HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyO mikstackim świętym Rochu …
tym razem w Olsztynie

7_9.11.2016r.


     Wiele jest w ostatnim czasie okazji do tego, by o świętym Rochu i odbywających się w naszej wspólnocie parafialnej uroczystościach odpustowych z obrzędem błogosławieństwa zwierząt mówić w różnych zakątkach kraju. Przed niespełna dwoma tygodniami miałem okazję uczestniczyć w konferencji naukowej w Cieszynie, gdzie podzieliłem się swoimi refleksjami wpływie udziału w obrzędzie błogosławieństwa na kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. Kilka dni temu pojawiła się kolejna okazja do promocji kultu świętego Rocha, tym razem … w odległym Olsztynie. W dniach od 7- 9 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego odbywały się XVII Dni Interdyscyplinarne pod hasłem: „ Między sacrum a profanum - święci w kulturze”.
     Oprócz sesji plenarnych odbywały się także obrady w sekcjach. W pierwszej sekcji zostały wygłoszone prelekcje dotyczące wspólnotowego charakteru świętości. Przedmiotem naukowego zamysłu sekcji drugiej były szkice hagiograficzne. Podczas drugiego dnia obrady odbywały się w dwóch sekcjach: „Literacka i literaturopoznawcza perspektywa sacrum w kulturze” oraz „Artystyczna perspektywa i społeczny wymiar sacrum w kulturze”.
     W ostatnim dniu sesji została zorganizowana sekcja „Hagiograficzna przestrzeń kultury:Przewodniczył jej p. prof. Dr hab. Eugeniusz Sakowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tej właśnie sesji miałem okazję wygłosić prelekcję. Zatytułowałem ją: Święty Roch jako patron codziennych trudnych spraw( analiza próśb i podziękowań nowennowych z Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie”. W prelekcji przedstawiłem specyfikę odbywających się w naszej wspólnocie parafialnej uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha. Nie mogło w niej zabraknąć informacji o spotkaniach w Szkole Świętego Rocha. Zdecydowana część mojego wystąpienia poświęcona została analizie próśb i podziękowań odczytywanych podczas cotygodniowej nowenny. Pozwoliła ona na sformułowanie wniosku, że w ostatnich latach Święty Roch, patron Diecezjalnego Sanktuarium z odpustowego Świętego, bo jeszcze do niedawna właśnie do uroczystości odpustowych ograniczał się Jego kult, przekształcił się w świadomości parafian i pielgrzymów w patrona codziennych trudnych spraw. Świadczą o tym kierowane przez Jego wstawiennictwo do Boga właśnie składane podziękowania i prośby.
     Miło było usłyszeć po wygłoszeniu prelekcji słowa z sali, że gdyby we wszystkich parafiach z takim zaangażowaniem podejmowano działania mające na celu przybliżenie postaci Świętego patrona świat byłby znacznie lepszy. Zainteresowanie słuchaczy wzbudziła także informacja o Szkole Świętego Rocha.
     Udział w Dniach Interdyscyplinarnych w Olsztynie pozwolił na nawiązanie nowych kontaktów, zainspirował mnie do dalszych działań, ale także pokazał sens i wartość podejmowanych w naszej wspólnocie inicjatyw.Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie