HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Na Spotkaniu Kustoszów
i Sympozjum
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

04_06.10.2016r.


     W dniach od 4. do 6. października odbyło się Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkania te są okazją do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Tegoroczne Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich i Sympozjum Mariologów odbyło się pod hasłem „ Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo” i nawiązywało do rozpoczętych 8. września na Jasnej Górze obchodów 300-tu lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
     Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich rozpoczęło się w Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach, które w tym roku świętuje jubileusz znalezienia cudownej figury Najświętszej Maryi Panny. Warto może dodać, że jest to najmniejsza koronowana figura. Przybyłych z różnych stron Polski Kustoszów przywitał JE Ks. Bp Henryk Ciereszko, który pełni funkcje przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów. W związku z tym, że spotkania te mają także charakter formacyjny miałem okazję uczestniczyć w nabożeństwie w Kaplicy cudownej Figury Matki Bożej Gidelskiej oraz w konferencjach.
     Ważnym elementem gidelskiej części Sympozjum było spotkanie robocze Kustoszów Sanktuariów polskich pod przewodnictwem Ks. Bpa Henryka Ciereszko. W trakcie tego spotkania powołany został zespół roboczy, który ma wspierać działania Ks. Biskupa. Podczas tej części spotkania zastanawialiśmy się nad wypracowaniem kryteriów pozwalających na prowadzenie statystyki pielgrzymów nawiedzających sanktuaria. Księża Kustosze podzielili się doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia ewidencji grup nawiedzających sanktuaria, w których sprawują posługę. Zgłoszony został postulat podjęcia na kolejnym spotkaniu zagadnień związanych z turystyką religijną.
     W czasie nawiedzenia Sanktuarium w Gidlach dostrzegłem, że w jednym z ołtarzy znajdują się bliska nam postać Świętego Rocha, któremu towarzyszy Święta Rozalia i Święty Sebastian patroni od morowego powietrza.
     Po zakończeniu spotkania roboczego Kustoszów udaliśmy się na Jasną Górę, gdzie odbywała się dalsza część sympozjum. Tego samego wieczoru wraz z innymi kapłanami uczestniczącymi w sympozjum dane mi było sprawować Mszę Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył Abp Stanisław Nowak, który skierował do zebranych słowa rozważania. Zwrócił w nim uwagę m.in. na duchowość koronacyjną. Trudno sobie wyobrazić pobyt na Jasnej Górze bez udziału w modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim.
     Drugi dzień uczestnicy sympozjum rozpoczęli Mszą Świętą , oczywiście w Kaplicy Cudownego Obrazu.
     Dalsza część Sympozjum odbywała się w Kaplicy Różańcowej. Zaprezentowane w tej części referaty nawiązywały do hasła Sympozjum- koronacji Maryi. Stały się okazją do zapoznania się z mało, powszechnie znanymi, faktami związanymi z koronacją, tłem historycznym tego ważnego dla naszego narodu aktu. Podjęto także problem implikacji pastoralno- duszpasterskimi macierzyńskiego królowania Maryi. Zastanawiano się także, w jaki sposób mówić współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu o królowaniu Maryi.
     Miałem okazję już po raz szósty uczestniczyć w Spotkaniu Kustoszów Sanktuariów polskich i Sympozjum Mariologów. Takie spotkania ubogacają, pozwalają na wymianę doświadczeń, ale także mobilizują i inspirują do podejmowania kolejnych wyzwań, których nie brakuje, niezależnie od tego czy sprawuje się posługę w Sanktuarium mającym wielowiekową tradycję, czy tak jak ma to miejsce, w moim przypadku w niedawno ustanowionym. Sanktuaria są tymi miejscami, które w sposób szczególny doświadcza się obecności Boga. To dla Kustoszów wielkie wyzwanie i zobowiązanie, zwłaszcza w czasach współczesnych.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie