o sobie samym, o nas samych”. Ks. Bp zaznaczył, że Ojciec posyła na świat swego Syna, Jezus objawia Ojca, ale także Jego miłość i miłosierdzie. Kaznodzieja wskazał na nieustanne poddawanie się i pełnienie woli Bożej przez Jezusa. Ks. Bp wskazując na znaczenie Ducha Świętego w życiu Syna Bożego powiedział: „W swoim człowieczeństwie naznaczony jest od początku Duchem Świętym. Ten Duch jest Jego mocą, Jego miłością”. Bóg, jak podkreślił ks. bp powiedział nam dużo o swoim wewnętrznym życiu. Podkreślił, że ponieważ człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boże, jeśli w życiu naśladuje Boga, osiąga godność i cel, do którego został stworzony. Ks. bp podkreślił, że Jezus wypełniając swoje posłannictwo oddał za nas swoje życie. Powinno to stanowić dla nas zachętę do tego byśmy nie bali się ofiarować swego życia Bogu i innym. W dalszej części rozważania ks. bp wskazał przykłady Świętych, którzy oddali swoje życie w służbie Bogu i bliźnim. Powiedział: „Ten, który daje, ofiarnie służy innym ten jest wielki w swoim człowieczeństwie w świetle Bożych dróg”. Biskup Senior wskazał młodym pola działania, które pomogą im stać się ludźmi wielkimi, na których mogą realizować się służąc Bogu i bliźnim. Zwrócił uwagę na zagrożenia jakie niesie współczesny świat zapominający o Bogu, przykazaniach, prawdzie.
     Kolejna część homilii została poświęcona darom Ducha Świętego. Ks. bp wyjaśnił znaczenie poszczególnych darów w życiu człowieka. Kończąc kaznodzieja nawiązując do przeżywanego przez ks. kan. Zbigniewa jubileuszu podkreślił znaczenie posługi kapłańskiej, zachęcając jednocześnie młodych do refleksji nad swoim powołaniem.
     Po homilii miało miejsce wyznanie wiary. Młodzi odpowiadali na pytania ks. bpa o wiarę, były to te same pytania, na które przed laty odpowiedzieli za nich rodzice.
     Następnie ks. bp wraz z kapłanami w geście wyciągniętych rąk modli się o dary Ducha Świętego dla przyjmujących Sakrament Bierzmowania. Po zakończonej modlitwie miało miejsce namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego, któremu towarzyszą słowa formuły sakramentalnej: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
     W procesji z darami młodzi przynieśli zapalona świecę, kwiaty, ampułki, ofiarę na renowacje kościoła, wodę, wino, chleb, a także krzyżyk, pamiątkę przyjęcia przez nich Sakramentu Bierzmowania.
     Słowa podziękowania dla ks. biskupa wypowiedzieli przedstawiciele młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania oraz ich rodziców. Słowa podziękowania za trud przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej skierował do ks. Krzysztofa Lipińskiego ks. Bp Teofil oraz ks. proboszcz.
     Nie zabrakło także słów życzeń dla Jubilata.
     Po zakończonej Mszy Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Trójcy Przenajświętszej, a następnie odbyła się procesja eucharystyczna wokoło kościoła. Zakończyło ją błogosławieństwo.
     Oprawę muzyczna uroczystości przygotowała schola parafialna prowadzona przez ks. wikariusza Krzysztofa Lipińskiego.

https://soundcloud.com/user-839605259/powitanie-ks-bpa-przez-ks-ko-wav
https://soundcloud.com/user-839605259/spiewajmy-allellujawav
https://soundcloud.com/user-839605259/podziekowanie-przedstawiciela-mlodziezywav
https://soundcloud.com/user-839605259/duchu-swiety-przyjdzwav


W zakładce kościół św. Trójcy na naszej stronie internetowej modlitwy do Trójcy Świętej.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie