HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUczciliśmy św. Agatę

09.02.2020r.


„Święta Agato, wstawiaj się za nami i naszymi bliskimi, wyjednuj nam potrzebne łaski, opiekuj się nami i chroń od wszelkich niebezpieczeństw”
     5. lutego Kościół wspominał w liturgii młodą dziewicę – męczennicę św. Agatę. Święta Agata jest drugorzędną patronką naszej fary. Stało się już tradycją, że uroczystości odpustowe ku jej czci odbywają się w najbliższą niedzielę po wspomnieniu liturgicznym. W tym roku 9.lutego. Uroczystej sumie odpustowej sprawowanej o godz. 11:00 przewodniczył ks. Michał Będzieszak, który od września 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp. Wpółcelebransami byli kapłani – emeryci i ks. wikariusz mikstackiej parafii. Jest tradycją w naszej wspólnocie, że to właśnie zasłużeni dla kaliskiej diecezji kapłani, którzy zakończyli posługę w swoich parafiach i przeszli na emeryturę przybywają, by dzielić z nami radość odpustowego czasu. W słowie wprowadzającym do Eucharystii ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak przywitał i przedstawił przybyłych kapłanów, dziękując im za posługę, zwłaszcza w konfesjonale. Przypomniał, że kapłani z Domu Jana Pawła II przybywają na uroczystości odpustowe ku czci św. Agaty trzynasty raz. Ks. kan. Krzysztof skierował do przewodniczącego koncelebrze ks. Michała prośbę, by modlitwą objął parafian i gości. Homilię podczas uroczystej sumy odpustowej wygłosił ks. Michał Będzieszak. Rozpoczynając zaznaczył, że św. Agata kojarzona jest z dwoma symbolami chlebem i solą. Kaznodzieja przywołał powiedzenie związane z patronką „ Chleb i sól św. Agaty od ognia ustrzeże chaty”. Zaakcentował, że mimo iż zdarzają się różne nieszczęścia to wierzymy w moc jej orędownictwa. Uczy nas to- jak dodał kaznodzieja –wiary i zaufania w moc Boga. Kapłan zwrócił uwagę, że w Ewangelii usłyszeliśmy o chlebie, soli i lampie, która zostawiła tak ustawiona, by świeciła wszystkim. Kaznodzieja zaakcentował, że wiara nadaje życiu prawdziwy smak, pomaga nam zrozumieć trudne sytuacje i doświadczyć Bożej bliskości. Nawiązując do pierwszego czytania kapłan wskazał, że umiejętność dzielenia się czyni nasze życie światłością, nadzieją dla innych. Kontynuując kapłan powiedział: „ Życie połączone z wiernością w wierze będzie piękne, bo wiara zadziwia świat, a niewierność w wierze wystawia nas na śmieszność, bylejakość wiary na pogardę, niezgodność czynów ze słowami na odrzucenie i na potępienie, podeptanie przez ludzi”. W dalszej części homilii ks. Dyrektor wyjaśnił, że dzielenie się chlebem z potrzebującym nie polega tylko na podaniu kromki chleba, ale na kształtowaniu postawy dobroci, wrażliwości, odwagi, pragnienia czynienia dobra. Następnie kaznodzieja przywołał słowa popularyzowane przez Matkę Teresę z Kalkuty zachęcające do pomocy i czynienia dobra… mimo wszystko. Kaznodzieja zachęcał do dzielenia się dobrem, które mamy w swoich rękach. Jednocześnie zaznaczył, że wielkim pożarem współczesnego świata, niszczącym serca i relacje jest egoizm. Podkreślił, że egoista nie kocha nikogo, wbrew temu co się mówi nie kocha nawet siebie. Jest to osoba, która chce otrzymywać wszystko natychmiast, brakuje mu czasu dla innych. Ks. Michał przytoczył kilka przykładów zachowań egoistycznych. Kontynuując kaznodzieja zwrócił uwagę, że jeśli dostrzegamy u siebie braki w miłości to nadzieją dla nas jest Eucharystia, która jest chlebem. Zachęcał do umiłowania Jezusa eucharystycznego i do tego, by uczyć się od Niego miłości do Boga Ojca i do ludzi. Wskazał na następujące cech miłości Jezusa: ofiarna, przebaczająca, szczera, nieodwołalna. Celebrans zwrócił uwagę, że podczas adoracji taką miłość mamy mieć za ideał, do takiej miłości mamy dążyć. Kaznodzieja apelował: „Zechciej dzisiaj z wiarą przyjąć Komunę Świętą. Nie jako amulet na szczęście doczesne, ale jako ogień miłości, który rozpali twoje serce, ugasi płomień egoizmu, uratuje cię przed zniszczeniem, a nasyci najprawdziwszym dobrem”. Kończąc kaznodzieja skierował słowa podziękowania do wiernych za troskę o kapłanów emerytów. To właśnie w Domu Jana Pawła II odprawiane są msze święte gregoriańskie za zmarłych w naszej parafii. Zachęcał do łączności duchowej, do uczestnictwa w tym czasie w mszach św. w parafialnej świątyni. Dziękujemy ks. Michałowi za ubogacenie nas słowem, za zwrócenie naszej uwagi na potrzebę ciągłego dążenia do doskonalenia postawy miłości wobec bliźnich, do uczenia się jej od Tego, który ukochał nas miłością bezgraniczną, bezwarunkową. Przed końcowym błogosławieństwem celebrans udał się pod ołtarz św. Agaty. Tu odmówił specjalną modlitwę i pobłogosławił chleb i wodę. Po zakończonej Eucharystii wielu parafian i gości zabrało do domu kawałek pobłogosławionego chleba. Ma on chronić domostwa przed pożarami, ma pomagać w chorobach gardła. Wiele osób wyjeżdża obecnie do pracy za granicę. Zabrany kawałek chleba pobłogosławiony w dzień św. Agaty ma łagodzić tęsknotę za Ojczyzną i bliskimi. Odchodzą w zapomnienie niektóre tradycje, zanika zwyczaj błogosławienia chleba, wody, soli w dzień św. Agaty. W naszej wspólnocie jest on kontynuowany… Kolejny raz w dniu odpustu modliła się z nami wspólnota osób niepełnosprawnych „Tacy Sami”, która po Mszy św. miała spotkanie karnawałowe.
     Dziękujemy kapłanom z Domu Jana Pawła II za świadectwo ich wiary, za sprawowane za naszych zmarłych msze święte. Niech Święta Agata, uroczystość której od lat uświetniają swoją posługą i obecnością wyprasza Im łaskę zdrowia i siły, by jak najdłużej mogli służyć Bogu, Kościołowi i ludziom.
     W naszej farze można obejrzeć wystawę „Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wobec Zagłady Żydów w czasie II wojny światowej” .

Link do homilii ks. Michała Będzieszaka
https://drive.google.com/file/d/1Gfbx2_dLyTMztJjFL2udFVoXAAHzsXaD/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie