HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyREKOLEKCJE, REKOLEKCE...
I JUŻ PO REKOLEKCJACH

15_18.12.2016r.


     W dniach od 15.12.-18.12. 2016 przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej szczególnyczas, czas łaski, modlitwy, zasłuchania w Słowo Boże kierowane do nas za pośrednictwem Ks. Wikariusza Krzysztofa przez Pana. Czas wsłuchiwania się w świadectwa osób, które doświadczyły przemiany, nawrócenia, odkryły wielką miłość Boga do nich, zaprosiły Jezusa do swego życia i dostrzegły, jak On je zmienia. Rekolekcje-szczególny czas refleksji, ale i rachunku sumienia, trwania, odpoczynku przy Panu. W tym roku po raz pierwszy przeżywaliśmy w naszej wspólnocie rekolekcje ewangelizacyjne. Poprowadził je posługujący w naszej wspólnocie Ks. Wikariusz Krzysztof wraz z osobami z Ruchu Światło- Życie.
     Podczas tegorocznych rekolekcji adwentowych rozważane były cztery prawa życia duchowego.
     W dniu rozpoczęcia rekolekcji ,w czwartek, Ks. Krzysztof przybliżył i pomógł nam na nowo spojrzeć na pierwsze prawo życia duchowego, które zawarte jest w słowach: BÓG CIĘ KOCHA I MA DLA TWOJEGO ŻYCIA WSPANIAŁY PLAN. Chyba każdy z nas potrzebuje słów zapewnienia i wielkiej miłości Boga do człowieka, bo czasami trudno nam w tę miłość uwierzyć, dostrzec ja w naszym życiu. Bywa także, że trudno jest nam przyjąć i zaakceptować plan życia, który przygotował dla nas Bóg, a jeszcze trudniej zgodzić się z tym, że nie ma lepszego scenariusza dla naszego życia niż ten, który przygotował dla nas Bóg. Ten pierwszy dzień rekolekcji pomógł nam uwierzyć, że rzeczywiście jesteśmy kochani, ale także skłonił do refleksji nad przyjmowaniem i realizacja woli Bożej względem każdego z nas.
     W piątek rozważane było 2 prawo życia duchowego, które brzmi: CZŁOWIEK JEST GRZESZNY I W KONSEKWENCJI ODDZIELONY OD BOGA, DLATEGO TEŻ NIE MOŻE POZNAĆ BOGA, ANI DOŚWIADCZYĆ JEGO MIŁOŚCI. W tym dniu Ks. Krzysztof uświadomił nam konsekwencje zerwania więzi z Bogiem. Zaakcentował, że człowiek zdolny jest do popełnienia najgorszego zła, jeśli w jego życiu brakuje tej więzi. Zwrócił uwagę na rolę modlitwy w życiu człowieka. Rozważanie tego prawa duchowego poprzedzało dzień sakramentu pokuty i pojednania w naszej wspólnocie. Ks. Krzysztof zachęcał nas byśmy podczas rachunku sumienia zapytali siebie, jak wyglądają nasze relacje z Bogiem i ludźmi wśród których żyjemy.
     Sobota była dniem sakramentu pokuty i pojednania w naszej wspólnocie parafialnej. Czyż nie wspaniałe zadanie zostało powierzone kapłanom - jednanie ludzi z Bogiem i bliźnimi. W tym dniu rozważane było 3 prawo życia duchowego: JEZUS CHRYSTUS JEST JEDYNYM BOŻYM ROZWIĄZANIEM PROBLEMU GRZECHU I WINY CZŁOWIEKA. PRZEZ NIEGO MOŻESZ POZNAĆ BOGA I DOŚWIADCZYĆ JEGO MIŁOŚCI.
     W IV niedzielę Adwentu przeżywaliśmy ostatni dzień rekolekcji. Rozważanie w tym dniu poświęcone zostało czwartemu prawu życia duchowego, które brzmi: MUSIMY OSOBIŚCIE PRZYJĄĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO PANA I ZBAWICIELA. DOPIERO WTEDY MOŻEMY POZNAĆ BOGA I DOŚWIADCZYĆ JEGO MIŁOŚCI. Ks. Krzysztof podkreślił, że w życiu często musimy dokonywać wyborów, które są odpowiedzią na pytanie Kto, a może co jest dla mnie w życiu najważniejsze. Przywołał znany powszechnie obraz Jezusa Dobrego Pasterza stojącego u drzwi. Zwrócił uwagę, że klamka w tych drzwiach znajduje się tylko od wewnątrz. Podkreślił, że tymi drzwiami są nasze serca, nasze życie. I postawił nam pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć sami: czy otworzyliśmy przed Jezusem drzwi naszego serca, czy zaprosiliśmy Go do naszego życia. Zachęcał nas, byśmy odpowiedzieli sobie na pytanie jakie miejsce zajmuje w naszym życiu Bóg. Czy postawieni w sytuacji wyboru między Bogiem a człowiekiem, dobrami materialnymi wybieramy Boga? Przed końcowym błogosławieństwem odmówiliśmy akt wyznania, że Jezus jest Panem naszego życia.
     Rekolekcje… rekolekcje… i już po rekolekcjach. Czy wykorzystaliśmy ten szczególny czas ofiarowany nam przez Pana? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. Tak wiele mieliśmy możliwości. Tyle pytań zostało postawionych w trakcie tych nauk rekolekcyjnych, na które powinniśmy szukać odpowiedzi.
     Złożone przez osoby zaangażowane w Ruchu Światło- Życie pokazały, że można, a wręcz trzeba wciąż na nowo szukać Boga, umacniać z nim więź , ale także dzielić się swoją wiarą z innymi.
     Mamy nadzieję, że słowa, które skierował do nas Ks. Wikariusz Krzysztof świadectwa, którymi się z nami dzielił zaowocują odnowieniem i pogłębieniem naszej więzi z Bogiem i bliźnimi.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie