HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Niedziela Świętej Rodziny
w naszej wspólnocie parafialnej

27.12.2015r.


„Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin broń,
Jezusie, Maryjo, Święty Józefie broń” (z pieśni)


     Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin broń...słowa tej pieśni wybrzmiały na początku Mszy Świętej sprawowanej w naszym parafialnym wieczerniku w Niedzielę Świętej Rodziny przez Ks. Proboszcza Krzysztofa Ordziniaka w intencji małżonków, którzy w mijającym roku obchodzili Jubileusz 5, 10, 15, 20...65-lecia małżeństwa. Słowa te są szczególnie ważne w czasach współczesnych. Do tego wołania można dodać jeszcze słowa broń naszych rodzin i bądź dla nich wzorem życia małżeńskiego i rodzinnego.
     Dlaczego? Podkreślamy tak często, że współczesne rodziny borykają się z wieloma problemami. Jeśli popatrzymy na Świętą Rodzinę z Nazaretu, tę w której przyszedł na świat Boży Syn to widzimy, że i ona napotykała na wiele trudności. Najpierw, nie było dla Maryi i Józefa miejsca w Betlejem, gdzie mogłaby porodzić Jezusa, troska o Jego życie, konieczność ucieczki do Egiptu, powrót do Nazaretu i codzienne wypełnione obowiązkami i pracą dni. I zgoda na wolę Bożą względem nich w każdym dniu, realizacja scenariusza życia, który napisał dla nich Bóg. Czasami trudny do przyjęcia i zrozumienia, ale zawsze przyjmowany.
     Takich chwil radości i trosk zapewne nie brakowało także w życiu tych, którzy w niedzielę 27 grudnia w Święto Świętej Rodziny zgromadzili się na Eucharystii, by podziękować Bogu za wspólnie przeżyte lata. Ta Msza Święta była także okazją do spotkania tych, którzy niedawno rozpoczęli wspólne życie w sakramentalnym związku małżeńskim, z tymi którzy trwają na dobre i na złe ponad pół wieku.
     Podczas tej Mszy Świętej odczytany został List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny zatytułowany „ Rodzina – szkoła miłosierdzia” . Czytamy w nim m.in. „ Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia, niezmiennie odpowiadają, że chcieliby zawrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą rodzinę. Niestety (…) część z nich nie spełnia swoich marzeń, uciekając przed odpowiedzialnością. (…) źródłem takich decyzji jest często lęk przed przyszłością, wyrażający się w niechęci do podejmowania stałych zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa radosnych i świętych małżeństw, dzięki któremu ludzie młodzi, ale także i małżonkowie przeżywający kryzysy uwierzą w miłość”. Z pewnością takim wzorem dla młodych parafian mikstackich mogą być małżonkowie, którzy legitymują się 65- letnim stażem małżeńskim. Prawdziwa miłość wszystko przetrzyma, zwłaszcza, gdy u progu wspólnego życia zaprosi się do niego Maryję, Jezusa i Świętego Józefa. Ze Świętą Rodziną łatwiej wytrwać w miłości, wierności do końca.
     W czasie Mszy Świętej Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Na pamiątkę tego modlitewnego spotkania otrzymali obrazek Świętej Rodzin oraz breloczki do kluczy. Po jednej stronie jest postać niebieskiego Patrona miasta Świętego Rocha, bo to Jemu powierzamy wszystkie rodziny naszej wspólnoty parafialnej, po drugiej napis: „ Co Bóg złączył...”. Noszony przy kluczach będzie przypominał małżonkom o kiedyś złożonych, a w Niedzielę Świętej Rodziny A.D. 2015 odnowionych przyrzeczeniach małżeńskich.Kiedyś przed 5,10, 15,20...65 laty przy dźwiękach „Marsza weselnego Mendelsona” opuszczali kościół, gdzie ślubowali sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Dziś ponowili te przyrzeczenia, by z Bożym błogosławieństwem dalej kroczyć wspólnie przez życie. Bo, prawdziwa miłość nigdy nie ustaje… .ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie