HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Relikwie Świętego
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
w Panteonie Wielkich Polaków

18.09.2015r.


„Święty Zygmuncie Szczęsny, szczęśliwy jesteś już z Bogiem.
Patrzysz na ziemię, na dzieci swoim troskliwym okiem.
Czuwaj nad nami z nieba i wstawiaj się u Ojca,
Abyśmy w dobrym wzrastali i wierni byli do końca”.( z pieśni)


     Niezwykle uroczysty przebieg miało w tym roku wspomnienie liturgiczne, zmarłego przed 120. laty św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciele Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, arcybiskupa warszawskiego, niezłomnego kapłana, zesłańca . Liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego obchodzimy w dniu Jego narodzin dla nieba, 17 września. W tym roku liczna rzesza duchowych Córek św. Arcybiskupa zgromadziła się w Świątyni Opatrzności w Warszawie. W tym dniu odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego do Panteonu Wielkich Polaków. Zajęły one miejsce obok relikwii takich wielkich Polaków jak: św. Jan Paweł II, św. Andrzej Bobola, bł. Stanisław Papczyński, bł. Edmund Bojanowski, bł. Jerzy Popiełuszko.
     W uroczystościach uczestniczyła delegacja z naszej parafii, gdyż od ponad dziewięćdziesięciu laty Duchowe Córki św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego posługują w naszej wspólnocie.
     Mszę Świętą, po której nastąpiło wprowadzenie relikwii Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego do Panteonu Wielkich Polaków poprzedziła prelekcja wygłoszona przez S. Teresę Antoniettę Frącek RM pt. „Pod wodzą Opatrzności Bożej”, w której przybliżyła zebranym postać Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i jego zawierzenie Bożej Opatrzności.
     Po prelekcji uczestnicy uroczystości wysłuchali recitalu piosenek religijnych w wykonaniu Eleni.
     O godz. 12:00, po słowach powitania rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył J.E. Ks. Kard. Kazimierz Nycz, koncelebrowało ją kilkudziesięciu kapłanów, wśród nich Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak.
     Rozpoczynając homilię Ks. Kardynał powiedział: „Gromadzimy się w Świątyni Opatrzności, w tej jej części, która się nazywa Panteonem Wielkich Polaków, aby dziś dokładnie w 120. rocznicę śmierci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, jego, jego relikwie, a nade wszystko Jego osobę przybliżyć i wprowadzić w przestrzeń tego miejsca jako wotum narodu za te dwieście lat, które upłynęły, czy rozpoczęły się od Konstytucji 3. Maja. i wydarzyły się potem jako czas troski, wielkiej troski, wielkich Polaków, o to, aby Polska odzyskała swoją wolność”. W dalszej części homilii kaznodzieja podkreślił, że wdzięcznością Bożej Opatrzności obejmujemy całą historię kraju, a działanie Bożej Opatrzności przejawia się w życiu każdego z nas, ale także w życiu świata i życiu naszych wielkich rodaków. Ksiądz Kardynał zaakcentował, że największymi Polakami XX wieku byli Kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II, papież, dlatego ich muzeum znajduje się w Świątyni Opatrzności. Kontynuując rozważanie Hierarcha podkreślił: „ Dziś do tego Panteonu wprowadzamy relikwie śp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Albowiem z tych 200.lat, które obejmuje w sposób wyjątkowy tym dziękczynieniem Bożej Opatrzności jest Jego życie jako Arcybiskupa Warszawskiego, jako założyciela zakonu”. Ks. Kard. podziękował Siostrom za tak liczną obecność. Jednocześnie podkreślił, że miejsce gdzie znajdą się relikwie św. Zygmunta Szczęsnego będzie miejscem spoczynku szczególnie zasłużonych osób. Nawiązując do czytań mszalnych Ks. Kard. podkreślił, że dotyczą one każdego człowieka, niezależnie od jego powołanie. Nawiązując do słów Ewangelii o Dobrym Pasterzu kaznodzieja zaakcentował, że Dobry Pasterz oddaje życie za swoje owce, najemnik pozostawia je gdy dostrzega zagrożenie. Ks. Kard. wskazał, że rolę pasterza pełnią wszyscy „ na miarę swego życiowego powołania”. Kontynuując homilię Ks. Kard. powiedział:„Czytania dzisiejszej Świętej Eucharystii odnoszą się nie tylko do Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, choć w sposób szczególny obrazują Jego drogę życia, Jego świętość”. Kaznodzieja zwrócił jednak uwagę, że w tej Ewangelii jest także zawarte ostrzeżenie przed zaniedbywaniem owiec, niezależnie od tego w jakim miejscu sprawuje się posługę. Wskazał, że Święty Zygmunt Szczęsny Feliński „Był pasterzem niejako z oddali, pasterzem, który pasterzował w modlitwie i przez modlitwę, który pisał święte teksty, książki, pamiętniki”
     Nawiązując do drugiego czytania Ks. Kard. podkreślił, że Ewangelia zawsze była, jest i będzie głoszona w utrapieniach. Wskazał na niebezpieczeństwo przyjęcia postawy wyczekiwania na „ lepsze czasy” dla głoszenia Ewangelii. Podkreślił, że takich czasów nigdy nie będzie. W ostatniej części homilii Ks. Kard. podkreślił potrzebę niesienia Ewangelii wszystkim ludziom, zwłaszcza biednym, potrzebującym. Św. Zygmunt Szczęsny Feliński, aby realizować to wezwanie Ewangelii przyjął do pomocy jedno zgromadzenie zakonne, a drugie założył. Kontynuując homilię Ks. Kard. podkreślił, że mimo iż przyszły Założyciel Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi nie doświadczył w środowisku rodzinnym biedy, niedostatku, nie zatracił wrażliwości na potrzeby innych. Kończąc homilię kaznodzieja powiedział:„Takiego oto Patrona, takiego Świętego Arcybiskupa, takiego Założyciela zakonu wprowadzamy dzisiaj liturgicznie w to miejsce Świątyni Opatrzności, aby Jego osoba, Jego życie, Jego świętość, która jest przykładem, wzorem dla nas pokazywała, w jaki sposób Bóg w swojej Opatrzności posługuje się ludźmi, ich talentami, ich zdolnościami, ich posłuszeństwem woli Bożej. (…) Życzę wam wszystkim, a nade wszystko Siostrom, aby (…) potrafiły być takim znakiem, znakiem tego co było pierwsze u ich założyciela. Takim znakiem potrafiły być w parafii, w szkole, w przedszkolach prowadzonych przez Siostry w seminariach, domach księży starszych, w domach ludzi starych, bo to jest ta Ewangelia, Ewangelia miłości miłosiernej, której nie da się podzielić na kawałki i powiedzieć, ja będę głosił słowo, a ty będziesz dawał świadectwo. Tak jak się łączą dzisiaj te trzy czytania mszalne, tak Bracia i Siostry musi się łączyć nasze głoszenie i przepowiadanie Ewangelii. Ewangelię i miłosierdzie Boga trzeba głosić, wypraszać, czynić. Tak nas uczył św. Zygmunt Szczęsny Feliński robiąc to, tak nas uczyła s. Faustyna, tak nas uczy papież Franciszek ogłaszając najbliższy rok, który przed nami, Rokiem Miłosierdzia”.
     Po Mszy Świętej w uroczystej procesji odbyło się przeniesienie relikwii na przygotowane w Panteonie Wielkich Polaków miejsce, oddano im cześć.
     Po uroczystym zainstalowaniu relikwii w Panteonie Matka Janina Kierstan, Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dokonała Aktu Zawierzenia Opatrzności Bożej wszystkich uczestników liturgii i dzieł podejmowanych przez Siostry.
     Na schodach prowadzących do Świątyni Opatrzności zaprezentowały swoje programy dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe z różnych dzieł prowadzonych przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.
     W uroczystościach uczestniczyła Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Matki Prowincjonalne Prowincji Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z kraju i z zagranicy, dzieci i rodzice z prowadzonych przez Siostry przedszkoli i świetlic, podopieczni z domów opieki, warsztatów terapii zajęciowej, czciciele św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i oczywiście Jego Duchowe Córki, Siostry Franciszkanki z różnych stron Polski, ale także i z zagranicy.
     Kończąc warto przypomnieć, że 21. września minie pierwsza rocznica wprowadzenia relikwii Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego do naszej mikstackiej wspólnoty parafialnej.
     Modlitwa o łaski za przyczyną św. Abpa Felińskiego

Boże, któryś świętego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, niezwykłymi cnotami przyozdobić raczył, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem otrzymali łaskę …, o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.Zdjęcia


Warto zajrzeć na:

http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/uroczystosc-wprowadzenia-relikwii-sw-abp-zygmunta-felinskiego/
http://ekai.pl/wydarzenia/wydarzenia/x22849/abp-zygmunt-szczesny-felinski/
http://www.centrumopatrznosci.pl/relikwie-sw-zygmunta-szczesnego-felinskiego-juz-w-swiatyni/
http://radiowarszawa.com.pl/2015/09/relikwie-swietego-zygmunta-szczesnego-felinskiego-wprowadzone-w-swiatyni-opatrznosci/
http://www.siostryfranciszkanki.pl/


Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie