HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

REKOLEKCJE, REKOLEKCJE... I JUŻ PO REKOLEKCJACH

22_25.03.2015r.


     „Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi! Tak, otwórzmy Chrystusowi nasz czas, aby On mógł go rozjaśnić i nadać mu kierunek” św. Jan Paweł II

     W dniach od 22.03. -25.03. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej szczególny czas, czas łaski, modlitwy, zasłuchania w Słowo Boże kierowane do nas za pośrednictwem Ks. Marcina przez Pana. Rekolekcje-szczególny czas refleksji, ale i rachunku sumienia, trwania, odpoczynku przy Panu. Na plakacie zawierającym program rekolekcji zostały umieszczone słowa św. Jana Pawła II zachęcające nas do tego, byśmy nie obawiali się ofiarować swego czasu Chrystusowi, by mógł On wejść w nasze życie i dokonać w nim przemiany. Tegorocznym rekolekcjom parafialnym patronowali Maryja i św. Józef.
     Czy wykorzystaliśmy ten szczególny czas ofiarowany nam przez Pana? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. Tak wiele mieliśmy możliwości. Codzienne Msze Święte z naukami odprawiane były w kościele Trójcy Świętej, ale i w Sanktuarium. Bo stało się już tradycją w naszej wspólnocie, że spotkania rekolekcyjne odbywają się także w naszym Sanktuarium.
     W niedzielę Ks. Marcin zachęcał nas do trwania przy Źródle, do czerpania ze zdroju Miłości. Wyjaśnił nam znaczenie poszczególnych elementów krzyża i ich znaczenie w naszym życiu. I tak górna część krzyża to nasza relacje do Pana Boba i z Bogiem, dolna część to nasz stosunek do samych siebie, prawe ramię krzyża to nasze relacje z bliźnimi, lewe nasz stosunek do wszelkiego stworzenia. W niedzielny wieczór swoją Plenerową Drogę Krzyżową przeżywali mieszkańcy Mikstatu Pustkowie. Wraz z duszpasterzami naszej parafii uczestniczył w niej także Ks. Marcin.
     Poniedziałkowa nauka rekolekcyjna poświęcona była łączności z Bogiem, trwaniu przy źródle. Ks. Marcin wskazał nam, że tę więź możemy utrzymywać za pomocą SMS, gdzie S – oznacza słuchanie Słowa, M- modlitwę, S- sakramenty. W tym dniu kaznodzieja skoncentrował swoją uwagę na grzechu i Sakramencie Pokuty. Przypomniał nam warunki dobrej spowiedzi i zachęcał do częstego korzystania z tego sakramentu.
     Wtorkowa nauka rekolekcyjna była kontynuacją rozważań o kolejnych sakramentach. Ks. Marcin zwrócił uwagę na obowiązek wychowania religijnego dzieci, podkreślając znaczenie przykładu rodziców. Nieco dłużej kaznodzieje zatrzymał się nad sakramentem małżeństwa. Nie zabrakło także chwili refleksji nad sakramentem kapłaństwie. Ksiądz Marcin zwrócił uwagę na potrzebę wspierania kapłanów naszą modlitwą.
     W ostatnim dniu spotkań rekolekcyjnych kaznodzieja zatrzymał się nad słowami z Credo „Wierzę w świętych obcowanie”. Ks. rekolekcjonista wskazał na potrzebę modlitwy za zmarłych, podkreślając ,że trzeba jej uczyć ludzi młodych, aby kiedyś miał się kto modlić za nas. Przypomniał nam, że lud dzielimy na pielgrzymujący, który tworzą wszyscy zdążający do Ojczyzny niebieskiej, lud oczyszczający przebywający w czyśćcu oraz uwielbiający, na który składają się święci. Ks. Marcin podkreślił w homilii, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Zachęcał nas do oddawania czci św. Józefowi i zawierzenia swego życia Maryi. Zaakcentował, że święci mają być dla nas wzorami do naśladowania. Wskazał na Maryję, jako tę od której powinniśmy uczyć się zawierzenia i pełnienia woli Bożej. Kaznodzieja podkreślił znaczenie modlitwy różańcowej, w której zawarte są tak jak w naszym życiu tajemnice radosne, bolesne, chwalebne, światła.
     Słowa podziękowania za podjęty trud głoszenia nauk rekolekcyjnych skierował do Ks. Marcina duszpasterz naszej wspólnoty parafialnej Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak.
     Wielkimi krokami zbliżamy się do przeżywania Świętego Czasu Triduum Paschalnego. Przed nami w najbliższy piątek Plenerowa Droga Krzyżowa od Świętego Antoniego do Świętego Rocha poprzedzająca dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania w naszej wspólnocie. Mamy nadzieję, że rekolekcje pomogą nam w sposób głębszy zrozumieć ten wyjątkowy czas i przeżyć radość Wielkanocnego poranka.
     Mamy nadzieję, że słowa, które skierował do nas Ojciec Rekolekcjonista, świadectwa, którymi się z nami dzielił zaowocują pogłębieniem naszej więzi z Bogiem i bliźnimy.
     Księdzu Marcinowi z darem modlitwy mówimy z serc płynące Bóg zapłać i życzymy, by cieszył się obfitymi owocami swej kapłańskiej posługi.Zdjęcia w GaleriiCopyright (c) 2012 - 2014 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie