HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTak przeżywaliśmy RÓŻANIEC DO GRANIC
w naszej parafii

07.10.2017r.


     Chociaż naszą parafię od miejscowości granicznych dzieli sporo kilometrów, to jej mieszkańcy 7 października, w Święto Matki Bożej Różańcowej włączyli się duchowo w inicjatywę „Różaniec do granic”. Zapewne wiele osób chciałoby w tym dniu znaleźć się wśród setek tysięcy osób, które modlitwa oplotły w tym dniu naszą Ojczyznę. Dlaczego? Bo objawiająca się m.in. w Fatimie Matka Boża zapowiadała, że modlitwa różańcowa może przynieść światu ratunek. Wielu Polaków udało się w tym dniu, by stanąć wzdłuż granicy Polski i odmawiając wszystkie części różańca prosić o ratunek dla naszej Ojczyzny i świata. Nie mogli się tam jednak udać wszyscy, dlatego w tym dniu w wielu parafiach podjęto szereg inicjatyw duszpasterskich, które umożliwiły włączenie się wiernym w wielkie wołanie modlitewne, które w tym szczególnym dniu popłynęło ku niebu. Włączyła się w nie także nasza wspólnota parafialna. Odmówione zostały wszystkie części różańca. Dzień wypełniony był w sposób szczególny obecnością Maryi. O godz. 7:30 w naszym parafialnym wieczerniku odśpiewane zostały Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Następnie sprawowana była Msza Święta. Po Eucharystii został wystawiony Najświętszy Sakrament i pod przewodnictwem ks. wikariusza Krzysztofa Lipińskiego rozważaliśmy tajemnice radosne różańca świętego. O godz. 14:00 łącząc się duchowo z tymi, którzy zgromadzili się wzdłuż granic kraju w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha odmówiliśmy tajemnice światła. Modliliśmy się w nich o pokój na świecie, w naszym kraju, ale także w naszych sercach. Tajemnice bolesne odmówiona zostały o godz. 17:30 w kościele pw. Świętej Trójcy. Tej części modlitwy różańcowej przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Polecaliśmy w niej w sposób szczególny osoby chore, cierpiące, samotne, bezrobotne. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem ks. kanonik odczytał Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi wypowiedziany przez Ojca Świętego Franciszka 13 października 2013 roku. Powróciliśmy jeszcze raz do naszego parafialnego wieczernika o godz. 20:30, by rozważać tajemnice chwalebne. Wieczornej modlitwie różańcowej przewodniczył ponownie ks. proboszcz. Nasze modlitewne spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i pieśni „ Boże coś Polskę”.
     Piękny duchowo był ten dzień 7. października w naszej ojczyźnie, piękny był w naszej wspólnocie parafialnej. Odpowiedzieliśmy na słowa zachęty kierowane przez Maryję w Fatimie, wzięliśmy do naszych rąk różańce, by zatrzymać się na chwilę i przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie kontemplując tajemnice różańca prosić o pokój i ratunek dla naszej Ojczyzny i świata.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie