HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyWieści o postępie prac
renowacyjnych w naszym kościele

13.07.2016r.


     Od kilku tygodni w naszym kościele farnym pw. Trójcy Świętej trwają prace renowacyjne. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego najpierw podjęte zostały one przy ambonie i chrzcielnicy. Prace te trwają nadal i na obecnym etapie polegają przede wszystkim na usunięciu przemalowań. W wyniku tych prac odsłania się zupełnie inna, trzeba przyznać, że ciekawa kolorystyka. Prace renowacyjne przy ambonie i chrzcielnicy nie zostały jeszcze oczywiście zakończone. Jeszcze musimy wykazać się cierpliwości, by zobaczyć w pełni efekt pracy konserwatorów.
     Na początku tygodnia ( 11 lipca) podjęte zostały w świątyni kolejne pracy. Wielu parafian z uwagą obserwuje prace renowacyjne i zapewne ich uwadze nie umknął fakt, że od kilku dni w prezbiterium ustawiane są rusztowania. Umożliwią one podjęcie kolejnego etapu prac konserwatorskich. A my wraz z postępującymi pracami będziemy mogli cieszyć się jej efektami. Piękny jest ten mikstacki Dom Boży, którego dzieło budowy podjęli przed prawie 100- laty nasi przodkowie. Będzie jeszcze piękniejszy, dzięki renowacji- wyzwaniu, które podjęło nasze pokolenie.
     Wszystkich wspierających modlitewnie i materialnie dzieło renowacji naszej świątyni polecamy Bogu w Trójcy Jedynemu, by hojnie obdarzał Ich swoimi łaskami.Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie