HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DLipcowa Rochowa Szesnastka

16.07.2021r.


Każdy może dziś do Rocha przyjść
Jeśli tylko chce… Chcesz?
Przyjdź… Zobacz…


     Za dziećmi z naszej parafii kolejna Rochowa Szesnastka. Spotkanie odbyło się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził Ks. kustosz. Zwrócił uwagę na właściwą postawę podczas modlitwy. Przypomniał, że podczas poprzedniego spotkania omawiane były atrybuty Świętego Rocha. Następnie ks. Krzysztof wyjaśnił dzieciom co oznacza słowo „wota”. Zaakcentował, że kościół św. Rocha jest wotum dziękczynnym naszych przodków za ocalenie mieszkańców w czasie epidemii. Przypomniał krótko najważniejsze legendy związane z genezą pobudowania kościoła na Cmentarnym Wzgórzu. W dalszej części spotkania ks. kustosz przypomniał trzy ważne wydarzenia związane z kultem św. Rocha w Mikstacie. Pierwszym z nich było ustanowienie w 2007 roku patronatu św. Rocha nad miastem, drugim ustanowienie kościoła na Cmentarnym Wzgórzu w 2011 roku Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Trzecim, wpis uroczystości odpustowych na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stało się ono okazją do rozmowy z dziećmi na temat: czym różnią się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha odbywające się w Mikstacie od innych odpustów. Stało się to okazją do wskazania miejsc kultu św. Rocha w Polsce i na świecie. Jest ich naprawdę wiele.
     Wśród atrybutów św. Rocha wymieniany jest krzyż. Ponieważ do sanktuarium powrócił krzyż po renowacji i dwa lichtarze po odmówieniu modlitwy Ks. Kustosz dokonał ich poświęcenia.
     Ponadto podsumowane zostało wykonanie zadań z poprzedniej Rochowej Szesnastki. W związku z tym, że na czerwcowej Rochowej Szesnastce były omawiane atrybuty naszego patrona, dzieci miały narysować św. Rocha z ich wykorzystaniem. Temat drugiej pracy związany był z czasem wolnym, czasem wakacyjnym. Dzieci miały narysować: Co robił, w co się bawił Roch kiedy miał tyle lat co ja. Trzeba przyznać, że był to trudny temat, jedna dzieci doskonale sobie z nim poradziły.
     Obie prace wykonali: Zuzia Działak, Małgosia Gabryś, Nadia Gryglewska, Tymek Gryglewski, Franek Kawałek Bartek Majtas, Marysia Pyta, Staś Pyta, Eliza Szukalska, Kamil Szukalski, Michał Warzyński, Zosia Wróbel.
     Spotkanie zakończyło się uczczeniem relikwii św. Rocha. Dzieci otrzymały zadanie do wykonania. Tym razem mają wykonać zaproszenie na uroczystości odpustowe, bądź przygotować pracę plastyczną zachęcającą do udział w spotkaniach w Szkole św. Rocha. A może warto, by każdy z nas pomyślał, co może zrobić, by informacja o pięknych i wyjątkowych uroczystościach odpustowych dotarła do jak najliczniejszej rzeszy osób? Co możemy zrobić, by nasze tradycje odpustowe przekazać kolejnym pokoleniom?
     Dziękujemy dzieciom uczestniczącym w Rochowych Szesnastkach za ich zaangażowanie, szczególne zaś słowa uznania dla tej grupy, która wykonywała wszystkie zadania. JESTEŚCIE WIELCY!

Link do prezentacji z pracami dzieci:
https://drive.google.com/file/d/1552wZYtUFNGw2pG9ZuE6TSuAoq2wMjhU/view?usp=sharing
ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie