HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej
w naszej wspólnocie

31.05.2015r.


„Niech wszyscy ludzie poznają, miłują i uwielbiają Trójce Przenajświętszą : wszechmoc Boga Ojca, mądrość Boga Syna, miłość Ducha Świętego. Amen”( modlitwa)

     Niezwykle bogata w wydarzenia była w naszej wspólnocie parafialnej niedziela, 31 maja . W tym dniu w całym Kościele obchodzona była uroczystość Trójcy Przenajświętszej . Dla nas jest to dzień szczególny, bo od wieków naszej parafii patronuje Trójca Święta. Więc przeżywaliśmy uroczystości odpustowe, które rozpoczęły się nieszporami w sobotni wieczór. Uroczystej sumie odpustowej odprawionej o godz. 11:00 przewodniczył w tym roku Ks. Bp Teofil Wilski, który także wygłosił homilie oraz udzielił Sakramentu Bierzmowania 45 młodym naszym parafianom. W czasie sumy odpustowej zakończenie „ Białego Tygodnia” przeżywały dzieci, które w uroczystość Zesłania Ducha Świętego pierwszy raz w sposób pełny uczestniczyły we Mszy Świętej.
     W progach naszego parafialnego Wieczernika przywitał Ks. Bpa duszpasterz wspólnoty Ks. Kan. Krzysztof. Podążając w kierunku ołtarza Ks. Bp błogosławił zebranych wiernych.
     Na początku Mszy Świętej Ks. Proboszcz poprosił Ks. Bpa o przewodniczenie uroczystej sumie odpustowej oraz o udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży.
     Przed rozpoczęciem homilii Ks. Bp Teofil poświęcił krzyżyki, które młodzież otrzymała z okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
     W homilii Ks. Bp pomógł nam pochyleniu się nad tajemnica Trójcy Świętej. Rozpoczynając homilię Ks. Bp powiedział: „ Trójca Święta to wielka tajemnica naszej wiary. Tajemnica w sensie poznawczym, bo nie potrafimy do końca jej zgłębić, a zarazem tak bliska. To Bóg Ojciec posyła Syna, razem z Synem Ducha Świętego i ogarnia nas miłością”. Ks. Bp podkreślił, że prawda w Trójce Świętą jest wyznawana przez nas i towarzyszy nam w wielu sytuacjach życiowych, w czasie modlitwy, udzielaniu Sakramentów Świętych, przy udzielaniu błogosławieństwa, w czasie Mszy Świętej. Ks. Bp wskazał, że „Bóg chce nam jednak odsłonić rąbka tego swego wewnętrznego życia, a także przez to powiedzieć coś ważnego o sobie samym, o nas samych”. Nawiązując do czytań mszalnych kaznodzieja podkreślił znaczenie działania Trzech Osób Boskich w dziele zbawienia. Ks. Bp zaznaczył, że Ojciec posyła na świat swego Syna, który przeżywa na ziemi całą ludzka drogę. Kontynuując swoje rozważanie Ks. Bp wskazał na nieustanne poddawanie się i pełnienie woli Bożej przez Jezusa. Jednocześnie wskazał, że Jezus jest dla nas przykładem modlitwy i do tej modlitwy będącej rozmowa z Bogiem Ks. Biskup nas zachęcał, akcentując jej role i znaczenie w życiu każdego człowieka. Ks. Bp podkreślając znaczenie Ducha Świętego w życiu Syna Bożego powiedział: „ W swoim człowieczeństwie naznaczony jest od początku Duchem Świętym. Ten Duch jest Jego mocą, Jego miłością. W tym Duchu naucza, czyni cuda, oddając ducha umiera ( …) i w Duchu Jego mocy, miłości zmartwychwstaje”. Z kolei jak, podkreślił Ks. Bp Duch Święty został posłany przez Ojca i Syna. Dzięki temu, że w Chrzcie Świętym zostaliśmy odrodzeni w Duchu Świętym możemy Boga nazywać Ojcem , gdyż zostaliśmy włączeni w Synostwo Boże. Zaznaczył, że Duch Święty ma nas oświecać, przenikać naszą modlitwę, a także uczyć jej. Podkreślając znaczenie Ducha Świętego Ks. Bp powiedział: „(…) ten Duch w swym posłannictwie jest swą bliskością Boga wobec nas. To w nim Duch ogarnia nas swoja łaską i miłością, bliskością Boga wobec nas”. Ks. Bp podkreślił znaczenie modlitwy do Ducha Świętego. Dalszą refleksje Ks. Bp poświęcił odpowiedzi na pytanie co to znaczy być osobą? Zaakcentował, że człowiek został stworzony po to by żyć dla Boga, ale także dla bliźnich. W tym celu powinniśmy wyzbywać się swego egoizmu, stawać się darem dla innych, gdyż takiej postawy uczy nas Pan Jezus, który pełniąc wolę Ojca oddał swoje życie za nas. Kaznodzieja podkreślił, że człowiek spełnia się i staje w pełni osoba wtedy kiedy potrafi złożyć bezinteresowny dar z siebie.
     Wracając do tajemnicy Trójcy Świętej Ks. Bp Teofil powiedział: „Osoby w Bogu to Ojciec, który całkowicie oddaje się Synowi, Duchowi Świętemu. Oni w miłości zwracają się do Niego. To Syn Boży, który tak troszczy się by wypełnić posłannictwo i wrócić do Ojca. To Duch Święty, którego całe posłannictwo wypływa z miłości Ojca i Syna i wraca do Ojca i Syna. On jest całkowicie oddany w miłości, jest miłością , ich bliskością we wzajemnej miłości”. Ks. Bp podkreślił, że naszym powołaniem jest życie w prawdzie, miłości wobec Boga i bliźnich. Wskazał na ogromną rolę służby innym, zaznaczając, że ze względu na nasz egoizm nie jest to łatwe. W dalszej części homilii kaznodzieja przypomniał dary Ducha Świętego, które otrzymujemy w Sakramencie Bierzmowania, podkreślając ich znaczenie w życiu chrześcijanina. Zaznaczył, że byśmy mogli doświadczyć działania tych darów w życiu potrzebna jest modlitwa i wyciszenie, lektura słowa Bożego. Kończąc Ks. Bp powiedział: „ Niech te dary towarzysza nam w życiu. Bądźmy ich świadomi i dajmy im szansę oddziaływania właśnie w tym wyciszeniu, modlitwie, czytaniu słowa Bożego, na rekolekcjach”. Dziękujemy Ks. Biskupowi za ubogacenie nas swoim słowem, które pomogło nam lepiej zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej, ale także otworzyć się na działanie darów Ducha Świętego w naszym życiu.
     Po homilii miało miejsce wyznanie wiary. Młodzi odpowiadali na pytania Ks. Bpa o wiarę, były to te same pytania na które przed laty odpowiedzieli za nich rodzice.
     Następnie Ks. Bp wraz z kapłanami w geście wyciągniętych rąk modli się o dary Ducha Świętego dla przyjmujących Sakrament Bierzmowania. Po zakończonej modlitwie miało miejsce namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego, któremu towarzyszą słowa formuły sakramentalnej: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
     W procesji z darami młodzież przyniosła kwiaty, owoce, chleb wodę i wino oraz hostie.
     Nie mogło oczywiście w trakcie tej uroczystości zabraknąć słów podziękowań. Skierował je najpierw do Ks. Bpa Ks. Proboszcz, a następnie przedstawiciele młodzieży.
     Po zakończeniu Mszy Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Trójcy Przenajświętszej, a następnie wyruszyliśmy z procesją wokoło kościoła. Zakończyło ją błogosławieństwo.
     Uroczystości odpustowe uświetniła orkiestra parafialna, chór, zespół młodzieżowy

W zakładce kościół św. Trójcy na naszej stronie internetowej modlitwy do Trójcy Świętej.Zdjęcia z uroczystości w galeriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie