HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Młodzi w drodze na ŚDM – spotkanie modlitewne

20.11.2015r.


     Niezwykły nastrój panował w piątkowy wieczór(20.listopada) w naszym parafialnym wieczerniku.Kto w ten wieczór przekroczył próg świątyni dostrzegł dziesiątki płonących świec, przygaszone światło, półmrok. Po co to wszystko? Po to, by wytworzyć nastrój i atmosferę na spotkanie z KIMŚ niezwykłym wszystkim młodym duchem, którzy przybyli by wspólnie przygotowywać się do niezwykłego wydarzenia, ŚDM w Krakowie, w lipcu 2016 roku.
     Przybędą na nie młodzi z całego świata, by wspólnie modlić się, doświadczyć miłości i bliskości Jezusa, spotkać się ze swoimi rówieśnikami z różnych stron świata, doświadczyć powszechności Kościoła, a także spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Pragnie się tam także udać młodzież z naszego dekanatu.
     Do udziału w tak wielkim wydarzenie trzeba się jednak przygotować. W jaki sposób? Najlepiej przez spotkanie z miłosiernym Ojcem w Sakramencie Pokuty i Pojednania, udział w Eucharystii, adoracje Najświętszego Sakramentu, lekturę Pisma Świętego.
     I właśnie ten niezwykły nastrój panujący w naszej świątyni miał pomóc młodym doświadczyć bliskości Boga, wsłuchiwania się w Jego Słowo kierowane do nas. Potrzebny jest taki czas zatrzymania, refleksji, bo Bóg mówi do człowieka zazwyczaj w ciszy.
     Tak czas przeżywali młodzi z dekanatu mikstackiego, którzy przygotowują się do udziału w ŚDM w Krakowie, ale także w Kaliszu.
     Modlitewnemu spotkaniu przewodniczył Ks. Paweł Gomółka. O godz. 19:30 w mikstackim wieczerniku rozpoczęła się Eucharystia, czas wyjątkowy, bo młodzi którzy tu przyszli zostali zaproszenie na ucztę. Zaprosił ich Jezus, a oni na Jego zaproszenie odpowiedzieli tak. Ks. Paweł sprawował tę mszę świętą, a na początku zachęcił młodych, by przedstawili Bogu w cichości serca intencje, z którymi przybyli na tę Eucharystię. W czasie tej mszy świętej Ks. Paweł przybliżał znaczenie wykonywanych podczas jej sprawowania gestów, wyjaśniał znaczenie poszczególnych elementów. Z pewnością ta Eucharystii pogłębiła świadomość młodych ludzi i pomogła im w głębszym jej przeżyciu.
     W rozważaniu Ks. Paweł zwracał uwagę na potrzebę wsłuchiwania się w to, co mówi do nas Bóg. Zachęcał także do częstego sięgania po Pismo Święte. Na zakończenie rozważania ks. Paweł pokazał, krótki, ale niezwykle wymowny film o mocy oddziaływania Jezusa i Jego nauczania na przestrzeni dwóch tysięcy lat.
     Po Mszy Świętej była Adoracja Najświętszego Sakramentu. Tym razem w ciszy, by każda z obecnych na niej osób spróbowała usłyszeć słowa kierowane do niej przez Boga.
     Pięknie spędzili czas ci, którzy odpowiedzieli tego wieczoru na zaproszenie Jezusa, w niezwykłym nastroju i atmosferze modlitwy. A z dymem kadzidła unosiły się ku niebu modlitwy młodych serc. Tych, o których św. Jan Paweł II mówił: "Jesteście nadzieją Kościoła, Chrystusa, świata, Polski, jesteście moją nadzieją".
     W owocnym przeżyciu tego czasu pomógł zebranym także młodzieżowy zespół muzyczny.
     Przyszli, by zaświadczyć, że rzeczywiście są nadzieją, ale także, a może przede wszystkim, po to, by spotkać się z Jezusem- Miłością, doświadczyć Jego bliskości.
     Za miesiąc kolejne spotkanie, bo Światowe Dni Młodzieży w Krakowie coraz bliżej...ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie