HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D99. rocznica konsekracji
naszego kościoła

20.10.2017r.


     Są w życiu wspólnot parafialnych dni szczególnie ważne, uroczyste, skłaniające do refleksji, zadumy, modlitwy i dziękczynienie. Niewątpliwie takim dniem jest dzień rocznicy konsekracji kościoła. W wielu wspólnotach nieznana jest data konsekracji kościoła. Nasz kościół został pobudowany w latach 1913-1914. Aktu jego konsekracji dokonał 20 października 1918 roku Abp gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor. W tym roku obchodzimy 99.rocznicę konsekracji kościoła. Uczciła ją mszą świętą w intencji budowniczych kościoła oraz ks. kan. Franciszka Ruszczyńskiego. Mszę św. poprzedziło nabożeństwo różańcowe podczas którego polecaliśmy budowniczych, dobrodziejów, kapłanów posługujących w mikstackiej parafii. Przed nabożeństwem różańcowym można było obejrzeć slajdy przenoszące nas w czasy budowy kościoła, a następnie w dzień jego konsekracji. W dniu 99. rocznicy konsekracji kościoła przy ołtarzu stanęli ks. kan. Krzysztof Ordziniak i ks. kan. Grzegorz Klapa. Sprawowali Msze św. w zabytkowych, pięknie haftowanych rzymskich ornatach. Rozpoczynając Eucharystię ks. kan. Krzysztof Ordziniak powiedział: „ Dziękujemy dziś Panu Bogu za ten kościół, w którym wiele naszych braci i sióstr przyjęło chrzest, komunię świętą i inne sakramenty. Dziękujemy, że jest dla nas znakiem obecności Pana Boga wśród swego ludu. Tu gromadzimy się wokół ołtarza, aby budować wspólnotę parafialną”. Ks. kan. podkreślił, że gromadząc się w 99. rocznicę konsekracji kościoła chcemy modlić się za jego budowniczych, za ks. Franciszka Ruszczyńskiego, który było proboszczem parafii w tamtym okresie. Kontynuując ks. proboszcz powiedział: „ Trzeba nam dzisiaj pochylić czoło wobec naszych przodków, wobec ich wielkiej determinacji”. W słowie skierowanym do zebranych w świątyni ks. kan. Krzysztof nawiązując do czytań mszalnych podkreślił, że to wielki dar, iż Bóg, który jest tajemnicą nieogarnioną pozwala się zamknąć w takim małym miejscu, bo chce być blisko człowieka, chce być blisko każdego z nas. Podkreślił, że dziękując za świątynię powinniśmy mieć także świadomość, że każdy z nas jest świątynią Boga. Kontynuując pytał: Co nam po pięknych świątyniach jeśli nie będzie miał się kto w nich gromadzić? Zwrócił uwagę na potrzebę uświadomienia sobie, że w momencie Chrztu św. zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła. Ks. kan. podkreślił, że nadal bardzo aktualne są słowa zapisane przez papieża Pawła VI, mówiące o tym, że współczesny świat nie potrzebuje nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli to dlatego, że są świadkami. Zwrócił uwagę, że każdy z nas wezwany jest do tego, by udzielić odpowiedzi na pytanie - kim jest dla niego Jezus- i by świadczyć swoim życiem o Nim. W dalszej części rozważania ks. kanonik nawiązując do słów Ewangelii zaakcentował, że każdy z nas jest opoką Kościoła, jest cegłą w nim. Podkreślając potrzebę zaangażowania się we wspólnotę powiedział: „ Każdy z nas jest bardzo ważny w oczach Bożych. Miejmy świadomość, że każdy z nas obecny tutaj jest bardzo potrzebny Jezusowi. Jezus bardzo liczy na każdego z nas, na nasze siły i o te siły dziś prośmy”. Kończąc rozważanie ks. kanonik zachęcił zebranych jeszcze raz do dziękczynienia za wiarę naszych przodków, za ich wysiłek i determinację podczas budowy mikstackiego kościoła. Warto tu dodać, że piękna mikstacka fara została zbudowana w zaledwie czternaście miesięcy. Gdy patrzymy na wielkość świątyni, jej piękno stawiamy sobie pytanie jak to było możliwe. A jednak… Zapewne zadecydowały o tym wiara i determinacja parafian, co mocno podkreślał w rozważaniu podczas Mszy Świętej ks. proboszcz.
     Obecnie w mikstackiej farze trwają prace renowacyjne. Cieszy oczy parafian, gości, pielgrzymów nawiedzających świątynię pięknie odnowione prezbiterium. Odnowiona jest niewielka część kościoła, ale może właśnie taki dzień, jak kolejna rocznica konsekracji świątyni dany jest i po to, by przypomnieć wiernym o wielkim bogactwie pozostawionym przez przodków, ale także o obowiązku troski o dom Boży. Pod tablica upamiętniającą budowniczego kościoła, ks. kan. Franciszka Ruszczyńskiego zapłonęły znicze, a ku niebu popłynęła modlitwa .
     Za rok, mikstacka wspólnota będzie przeżywała 100- lecie konsekracji kościoła pw. Trójcy Świętej. Przed nami wiele wyzwań, dalsze prace renowacyjne, ale i przygotowania duchowe. Do takiego pięknego Jubileuszu trzeba się przecież dobrze przygotować… Nasi przodkowie nad brama wejściowa do kościoła umieścili słowa: „Zaiste dom to Boży i brama niebieska”. Piękny jest ten mikstacki dom Boży …i staje się coraz piękniejszy.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie