HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DStanęliśmy pod Krzyżem

14.09.2019r.


"Oto znak zwycięstwa błyszczy,
Krzyż się wznosi ponad światem;
Na nim Jezus wisiał w męce,
Aby zbawić grzesznych ludzi”.
( Z hymnu)


     14 września w Kościele obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym roku została zainicjowana wielka akcje ewangelizacyjna Polska pod Krzyżem. Jej załażeniem było zgromadzenie jak największej rzeszy wiernych na czuwaniach modlitewnych w różnych zakątkach naszego kraju właśnie pod krzyżami, których tak wiele jest w naszym kraju. Centralnym miejscem czuwania był Krzyż we Włocławku. Nie wszyscy jednak mogą się tam udać, stąd w wielu klasztorach, parafiach gromadzili się wierni na modlitwie, czuwaniu pod krzyżami. Zostało zgłoszonych 1250 miejsc, w których odbywały się w sobotni dzień spotkania pod Krzyżem.
     Do tej akcji ewangelizacyjnej włączyła się i nasza mikstacka parafia. 14 września spotkaliśmy się pod Krzyże trzykrotnie. Pierwsze spotkanie odbyło się po mszy świętej sprawowanej w naszej farze o godz. 8:00. Krzyż pod którym stanęli wtedy mikstaccy parafianie usytuowany jest na placu kościelnym. Jest to krzyż misyjny. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Rozpoczęło się ono pokłonem Krzyżowi Świętemu, pieśnią o krzyżu i wykonaniem znaku krzyża. Ksiądz kan. powiedział: „Znakiem krzyża rozpoczęliśmy nasze spotkanie pod Krzyżem w ramach spotkania Polska pod Krzyżem. Rozpoczynamy nasze spotkanie pod szczególnym krzyżem, krzyżem misyjnym. Kościół ze swej natury jest misyjny. Idzie i głosi dobrą nowinę o miłości Boga do człowieka”. Kontynuując zaznaczył, że znajdują się na nim tabliczki upamiętniające misje w parafii. Skłaniają nas on do dziękczynienia za tych, którzy je głosili, w nich uczestniczyli, ale i za tych, którzy ten krzyż postawili jako znak szczególnej miłości Boga do człowieka. Po krótkiej refleksji odmówiona została Litania o Krzyżu Świętym. Pod Krzyżem na przykościelnym placu odmówiona została tajemnica bolesna różańca. Przewodnicząc czuwaniu ks. kanonik podkreślił, że stając pod krzyżem chcemy wyznać wiarę, ale i stanąć tam z Matką Bolesną Jezusa. W modlitwie polecaliśmy w sposób szczególny tych, którzy daleko odeszli od krzyż, wstydzą się krzyża, aby zrozumieli sens swojej wiary. Modliliśmy się także o umiejętność stawania się świadkami krzyża we współczesnych świecie. Śpiew pieśni wypełnił czuwanie modlitewne. Kończąc pierwsze spotkanie pod Krzyżem ksiądz kanonika zachęcał zebranych, by zabrali swoje krzyże i z nim wyruszyli w dzień, który dał nam Pan. Ksiądz kanonik udzielił wszystkim błogosławieństwa. Drugie spotkanie pod Krzyżem odbyło się o godz. 12:00. Z wieży kościoła rozległo się bicie dzwonów wzywające na Anioł Pański. Ta modlitwa rozpoczęła spotkanie pod Krzyżem, który znajduje się przy wjeździe do miasteczka od strony Antonina. Potem odprawiona została Droga krzyżowa i odmówiona Litania do Świętego Krzyża.
     Stanęliśmy 14 września jeszcze raz pod Krzyżem o godz.21:00. Tym razem tym, który stoi u zbiegu ulicy Grabowskiej i Rolnej, czyli przy wjeździe do Mikstatu od strony Grabowa…
     Udział w spotkaniach pod Krzyżem był pięknym świadectwem naszej wiary i umiłowania Krzyża ...ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie