HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela św. Krzysztofa w naszej parafii

23.07.2023r.


„Święty Krzysztofie, który patronujesz prowadzącym pojazdy, otaczaj swą opieką każdego, kto usiądzie za kierownicą”( z modlitwy)      Bogata w wydarzenia była w naszej parafii niedziela 23 lipca. Dzień ten rozpoczyna obchody 24. Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa, który w tym roku przebiega pod hasłem: „Z Kościołem na misyjnych drogach”. W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 10:30 przy ołtarzu stanęli ks. Kan. Krzysztof Ordziniak, ks. Kan. Andrzej Grabański, ks. Kan. Grzegorz Ignor. Ksiądz Kanonik Ignor modlił się intencji ks. Proboszcza Krzysztofa z okazji zbliżających się imienin, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły potrzebne do sprawowania posługi w naszej wspólnocie. Z kolei Ksiądz Kanonik Andrzej Grabański dziękował za posługę s. Moniki w naszej parafii.
     Homilię podczas tej Mszy św. wygłosił ks. Kanonik Krzysztof. Nawiązując do słów Ewangelii podkreślił, że często stawiamy pytanie, dlaczego Bóg nie zrobi porządku w świecie, dlaczego pozwala by panoszyło się zło, które jest tak krzykliwe i dla wielu osób pociągające i atrakcyjne. Zaznaczył, że Bóg nigdy nie odbiera człowiekowi tego czym go obdarował. Jednym z darów, które otrzymaliśmy od Boga jest wolna wola, czyli możliwość dokonywania wyboru pomiędzy dobrem a złem. Ksiądz Kanonik Krzysztof wskazał, że większość ludzi stara się żyć uczciwie, starają się być mili, uprzejmi żyją zgodnie z głosem sumienia i przestrzegają przykazań Bożych. Są jednak i tacy, którzy nie podejmują żadnych wysiłków, by być dobrymi, a jednak dobrze im się powodzi. Kaznodzieja podkreślił, że często pytamy, dlaczego tak się dzieje. Wskazał, że odpowiedzią na to pytanie są przypowieści, które pokazują, że Bóg jest cierpliwy i sprawiedliwy. Kontynuując powiedział: „ W czasie sądu Pan nieba i ziemi ukarze złych, za ich pozbawione dobra i miłości życie, zaś ludzie prawi zostaną nagrodzeni życiem z Bogiem w wiecznej szczęśliwości”. Podkreślił, że Jezus daje człowiekowi nieustannie szanse na naprawę swego życia. Zawsze możemy zawrócić z drogi zła i z wielkich grzeszników stać się świętymi. Kaznodzieja przywołał tu przykład przemiany życia św. Pawła Apostoła, św. Augustyna, czy św. Franciszka.
     Ksiądz Proboszcz zaakcentował, że nie wolno nam wątpić w to, że ostatecznie zatryumfuje dobro, zgodnie z przysłowiem „ Pan Bóg coś na nas dopuści, ale nas nigdy nie opuści”.
     Kończąc przytoczył słowa ks. Aleksandra Fedorowicza powiedział: „ jeśli Bóg da cierpienie, trzeba ufać, że nie odmówi też sił do jego zniesienia”. Do Boga zawsze należy ostatnie słowo.
     Nie mogło podczas tej Mszy świętej zabraknąć słów podziękowań. Jako pierwszy skierował je do Siostry Ksiądz Proboszcz, a następnie ministranci i dzieci ze świetlicy prowadzonej przez Siostry.
     Potem nadszedł czas na życzenia dla Solenizanta. Złożyli je m.in. przedstawiciele dzieci, ministrantów, zespół charytatywny, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, przedstawiciele Rady Parafialnej, Kręgu Biblijnego oraz Szkoła Świętego Rocha.
     W tym dniu w naszej wspólnocie po wszystkich Mszach Świętych odbyło się tradycyjnie poświęcenie pojazdów. Wśród święconych pojazdów były różne samochody i te mniejsze, i te większe oraz rowery.
     Nie zabrakło na poświęceniu pojazdów druhów strażaków, którzy przybyli samochodami, którymi udają się na akcje ratownicze.
     W czasie poświecenia zostały zebrane ofiary, które zostaną przekazane organizacji MIVA Polska, która wspiera polskich misjonarzy w zakupie środków transportu potrzebnych w czasie głoszenia Dobrej Nowiny w różnych zakątkach świata.
     Księdzu Proboszczowi życzymy jeszcze raz obfitych łask Bożych i opieki Jego Świętego Patrona oraz Świętego Rocha na każdy dzień.
     Wszystkim kierowcom życzymy bezpiecznej podróży i opieki Świętego Krzysztofa i Anioła Stróża.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie