HOME
Wprowadzenie
Kościół przed renowacją
Opis Prac 24.06.16
Renowacja 24.06.16
Opis Prac 13.07.16
Renowacja 13.07.16
Opis Prac 22.07.16
Renowacja 22.07.16
Opis Prac 25.09.16
Renowacja 25.09.16
Opis Prac 07.10.16
Renowacja 07.10.16
Opis Prac 13.11.16
Renowacja 13.11.16
Opis Prac 29.04.17
Renowacja 29.04.17
Opis Prac 03.06.17
Renowacja 03.06.17
Opis Prac 13.08.17
Renowacja 13.08.17
Opis Prac 30.12.17
Renowacja 30.12.17
   
Renowacja 08.08.18
Opis Prac 27.09.18
Renowacja 27.09.18
Opis Prac 28.03.19
Renowacja 28.03.19
Opis Prac 27.10.20
Renowacja 27.10.20
Opis Prac 07.11.21
Renowacja 07.11.21
Opis Prac 16.10.22
Renowacja 16.10.22

Wieści o postępie prac
renowacyjnych w naszym kościele

13.07.2016r.


     Od kilku tygodni w naszym kościele farnym pw. Trójcy Świętej trwają prace renowacyjne. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego najpierw podjęte zostały one przy ambonie i chrzcielnicy. Prace te trwają nadal i na obecnym etapie polegają przede wszystkim na usunięciu przemalowań. W wyniku tych prac odsłania się zupełnie inna, trzeba przyznać, że ciekawa kolorystyka. Prace renowacyjne przy ambonie i chrzcielnicy nie zostały jeszcze oczywiście zakończone. Jeszcze musimy wykazać się cierpliwości, by zobaczyć w pełni efekt pracy konserwatorów.
     Na początku tygodnia ( 11 lipca) podjęte zostały w świątyni kolejne pracy. Wielu parafian z uwagą obserwuje prace renowacyjne i zapewne ich uwadze nie umknął fakt, że od kilku dni w prezbiterium ustawiane są rusztowania. Umożliwią one podjęcie kolejnego etapu prac konserwatorskich. A my wraz z postępującymi pracami będziemy mogli cieszyć się jej efektami. Piękny jest ten mikstacki Dom Boży, którego dzieło budowy podjęli przed prawie 100- laty nasi przodkowie. Będzie jeszcze piękniejszy, dzięki renowacji- wyzwaniu, które podjęło nasze pokolenie.
     Wszystkich wspierających modlitewnie i materialnie dzieło renowacji naszej świątyni polecamy Bogu w Trójcy Jedynemu, by hojnie obdarzał Ich swoimi łaskami.

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie