HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D











O Szkole Świętego Rocha … tym razem w Poznaniu

21.09.2019r.


     Wiele się mówi i pisze o kulcie świętego Rocha naszej parafii w sierpniu, w związku z uroczystościami odpustowymi. Jako Kustosz sanktuarium jestem zainteresowany tym, by jak najwięcej osób dowiedziało się o wyjątkowych inicjatywach, które podejmowane są w naszej wspólnocie parafialnej w celu przekazu tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom. Jedną z nich jest z pewnością Szkoła Świętego Rocha. Gdy dowiedziałem się, że na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa „Zaangażowanie / Animacja / Edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych” uznałem, że to doskonała okazja, by podzielić się z jej uczestnikami doświadczeniami z ośmiu już edycji Szkoły Świętego Rocha.
     Konferencja organizowana było m.in. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznaniu, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu. Temat, który zaproponowałem organizatorom wpisywał się w problematykę konferencji.
     Podczas konferencji wygłosiłem referat zatytułowany „Rola Szkoły Świętego Rocha w Mikstacie w przekazie tradycji odpustowych - dotychczasowe doświadczenia i perspektywa na przyszłość”. Zaprezentowałem w nim najważniejsze wydarzenia z historii kościoła na Cmentarnym Wzgórzu i kultu św. Rocha. Zaakcentowałem w sposób szczególny wydarzenia z ostatnich lat takie jak: ustanowienie patronatu świętego Rocha nad miastem, ustanowienie kościoła na wzgórzu Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha oraz wpisanie uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wskazałem, że te wydarzenia stały się inspiracją do oszukiwania nowych, interesujących dla młodego pokolenia form przekazu tradycji odpustowych. Jak wskazałem, efektem tych poszukiwań jest właśnie Szkoła Świętego Rocha, cykl spotkań, które odbywają się w dniach poprzedzających odpust. Podkreśliłem, że Szkoła ta łączy modlitwę, naukę i zabawę i cieszy się dużym zainteresowaniem młodych Mikstaczan. W wystąpieniu zaakcentowałem stałe elementy spotkań w każdej edycji Rochowej Szkoły. Zwróciłem uwagę na zapoznanie uczestników spotkań z postacią św. Rocha i wartościami, którymi kierował się w życiu. Zaznaczyłem, że podczas spotkań młodzi zapoznają się z legendami dotyczącymi genezy pobudowania kościoła na Mikstackim Wzgórzu. Wyjaśnia im się także sens i znaczenia odbywającego się obrzędu błogosławieństwa zwierząt. Wymieniłem najważniejsze zadania jakie młodzi realizowali w ramach Szkoły Świętego Rocha. Zwróciłem uwagę, że uczestnicy spotkań doskonale radzą sobie z pojęciami materialne i niematerialne dziedzictwo. Wskazałem, że celem tej Szkoły jest kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo pozostawione nam przez naszych przodków. Referat spotkał się z zainteresowaniem uczestników konferencji świadczą o tym pytania zadawane podczas sesji jak i w kuluarowych spotkaniach.
     Podczas konferencji miałem okazję uczestniczyć w warsztatach Oral History, które zostały zorganizowane przez Ośrodek „ Pamięć i Przyszłość” oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Udział w warsztatach pozwolił mi na zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi historii mówionej, sposobów ich rejestracji i wykorzystania w celu dokumentowania wydarzeń z życia społeczności lokalnej. Z pewnością historie mówione mogą być ciekawą formą dokumentowania przemian w kulcie św. Rocha.
     Udział w konferencji był kolejna okazją do promocji naszych uroczystości odpustowych. W konferencji uczestniczyły osoby z różnych stron naszego kraju. Mogli oni dowiedzieć się, że jest w Polsce taka niewielka miejscowość, w której ludzie w sposób szczególny czczą i kochają św. Rocha i troszczą się o to, by piękne tradycje odpustowe przekazać kolejnym pokoleniom. Szkoła Świętego Rocha jest doskonałym przykładem tej troski.


Ks. kan. Krzysztof Ordziniak



Zdjęcia



Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie