HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUczciliśmy Trójcę Świętą

07.06.2020r.


„Chwała bądź Bogu, w Trójcy jedynemu:
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
temu, który jest w Osobach trojaki,
w Bóstwie jednaki”(pieśń)


     W niedzielę, 7 czerwca, obchodziliśmy w Kościele uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To wyjątkowy dzień dla naszej wspólnoty – dzień odpustu parafialnego, bo od ponad pięciuset lat to właśnie Trójca Przenajświętsza jej patronuje. Mimo trwania pandemii zniesione zostały limity osób mogących uczestniczyć w mszach świętych i nabożeństwach, stąd nieco liczniejsza rzesza wiernych mogła uczcić Trójcę Świętą.
     Uroczystą sumę odpustową w intencji parafian żyjących i zmarłych sprawował ks. kan. Adam Przybyś, który także skierował do zebranych słowa rozważania.
     Rozpoczynając homilię ks. kanonik podkreślił, że przeżywamy radość oddawania czci Panu Bogu, który jest w Trzech Osobach. Zaznaczył, że wielokrotnie podejmowane były wysiłki mające na celu wyjaśnienie tajemnicy Boga Trójjedynego. Podkreślił, że te wysiłki są potrzebne, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że człowiek nigdy do końca nie obejmie tajemnicy Trójcy Świętej. W związku z tym kaznodzieja zaproponował, by spojrzeć na Pana Boga nie umysłem, ale sercem. Nawiązując do słów Ewangelii zaakcentował, że Bóg jest miłością, jest źródłem miłości promieniującej na cały świat. Celebrans podkreślił, że świat został stworzony z miłości, posłał Syna swego na ziemię z miłości, odkupił z miłości świat. Kontynuując ks. kanonik podkreślił, że miłość jest najważniejszym przymiotem niezbędnym przy rozważaniu tajemnicy Trójcy Świętej. Zachęcił, byśmy spojrzeli na tajemnicę Trójcy Świętej szukając Bożej miłości w świecie. Zwrócił uwagę, że im bardziej miłujemy tym bardziej przybliżamy się do rozumienia tej tajemnicy. Ksiądz kanonik Adam przez wiele lat posługiwał jako kapelan szpitala. W dalszej części homilii zachęcał, by właśnie w szpitalu, gdzie panuje cierpienie, choroba poszukać miłości wśród ludzi i miłości Boga do człowieka. Kontynuując podzielali się kilkoma świadectwami zaobserwowanych przejawów miłości personelu medycznego wobec chorych, cierpiących. Przywołał przykład osób, które niosą pomoc osobom zarażonym. Podkreślił, że i w czasach współczesnych są osoby, które potrafią służyć innym narażając swoje życie. Podzielił się także doświadczeniem swej posługi wśród chorych, ale i ich rodzin podkreślając znaczenie Bożej miłości, ale i ludzkiej życzliwości.
     Kończąc homilię kaznodzieja zachęcał zebranych w mikstackim wieczerniku: „Spróbujmy dzisiaj spojrzeć na tę wielką tajemnicę Boga, na tego , który jest jeden, ale w Trzech Osobach, nie od strony umysłu, ale serca. Bóg pełen miłości kocha świat, On chce ten świat zbawić i nie ma osób, które by już teraz trzeba było przekreślić. Bóg kocha świat, kocha nas a my, żeby Go zrozumieć też winniśmy kochać ludzi, kochać Boga. Kto tę miłość czuje w sercu, ten może powiedzieć, już wiem choć trochę kim jest Bóg, bo Bóg w Trójcy Świętej jest Bogiem miłości”.
     Skierowane przez ks. kanonika słowa zwróciły naszą uwagę na rolę postawy miłości wobec Boga i bliźnich w przybliżeniu się do zrozumienia tajemnicy Trójcy Świętej i zapewne skłonią wielu do refleksji co mogę uczynić, by tak się stało w naszym życiu.
     Po Mszy Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Trójcy Przenajświętszej, a następnie wyruszyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem wokoło kościoła. Zakończyło ją błogosławieństwo udzielone przez celebransa wiernym zgromadzonym w naszej farze. Po błogosławieństwie odśpiewana została pieśń „Boże coś Polskę”.
     Już w XIV wieku nasi przodkowie pobudowali pierwszy kościół pw. Świętej Trójcy. W duch wiary, ale i pozostając wierni tradycji przodków uczciliśmy Trójcę Świętą.

Link do homilii wygłoszonej przez ks. kan. Adama Przybysia

https://drive.google.com/file/d/1XTX8Y5tLP0JG2N2LYz-p7uXAHm6RKziU/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie