HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DStanęliśmy pod Krzyżem

14.09.2021r.


„Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości”(z pieśni)


     14 września w Kościele obchodziliśmy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu w Mikstacie odbyły się cztery spotkania modlitewne przy krzyżach. Przewodniczył im ks. kan. Krzysztof Ordziniak.
     Pierwsze odbyło się o godz. 9:00 przy krzyżu na zbiegu ulic Krakowskiej i Wrocławskiej. Rozpoczęło się ono pokłonem Krzyżowi Świętemu, pieśnią o krzyżu i wykonaniem znaku krzyża. Po krótkiej refleksji odmówiona została Litania o Krzyżu Świętym. Tu polecaliśmy w sposób szczególny osoby chore, cierpiące, doświadczające różnego rodzaju trudności prosząc dla nich o siły do dźwigania krzyża. Pod tym krzyżem był wraz z nami ks. kan. Grzegorz Ignor, który poprowadził modlitwę różańcową. Ksiądz proboszcz zachęcał zebranych, by zabrali swoje krzyże i z nim wyruszyli w dzień, który dał nam Pan. Kończąc to pierwsze, jak i kolejne spotkania przy mikstackich krzyżach ksiądz proboszcz udzielał zebranym błogosławieństwa.
     Drugie spotkanie miało miejsce przy zabytkowym krzyżu wykonanym przez Pawła Brylińskiego. Odbyło się ono o godz. 12:00 kiedy z wieży mikstackiej rozległo się bicie dzwonów przypominających o modlitwie „Anioł Pański”. To nią rozpoczęliśmy spotkanie przy krzyżu. Potem było krótkie rozważanie, Litania do Krzyża Świętego. W sposób szczególny modliliśmy się za osobę, która jako pierwsza zostanie powołana przez Boga, by była na to spotkanie przygotowana i mogła dostąpić radości życia wiecznego. O godz. 15:00 spotkaliśmy się przy krzyżu misyjnym. Ksiądz proboszcz przypomniał, że upamiętnia on misje przeżywane w naszej parafii. Zachęcał do dziękczynienia za tych, którzy je głosili, w nich uczestniczyli, za tych, którzy tworzyli wspólnotę parafialną. Tu wybrzmiały słowa litanii, ale także koronki do Bożego miłosierdzia.
     Mikstaccy parafianie jeszcze raz w święto Podwyższenia Krzyża spotkali się n modlitwie pod Krzyżem o godz.21:00. Tym razem pod tym, który stoi u zbiegu ulicy Grabowskiej i Rolnej…
     Trwaliśmy na modlitwie przy krzyżach ustawionych przez naszych przodków. Było to świadectwo naszego trwania w wierze, trwania przy krzyżu w tym trudnym czasie. Był to dla nas czas modlitwy, ale i refleksji i zadumy nad naszym stosunkiem do krzyża, tym w przestrzeni publicznej, ale i w naszym osobistym życiu.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie