HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DModliliśmy się o pomyślność dla naszej Ojczyzny

11.11.2021r.


„Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!”
(z pieśni)


     11 listopada w różnych zakątkach naszego kraju odbywały się uroczystości związane z 103. rocznicą odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 rok. Nie mogło ich także zabraknąć w naszej wspólnocie parafialnej. To szczególny dzień zadumy i modlitewnej refleksji nad trudną i bolesną historią naszej Ojczyzny. Tegoroczne obchody rozpoczęły się na mikstackim Rynku przy figurze Serca Pana Jezusa. Tu wciągnięta została na maszt biało – czerwona flaga oraz został odśpiewany hymn narodowy. Delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty, zapalono znicze. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła parafialnego. Przed kościołem harcerze przypinali udającym się na mszę świętą kotyliony w naszych barwach narodowych. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej wprowadzono do świątyni poczty sztandarowe i delegacje. O godz. 10:30 sprawowana była uroczysta msza święta. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, który modlił się o pomyślność i Boże błogosławieństwa dla naszej ojczyzny. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. kan. Andrzej Grabański, ks. kan. Grzegorz Ignor oraz ks. kan. Grzegorz Klapa. Rozpoczynając homilię ks. Kan. Grzegorz Klapa zaznaczył, że 11 listopada jest dla każdego Polaka szczególnym dniem. Przypomniał, że na polskim sztandarze, tak jak przy naszym ołtarzu, znajdują się słowa: Bóg – Honor – Ojczyzna. Nawiązując do tych słów kaznodzieja pytał, czy Bóg nie odgrywał kluczowej roli w najtrudniejszych chwilach naszego narodu. Zaznaczył, że są osoby, które by chętnie wykreśliły Boga ze sztandarów i apelował: „ Nie dajmy Boga wymazać z naszego życia. Ojczyzna bez Boga jest słaba. W naszą długą i piękna historię Bóg wpisany jest na zawsze”. Kontynuując ks. kan. Grzegorz zaakcentował, że upragniona wolność okupiona była cierpieniem tych, którzy marzyli o wolności. Zaznaczył, że nowe pokolenie odrzuca często Boga sprowadzając na siebie zło i cierpienie. Wskazał, że „ my cierpimy przez nasze wybory, Bóg cierpi przez nas”. Podkreślił, że cierpienie Jezusa doprowadziło do zwycięstwa nad śmiercią i szatanem, zaś męczeństwo tych, którzy walczyli doprowadziło do wolności. W dalszej części homilii kaznodzieja zauważył, że nie doceniamy wolności, zapominamy o Bogu. Kontynuując apelował do zebranych, by nie dali się zniewolić złu i grzechowi, który zniewoli duszę. Prosił, by uczynić wszystko, co możliwe, aby dzieci mogły się cieszyć prawdziwym szczęściem i prawdziwą wolnością. Kończąc homilię ks. kan. Grzegorz Klapa przywołał słowa bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego wypowiedziane w Krakowie 12 maja 1974 roku podczas uroczystości ku czci św. Stanisława patrona Polski: „Dla nas po Bogu, największa miłość - to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi” Zachęcał, byśmy pamiętali, że miłość rodzi w sercach ludzi wolnych. We mszy świętej w intencji Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, poczty sztandarowe szkoły i różnych organizacji, strażacy, harcerze oraz parafianie. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni „ Boże, coś Polskę…” Link do homilii ks. kan. Grzegorza Klapy

https://drive.google.com/file/d/15EjkPsNA-NJDkzTNuXZuaJtqC3ACrURj/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie