HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DGrudniowa Rochowa Szesnastka

16.12.2021r.


     Za dziećmi z naszej parafii kolejna Rochowa Szesnastka. Tym razem odbyła się w salce kominkowej po Mszy św. roratniej. Spotkanie przebiegało w klimacie bliskich już Świąt Bożego Narodzenia. Podczas listopadowego spotkania rozmawialiśmy o tradycjach i zwyczajach związanych z okresem Adwentu i Bożego Narodzenia. Z Bożym Narodzeniem jest związany zwyczaj obdarowywania się prezentami. Czy muszą być one drogie? Okazuje się, że wcale nie potrzeba pieniędzy, by obdarować naszych bliskich. Na początku spotkania ksiądz kustosz rozmawiał z dziećmi, o tym co możemy dać innym jeśli nie mamy pieniędzy. Rozmowa ta nawiązywała do prac plastycznych przygotowanych przez dzieci. Okazało się, że dzieci miały wiele ciekawych pomysłów. Zauważyły, że nic nas nie kosztuje uśmiech, dobre słowo, poświęcony komuś czas, wspólna zabawa, pomoc w różnych pracach, pójście na spacer. Nie potrzeba ich zdaniem także pieniędzy, by ofiarować innym swoje serce, miłość, modlitwę. Sądzimy, że z wielu podpowiedzi dzieci możemy skorzystać. Często mówimy, nie mogę nic dać innym, bo jestem biedny, sam mam mało. Okazuje się, że i bez pieniędzy możemy sprawić komuś radość, sprawić, że uśmiech zagości na jego twarzy. Następnie ksiądz kustosz zwrócił uwagę dzieci na to, że nasz patron św. Roch po śmierci rodziców rozdał odziedziczony po nich majątek, a mimo to hojnie obdarowywał innych opiekując się zarażonymi, wspierając ludzi dobrym słowem modląc się za nich, czy na pielgrzymim szlaku pomagając im w różnych pracach. Ponieważ na naszych spotkaniach sporo mówimy o niematerialnym dziedzictwie kulturowym ksiądz Krzysztof opowiedział dzieciom o kwietnych dywanach układanych w Spycimierzu, które właśnie w tym dniu wpisane zostały na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.
     W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem zapoznaliśmy dzieci z historią budowania żłóbków w kościołach. Ma ona długa, bo sięgającą XIII wieku historię . Tradycję ich budowania zawdzięczamy św. Franciszkowi, a nasz patron św. Roch był tercjarzem franciszkańskim. Nie mogło zabraknąć wzmianki o znanych w całym świecie szopkach krakowskich.
     W naszym mikstackim Betlejem jest oczywiście Święta Rodzina, aniołowie, pasterze, zwierzęta, ale od kilku lat jest w nim także miejsce dla św. Rocha. Ksiądz Krzysztof zdradził dzieciom tajemnicę, jakie niespodzianki pojawią się tam w tym roku. Ale o tym, cicho sza ... Dla dzieci, które wykonały zadania z listopadowej Rochowej Szesnastki znalazły się drobne upominki. Przypomnijmy, że dzieci miały do wykonania dwa zadania: przygotowanie wieńca adwentowego i pracy plastycznej na temat: czym mogę obdarować innych nie mając pieniędzy. Oba zadania wykonali: Zuzia Działak, Małgosia Gabryś, Marysia Pyta, Stasiu Pyta, Zuzia Sobieraj, Jakub Stryjonek, Nadia Stryjonek, Eliza Szukalska, Kamil Szukalski, Zosia Wróbel. Autorom prac dziękujemy za zaangażowanie i piękne prace, za Wasze wrażliwe serduszka. Na zakończenie spotkania ksiądz kustosz poprowadził modlitwę i udzielił wszystkim błogosławieństwa.
     Zapraszamy kolejne dzieci do udziału w naszych Rochowych Szesnastkach.

Link do prac dzieci:
https://drive.google.com/file/d/1_F80SwA9PDmS_IDnmXipKYglZwPGmA8E/view


Co ja - Nie mając pieniążków - Mogę dać innym?

Mój wieniec adwentowyCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie