HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
w Sanktuarium

11.06.2015r.


„Słodki Chlebie Anielski, Pokarmie prawdziwy, W Najświętszym Sakramencie, Bóg i człowiek żywy” (pieśń)

     11 czerwca odbyła się procesja kończące tzw. oktawę uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przez kolejnych osiem dni rano i wieczorem odbywały się wokoło kościoła bądź sanktuarium procesje z Najświętszym Sakramentem.Jesteśmy już jedną z nielicznych parafii, gdzie w czasie oktawy procesje odbywają się dwukrotnie w ciagu dnia. To wyraz naszej wiary, ale także wierności tradycji naszych przodków. I co warto odkreślić, w tym roku zarówno rano, jak i wieczorem, w procesji uczestniczyła liczna rzesza parafian.
     Tradycyjnie już, zakończenie tzw. oktawy Bożego Ciała przeżywaliśmy w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. O godz. 18:30 sprawowana była Msza Święta koncelebrowana. Przewodniczył jej Ks. Kan. Krzysztof. Współcelebransami byli O. Andrzej Grzesiak i Ks. Paweł. Homilię w czasie tej Mszy Świętej sprawowanej m.in. w intencji wszystkich obsługujących procesje i przygotowujących ołtarze wygłosił O. Andrzej, który w minioną niedzielę obchodził w naszej wspólnocie parafialnej 50- lecie Kapłaństwa.
     Na początku O. Andrzej podziękował za przygotowanie pięknej uroczystości Jubileuszu Kapłaństwa , podkreślając jednocześnie, że to nie było tylko Jego święto, ale nasze wspólne. Kontynuując powiedział: „ Śpiewamy w pieśni dawnej, a wciąż pięknej pieśni: „ Twoja cześć chwała nasz wieczny Panie, po wieczne czasy niech nie ustanie…”. Podkreślił, że w tej pieśni oddajemy cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Przypomniał scenę rozmnożenia chleba na pustkowi dla tysięcy ludzi, którzy tam się zjawili, by Go słuchać. Ojciec Andrzej zaakcentował, że „ Zasłuchani trwali przy nim długo i pewnie byli utrudzeni i głodni i Chrystus ich nie zostawił, rozmnożył dla nich chleb i najedli się do sytości. A potem przyszli znowu, bo myśleli, że tak łatwo się najedzą. Wtedy Jezus obiecał im, że da im inny chleb, którym będzie Jego Ciało”. Wtedy – jak kontynuował kaznodzieja – wielu odeszło, bo nie zrozumieli”. O. Andrzej podkreślił, że Bóg zawsze dotrzymuje obietnicy, problem z tym mają ludzie. Wskazał, że cud przemiany chleba w Ciało i wina w Krew Jezusa dokonuje się na ołtarzach całego świata, byśmy mogli się nim karmić w drodze do wieczności. Podkreślił, że w Boga mamy wierzyć, Bogu ufać i Boga miłować. Kontynuując rozważanie kaznodzieja powiedział: „ I nie można mówić Bóg tak, ale Kościół i biskupi nie. Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek.Chrystus nie powiedział do apostołów idźcie i nauczajcie , to co świat będzie chciał słyszeć, tylko powiedział, idźcie i nauczajcie to co wam przykazałem. Kościół jest strażnikiem prawdy Bożej, wiary, moralności”. O. Andrzej podkreślił, że trwamy w wierze naszych praojców, oddajemy cześć Bogu, a uroczystość Bożego Ciała wraz z oktawą „ były po to, żeby Bogu oddać chwałę, żeby wzmocnić naszą wiarę i żeby jakoś wyprostować nasz myślenie, aby było dobre. Amen”.
     W czasie tej mszy Świętej wielu parafian skorzystało z daru, który pozostawił nam Pan, karmiąc się Jego Ciałem, pokarmem na drodze do wieczności.
     Po Eucharystii procesja wyruszyła do czterech ołtarzy, które usytuowane były na cmentarzu. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata odbyło się błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów. To wyraz wiary i zaufania Bogu. Przyniesione zostały pierwociny pól i łąk, by Bóg nam błogosławił.
     Może warto zatrzymać się na chwilę nad słowami modlitwy błogosławieństwa wypowiadanej przez kapłana.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

     Panie, Boże wszechświata, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie ludziom i zwierzętom. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca dla pól, sadów, ogrodów, łąk, pastwisk i lasów, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów.
     Prosimy Cię, pobłogosław † przyniesione ku Twojej czci pierwociny zieleni tego roku: młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wszędzie wzrastały, radowały oczy, przynosiły obfity owoc i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt.Spraw także, abyśmy trwając w Chrystusie jak gałązki w winnym krzewie i umocnieni Jego miłością w Eucharystii, mogli przynosić owoce dobrych czynów ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. AmenZdjęcia w galeriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie