HOME
Wprowadzenie
Kościół przed renowacją
Opis Prac 24.06.16
Renowacja 24.06.16
Opis Prac 13.07.16
Renowacja 13.07.16
Opis Prac 22.07.16
Renowacja 22.07.16
Opis Prac 25.09.16
Renowacja 25.09.16
Opis Prac 07.10.16
Renowacja 07.10.16
Opis Prac 13.11.16
Renowacja 13.11.16
Opis Prac 29.04.17
Renowacja 29.04.17
Opis Prac 03.06.17
Renowacja 03.06.17
Opis Prac 13.08.17
Renowacja 13.08.17
Opis Prac 30.12.17
Renowacja 30.12.17
   
Renowacja 08.08.18
Opis Prac 27.09.18
Renowacja 27.09.18
Opis Prac 28.03.19
Renowacja 28.03.19
Opis Prac 27.10.20
Renowacja 27.10.20
Opis Prac 07.11.21
Renowacja 07.11.21
Opis Prac 16.10.22
Renowacja 16.10.22

Foliowa zasłona? Tym razem nie, ale
prace renowacyjne trwają…

28.03.2019r.


     Przyzwyczailiśmy się w ostatnich trzech latach, że gdy rozpoczynał się kolejny etap prac renowacyjnych w kościele pojawiała się foliowa zasłona. Oddzielała nas od miejsca, gdzie prowadzone były prace. Budziła ciekawość, prowokowała pytania: co się za nią dzieje. Warto zauważyć, że mimo braku foliowej zasłony prace renowacyjne trwały i możemy obejrzeć ich efekt. Parafia otrzymała dotacje na prace renowacyjne prowadzone przy elementach drewnianych w ramach projektu „Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kilka tygodni temu niektórzy dostrzegli, że zniknęły dwa stojące na brzegach filarów feretrony: jeden z obrazem dwustronnym św. Rocha i św. Agaty, drugi z obrazem dwustronnym Serce Jezusa i Świętej Rodziny. Zniknął także znajdujący się pod chórem krucyfiks, a także pochodząca z dawnego kościoła pw. Świętej Trójcy figura św. Augustyna. Przyszedł czas na ich renowacje… Prace te zostały przeprowadzone w pracowni konserwatorskiej, a my możemy już podziwiać ich efekt.
     19 marca, w uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny do naszej świątyni powrócił feretron przedstawiający po jednej stronie Świętą Rodzinę. Przypadkowa data, chyba nie. Zapewne coś nam Pan Bóg chciał przez ten „powrót” Świętej Rodziny powiedzieć. Co? Na to pytanie warto poszukać odpowiedzi na modlitwie.
     W tym samym dniu powrócił odnowiony krucyfiks i figurka św. Augustyna. Krzyż z przepiękną figurą Chrystusa powrócił na swoje dawne miejsce.
     Zatrzymajmy się na chwilę przy figurze św. Augustyna, bo ta, po pracach renowacyjnych wygląda zupełnie inaczej. Przed renowacją była utrzymana w kremowej kolorystyce, w której trudno było dostrzec atrybuty Świętego Biskupa. Obecna kolorystyka pozwoliła na podkreślenie biskupiego stroju św. Augustyna. Pozwala także dostrzec wyraźnie jego atrybuty: pastorał, księgę, płonące serce.
     Kilka dni później powrócił drugi feretron, ten ze św. Rochem i św. Agatą. Znajdujące się wokół obrazów elementy dekoracyjne zostały przy obu poddanych renowacji feretronach zostały pozłocone. Prezentują się pięknie. Warto będąc w kościele zatrzymać się przy nich i przyjrzeć, by dostrzec i docenić kunszt tych, którzy je wykonali.
     Wykonane w ostatnim czasie prace renowacyjne sprawiają, że pięknieje nasz parafialny wieczernik, Dom Boży. Przed nami kolejne wyzwania, kolejne prace przy elementach drewnianych, ale oczywiście nie tylko…
     Wszystkim, którzy wspierają dzieło renowacji naszej świątyni mówimy z serca płynące: Szczęść Boże! i polecamy ich w modlitwie.

Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie