HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUczciliśmy św. Agatę

07.02.2021r.


Święta Agato, patronko nasza,
Wstawiaj się za nami u Pana


     Co prawda liturgiczne wspomnienie Świętej Agaty obchodzimy 5 lutego, ale jest już tradycja w naszej wspólnocie parafialnej, że właśnie w niedzielę po tym wspomnieniu odbywają się uroczystości odpustowe. Tak więc i w tym roku w niedzielę 7. lutego przeżywaliśmy parafialne święto – odpust. Na początku ks. proboszcz przypomniał, że dawniej sumę sprawowali księża wikariusze z dekanatu ostrowskiego. Od szesnastu lat sprawowana jest ona przez kapłanów seniorów.
     W tym roku sprawowali ją kapłani seniorzy pochodzący z naszej parafii i mieszkający obecnie na jej terenie. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. Andrzej Grabański, współcelebransami byli: ks. kan. Grzegorz Ignor, ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. kan. Jerzy Rasiak, który wygłosił homilię.
     Zaznaczył, że staje w tym dniu z wielkim wzruszeniem przy ołtarzu jako świadek wielkiego kultu św. Agaty w mikstackiej parafii. Na początku wyjaśnił znaczenie imienia Agata, czyli dobra, szlachetna, wyjątkowa. Zaznaczył, że taka była Agata, której życie trwało krótko i przypadło na czas prześladowań chrześcijan. Przywołując najważniejsze wydarzenia z jej życia kaznodzieja pytał skąd u niej była ta siła. Zaznaczył, że była urodziwą dziewczyną, gdy przyjęła chrzest przyrzekła wierność Jezusowi. Zakochał się w niej namiestnik Sycylii., ale ona postanowiła służyć tylko Chrystusowi i pozostała wierna przyrzeczeniu, mimo wielu poddawanym torturom. Nakazał m.in. obciąć jej piersi, dlatego jest patronką kobiet doświadczających chorób piersi i innych chorób nowotworowych. Na rozkaz namiestnika została wrzucona na rozżarzone węgla, poniosła śmierć męczeńską. Jej kult rozpoczął się bardzo wcześnie. Za szczególny znak uznano uchronienie Katanii podczas wybuchu Etny w rok po śmierci św. Agaty. Podczas tego wybuchu przypomniano sobie o niezwykłej sile młodziutkiej męczennicy. Kontynuując kaznodzieja pytał: skąd się w naszej parafii wzięła tradycja uroczystości odpustowych ku czci św. Agaty? Od najdawniejszych czasów panny i czciciele św. Agaty w piękne kwiaty. Ważny jest jeszcze jeden znak. Na dzień św. Agaty święci się chleb. Tradycji tej pozostają wierni współcześni Mikstaczanie. W dalszej części homilii ks. kan. Jerzy pytał: czego nas uczy św. Agata, bo - jak podkreślił - to jest najważniejsze. Kontynuując powiedział: „Uczy nas niezwykłej wiary i męstwa”. Następnie przywołał słowa pozostawione nam przez Jezusa „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”(Mt 10,32-33). Podkreślił, że te słowa wymagają zaktualizowania. Zaakcentował, że czasy, w których żyjemy są trudne, ponieważ wielu zapiera się Chrystusa. Nawiązując do strajku kobiet, padającego słownictwa zaakcentował, że świadczą one o upodleniu człowieka. Podkreślił, że św. Agata potrafiła dać świadectwo swej wiary, pozostała wierna złożonym przyrzeczeniom. Zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy za naród. Zachęcał zebranych, by postawili sobie pytanie, na ile dają świadectwo żywej wiary. Kaznodzieja zaznaczył, że nie jest łatwo dawać świadectwa swej wiary, ale nie nikt nie wymaga od nas aż takich cierpień jakie znosiła św. Agata. Żąda się natomiast od nas wszystkich dobroci i miłości. Ks. kan. Jerzy zwrócił uwagę, że ta uroczystość uczy nas szacunku dla chleba. Przypomniał, że kiedyś chleb, który upadł na ziemię był całowany. Przypomniał o robieniu znaku krzyża, gdy rozpoczynano krojenie chleba. Pobłogosławiony chleb zabieramy do domów, by chronił nas od ognia. W dalszej części homilii ks. kanonik zwrócił uwagę na szacunek dla ludzi, którzy chronią nas w czasie pożarów – strażaków. Przypomniał straż pełnioną w naszej parafii przy Grobie Pańskim. Kaznodzieja wyraził nadzieję, że piękne tradycje związane z odpustem św. Agaty będą w naszej wspólnocie kontynuowane.
     Kończąc ks. kanonik powiedział: „Święta Agato, dziewico i męczennico, wspomagaj nas, wspomagaj tych, którzy walczą o przetrwanie największych wartości chrześcijaństwa. Daj nam siłę wiary i wypraszaj nam bezpieczeństwo i wielka miłość do Chrystusa i jego Matki”. Dziękujemy ks. kanonikowi Jerzemu za ubogacenie nas swoim słowem. Mam nadzieję, że skłoniło ono wielu parafian do refleksji nad przeżywaniem swojej wiary w życiu codziennym i postawienia sobie pytania czy naprawdę jestem świadkiem Chrystusa.
     W homilii ks. kanonik Jerzy wspominał o błogosławieństwie chleba w dzień św. Agaty. Mimo pandemii udało się zachować wierność tradycji przodków. Po zakończonej Eucharystii przewodniczący sumie odpustowej ks. kan. Andrzej Grabański odmówił modlitwę błogosławieństwa chleba. Ze względu na stan pandemii wierni przynieśli do pobłogosławienia chleb z domu. Ksiądz kan. Krzysztof go pobłogosławił i został zabrany do domów. Podczas Eucharystii wybrzmiało Te Deum, bo, jak nie uwielbiać i nie dziękować Bogu za naszą patronkę św. Agatę, ale i za tych, którzy troszczyli się o ciągłość i trwanie jej kultu w naszej parafii.
     Tak wiele pięknych tradycji świadczących o głębokiej wierze i zaufaniu Bogu związanych jest ze wspomnieniem Świętej Agaty. Jedno z przysłów mówi: „Gdzie Święta Agata, bezpieczna tam chata”, a przecież to uroczystość świadczy o tym, że patronuje Ona naszej wspólnocie, jest w niej obecna, Jej kult pozostaje żywy w naszej wspólnocie. Pozostańmy mu wierni do końca naszych dni! Przekażmy go kolejnym pokoleniom!
     Jak możemy przeczytać w książce poświęconej Jej kultowi: „ choć przeminęło tak wiele czasu, cześć dla Agaty i pamięć o niej pozostały. Bowiem ta Dobra Święta zaczęła sprzyjać zwłaszcza zwykłemu ludowi, spieszyć mu z pomocą w kataklizmach i w niedoli. Także ludzie znojnej pracy, częstokroć niebezpiecznej, uciekali się do niej i czuli jej skuteczną opiekę”.( za: P. Stefaniak, Legenda o Świętej Agacie, Kraków 2010, s.77.)
     Jej opieki i wsparcia doświadczamy także nadal i my. Prośmy więc:

Modlitwa
przez wstawiennictwo świętej Agaty
Wszechmogący Boże,
niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie
święta Agata, dziewica i męczennica,
która podobała się Tobie, dzięki męczeństwu
i poświęconej Tobie czystości.
Przez zasługi świętej Agaty, naszej patronki,
błagamy Cię Boże, umacniaj nas,
abyśmy nie zrażali się nigdy trudnościami i bólem,
lecz by nasza miłość hartowana w cierpieniu jak w ogniu
rozgrzewała serca innych i wiodła nas do Ciebie.
Wszechmogący Boże,
niech święta Agata wstawia się za nami
i naszymi bliskimi,
wyjednuje nam potrzebne laski,
opiekuje się nami
i chroni od wszelkich niebezpieczeństw.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Link do homilii ks. kan. Jerzego Rasiaka:
https://drive.google.com/file/d/1rygMAIBTWAmGm96hFk5wVAl44U8XEV-l/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie