HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyXVII Tydzień Świętego Krzysztofa
zakończony- pojazdy poświęcone

17_25.07.2016r.


     W dniach od 17 do 25 lipca 2016 roku obchodziliśmy już po raz 17. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasło tegorocznego Tygodnia nawiązywało do przezywanego Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu Miłosierdzia i brzmiało „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”.
     Tradycyjnie już w tym czasie odbywa się poświęcenie pojazdów, podczas którego zbierane są ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy. MIVA Polska – organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu zachęca kierowców do włączenia się w Akcję św. Krzysztof -1 gr za 1km. Ma to być forma podziękowania Bogu za każdy szczęśliwie przejechany kilometr.
     W naszej wspólnocie, poświecenie pojazdów poprzedzone specjalna modlitwą odbyło się w sobotę (23 lipca) po wieczornej Mszy Świętej oraz w niedzielę po wszystkich Mszach Świętych. Kierowcy, którzy przepełnieni wiarą przyjeżdżali różnej wielkości pojazdami, by prosić o opiekę podczas podróży Świętego Krzysztofa i poświecić swoje pojazdy włączyli się w akcję składania ofiar pieniężnych na MIVA Polska.
     Tak jak to się staje tradycją poświecenie pojazdów odbyło się także na parkingu przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha.
     Każdy kierowca otrzymał obrazek, na którym umieszczone są słowa modlitwy:

     Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku, pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyła mi na zawsze. Amen.

     Pojazdy poświecone. Ksiądz Proboszcz życzył wszystkim kierowcom opieki Świętego Krzysztofa oraz Aniołów Stróżów. Zachęcał także do częstej modlitwy przez wstawiennictwo Świętego Krzysztofa oraz do zachowania rozwagi na drogach.
     Przestrzegając przykazań zawartych w Dekalogu kierowcy i zawierzając każdą naszą podróż Bogu, przez wstawiennictwo Świętego Krzysztofa, z pewnością bezpiecznie dotrzemy do celu nasze podróży.
     Święty Krzysztofie, patronie kierowców i podróżujących, chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami i nieustanie czuwaj nad nami. Amen.Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie