HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

W Święto Odzyskania Niepodległości
modliliśmy się za Ojczyznę

11.11.2015r.


„Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!” (z pieśni)


     11. listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość . Z tej okazji w naszym kościele farnym pw. Świętej Trójcy o godz. 9:30 sprawowana była uroczysta Msza Święta. Główny celebrans Ks. Wikariusz Paweł Gomółka modlił się o pomyślność i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, zaś współcelebransami byli Ks. Kan. Grzegorz Klapa i Ks. Kan. Jerzy Rasiak, którzy polecali Bogu zmarłych i poległych w obronie Ojczyzny.
     Przed kościołem harcerze i zuchy przypinali przybywającym na tę Mszę Świętą kotyliony w naszych barwach narodowych.
     We Mszy Świętej w intencji Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, poczty sztandarowe szkół i różnych organizacji, strażacy oraz liczna rzesza parafian. Liczny udział parafian w modlitwie za naszą Ojczyznę jest z pewnością dowodem na to, że słowa Cypriana Norwida „Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek” są dla nas ważnym wyzwaniem.
     Homilię w czasie Mszy Świętej wygłosił Ks. Kan. Grzegorz Klapa. Rozpoczynając homilię Ks. Kan. powiedział: „Dzisiaj przypada kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po przeszło stuletnim okresie niewoli. Z tej okazji obchodzimy święto narodowe”. Nawiązując do czytań mszalnych przeznaczonych na ten dzień kaznodzieja podkreślił, że trudno wyobrazić sobie lepsze teksty. Zaakcentował, że tekst z Księgi mądrości (Mdr 6,1-11) skierowany jest wprost do władców. Ks. Kan. powiedział: „Jest to apel do tych, którzy mają władzę, by w jej sprawowaniu zawsze się kierowali sprawiedliwością. Powinni pamiętać, że władza, którą posiadają pochodzi od Boga”. W dalszej części homilii Ks. kan. podkreślił, że powinniśmy mieć świadomość tego, jak wielka odpowiedzialność łączy się z władzą, gdyż „każdy z nas – kontynuował –ma jakiś obszar władzy, zadań odpowiedzialności, które realizuje”. Ks. Kan podkreślił, że możemy tę posiadaną władze dobrze bądź źle wykorzystać. Aby ustrzec się złudnej pokusie władzy potrzebna jest wdzięczność Bogu za dar władzy. Jak wskazał kaznodzieja: „ To daje świadomość tego, że jest Ktoś wyższy, Ktoś przed którym jestem odpowiedzialny za misję, która została mi powierzona”. Nawiązując do słów Ewangelii (Łk 17,11-19), Ks. Kan. wskazał, że uzdrowiony trędowaty powrócił, by podziękować Bogu, bo miał świadomość tego, że to właśnie od Boga otrzymał dar zdrowia. Jednocześnie podkreślił, że poczucie wdzięczności uwalnia od wywyższania się, gdyż człowiek będzie miła świadomość tego, od Kogo wszystko otrzymał. Władzę będzie traktował jako służbę. W dalszej części homilii Ks. Kan. podkreślił potrzebę „omadlania” wszystkich podejmowanych decyzji. Przywołał przykład króla Salomona, który dopóki był wierny Bogu mądrze i roztropnie rozstrzygał najtrudniejsze sprawy.
     Kończąc homilię Ks. Kan. powiedział: Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się w intencji naszej Ojczyzny i tych, którzy dobroci Bożej trzymają ster władzy, by zawsze pamiętali, że władza jest służbą. Modlimy się również za nasze małe Ojczyzny, za nasze wspólnoty, by każdy starał się być odpowiedzialnym. A Bóg, dawca wszelkiej mądrości wesprze nas w naszych dobrych poczynaniach…”
     W procesji z darami młodzież przyniosła do ołtarza: flagę narodową, zapalony znicz, Atlas historyczny Polski, hostie, wino i wodę.
     Przed końcowym błogosławieństwem Ks. Kan. Jerzy poinformował zebranych o przygotowywanym albumie z uroczystości odpustowych ku czci niebieskiego Patrona naszego miasta. Jeden egzemplarz przekazał na ręce Ks. Pawła.
     Po końcowym błogosławieństwie została odśpiewana pieśń „ Boże coś Polskę…
     Po Mszy Świętej, jak to jest już tradycją naszej wspólnocie, udaliśmy się na Rynek pod figurę Najświętszego Serca Jezusowego. Tu odegrany został hymn narodowy. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Henryk Zieliński wygłosił okolicznościowe przemówienie. Rozpoczął je słowami Marii Konopnickiej „ Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”. Następnie wskazał na przejawy zaangażowania Mikstaczan w walkę o niepodległą Polskę. Zwrócił uwagę na potrzebę troski o patriotyzm w czasach współczesnych, podkreślając m. in. rolę i znaczenie harcerstwa w tym zakresie. Po przemówieniu Pana Burmistrza nadszedł czas na złożenie pod pomnikiem Najświętszego Serca Jezusowego kwiatów. Uroczystość uświetniła nasza Orkiestra Parafialna.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie