HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPoświęcenie pojazdów i …
dziękczynienie za posługę Sióstr

28.07.2019r.


„Święty Krzysztofie,
który patronujesz prowadzącym pojazdy,
otaczaj swą opieką każdego,
kto usiądzie za kierownicą”.


     28. lipca, w niedzielę kończącą XX Tydzień Świętego Krzysztofa, po każdej mszy świętej odbywało się poświęcenie pojazdów. W tym dniu proszono o wszelkie łaski potrzebne kierowcom i podróżującym.
     Podczas mszy świętej sprawowanej w tym dniu o godz.10:30 pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Ordzinika dziękowaliśmy za posługę s. Anety i s. Bogusławy w naszej wspólnocie. Siostry niebawem opuszczą Mikstat i podejmą posługę i nowe zadania w innych placówkach. Podczas pobytu Sióstr w naszej parafii doświadczyliśmy od nich tak wiele dobra, życzliwości, jak więc nie dziękować Bogu i oczywiście Siostrom za ten wspólnie przeżyty czas. Dodajmy, że Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, duchowe córki św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego posługują w mikstackiej wspólnocie od dziewięćdziesięciu ośmiu lat.
     Wraz z ks. kanonikiem Krzysztofem przy ołtarzu stanęli ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. Rafał Kowalczyk.
     Rozpoczynając Eucharystię ks. proboszcz podkreślił, że przychodzimy do Jezusa z naszymi prośbami i troskami. Zachęcał do wdzięczności za każdą szczęśliwie odbytą podróż poprzez modlitwę, ale i włączenie się w akcję Święty Krzysztof.
     Podczas mszy świętej odczytany został Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2019.
     W słowie skierowanym do wiernych celebrans nawiązując do słów Ewangelii podkreślił, że wiele osób ma problem z modlitwą, nie potrafimy się modlić. Często nasza modlitwa - podkreślił kapłan - jest mechaniczna, albo wcale się nie modlimy. Ks. kan. zaznaczył, że modlitwa często nie ma wpływu na nasze życie, przestała być potrzebą duszy. Kontynuując przywołał słowa św. Augustyna „Jeżeli Bóg czasem nie wysłuchuje naszej modlitwy, to dzieje się tak dlatego, bo się źle modlimy, albo o złe rzeczy się modlimy, albo sami jesteśmy źli”. Zaznaczył, że modlitwa pomaga znosić trudności życia. Wiarę, nadzieję i miłość zyskuje się za cenę modlitwy, która sama w sobie jest wielkim skarbem. Kapłan zachęcał, abyśmy tak jak apostołowie prosili Chrystusa: Panie naucz nas modlić się.
     W apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych usłyszeliśmy zachętę do podjęcia w miesiącu sierpniu abstynencji, ale także słowa o naszej odpowiedzialności za wzrost liczby osób uzależnionych.
     Słowa skierowane do wiernych pobudziły zapewne wielu do refleksji nad naszą modlitwą i być może staną się impulsem do pracy nad sobą w tym zakresie. Tak wielkie ma ona przecież znaczenie w naszym życiu, w naszym duchowym rozwoju.
     Przed końcowym błogosławieństwem nadszedł czas na słowa podziękowania dla s. Bogusławy, która przez ostatni rok uczyła religii w szkole i s. Anety, która była wśród nas przez kilka lat opiekując się m.in. dziećmi w świetlicy środowiskowej, śpiewając i grając w zespole muzycznym. Trudno słowami wyrazić wdzięczność za doświadczone od Sióstr dobro. Jak powiedział ks. kan. Krzysztof „po prostu: Bóg zapłać! A resztę Pan Bóg widzi, więc niech Pan Bóg błogosławi naszym Siostrom”. Siostrom podziękowały dzieci i przedstawiciele zespołu charytatywnego.
     Następnie została odmówiona specjalna modlitwa przed poświęceniem pojazdów. Odbywało się ono w naszej wspólnocie po wszystkich mszach świętych. Wśród święconych pojazdów były różne samochody i te mniejsze, i te większe, motocykle, skutery i rowery. Nie zabrakło na poświęceniu druhów strażaków, którzy przybyli samochodem, którym udają się na akcje ratownicze, ale był i kandydat na strażaka, mały chłopiec, który przyjechał poświęcić swój wóz strażacki.
     W czasie poświecenia zostały zebrane ofiary, które zostaną przekazane organizacji MIVA Polska wspierającej polskich misjonarzy w zakupie środków transportu potrzebnych do głoszenia Dobrej Nowiny w różnych zakątkach świata.
     Na poświęcenie przybyło wielu kierowców swoimi pojazdami. To wielkie świadectwo wiary i zaufania Bogu. Jak powiedział na początku Eucharystii ks. proboszcz wyruszając w podróż z Bożym błogosławieństwem i zachowując rozwagę dotrzemy do bezpiecznie do celu. Na pamiątkę udziału w poświęceniu pojazdów każdy kierowca otrzymał obrazek przedstawiający św. Krzysztofa ze słowami modlitwy: „Boże błogosław naszej podróży, spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu”. Rozpoczynajmy modlitwą każdą podróż, a gdy dotrzemy do jej celu nie zapominajmy podziękować…


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie