HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Pielgrzymi Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki
w naszej parafii

10.07.2015r.


     „„Jezus swoją Matkę pozostawił, byś w swym życiu miał do kogo iść(…) Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka, Abyś wyznał to, co gnębi cię” ( z pieśni)

     Jezus swoją Matkę pozostawił, jak śpiewają pielgrzymi – byś w swym życiu miał do kogo iść. Dla Polaków, takim szczególnym czasem pielgrzymowania, by zanieść przed tron Matki i Królowej wszystkie radości i troski są miesiące wakacyjne- lipiec i sierpień. W tym czasie z najodleglejszych zakątków kraju przez miasta i wioski, wśród łąk, lasów i pól, wędrują mniejsze i większe grupy pielgrzymów zmierzających ma Jasną Górą.
     Pielgrzymi szlak Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki od kilkudziesięciu lat prowadzi także przez naszą parafię. Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” i wyruszyła z Poznania po raz osiemdziesiąty pierwszy. Pielgrzymi zawitali do nas jak zwykle 10-ego lipca.
     Tradycyjnie już, dla kilku grup, został przygotowany na stadionie miejskim posiłek. Pielgrzymi z grupy ósmej i dziewiątej zostali z nami nieco dłużej. Od kilku lat grupy te przyjmowane są w naszej parafii na nocleg, „ósemka” w Mikstacie, a „dziewiątka” w Komorowie.
     W tym roku pielgrzymi zmierzający do Komorowa, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, nawiedzili nasze Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Wśród pielgrzymów można było usłyszeć głosy „przyszliśmy od Rocha do Rocha”. Okazało się bowiem, że część pielgrzymów pochodziła z parafii pw. Świętego Rocha w Poznaniu.
     W sanktuarium pielgrzymów powitał kustosz miejsca Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Podkreślił, że przybyli do sanktuarium swego patrona. Bo w naszej wspólnocie akcentuje się, że patronuje on chorym, weterynarzom, jest opiekunem zwierząt domowych. Rzadko pamiętamy o tym, że Święty Roch patronuje także pielgrzymom. Ks. Kustosz zapoznał pielgrzymów z życiem niebieskiego Patrona naszego miasta, genezę budowy kościoła na tym miejscu. Nie mogło oczywiście zabraknąć opowieści o odbywającym się obrzędzie błogosławieństwa zwierząt.
     W grupie pielgrzymowało wiele młodych osób, dlatego Ks. Kustosz zwrócił uwagę, że postać Świętego Rocha powinna być im bliska. Oni stoją przed wyborem drogi życiowej, przed dylematem co robić dalej w życiu stał także Patron miejsca po śmierci rodziców. Miał wtedy zaledwie dwadzieścia lat.
     Był także czas na osobistą modlitwę. Potem pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę, do Komorowa. Tam mogli posilić się, odpocząć, zregenerować siły, by rankiem wyruszyć dalej na pielgrzymi szlak.
     Grupa ósma nocowała w Mikstacie, a o godz. 19:00 pielgrzymi przeżywali w naszym parafialnym kościele czas spotkania z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Po adoracji nadszedł czas na pogodny wieczór, czas radosnego śpiewu i wspólnej zabawy.
     Po nocnym odpoczynku wyruszyli dalej na pielgrzymi szlak…, bo przecież wyruszyli z Poznania po to, by zanieść Maryi swoje radości i troski, prośby i podziękowania. A my mamy nadzieję, że w swoich modlitwach będą pamiętali także o nas.Zdjęcia w galeriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie