HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DOdpust ku czci
Trójcy Przenajświętszej
w naszej parafii

16.06.2019r.


„Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen”


     Bogata w wydarzenia była w naszej parafii niedziela 16 czerwca. W tym dniu w całym Kościele obchodzona była uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dla naszej wspólnoty był to dzień wyjątkowy, dzień odpustu, bo od wieków parafii patronuje Trójca Święta. Uroczystej sumie odpustowej odprawionej o godz. 11:00 przewodniczył w tym roku ks. Andrzej Wojciechowski, proboszcz parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Czempiniu. W czasie sumy odpustowej zakończenie „ Białego Tygodnia” przeżywały dzieci, które w uroczystość Zesłania Ducha Świętego pierwszy raz w sposób pełny uczestniczyły we mszy świętej, natomiast uczniowie klasy czwartej wspominali rocznicę swojej I Komunii Świętej.
     Wraz z księdzem Andrzejem Wojciechowskim, stanęli ks. kan. Krzysztof Ordziniak oraz ks. kan. Zbigniew Mielcarek, który czterdzieści dwa lata temu w uroczystość Trójcy Świętej sprawował w mikstackiej farze mszę świętą prymicyjną.
     Na początku mszy świętej ksiądz proboszcz przedstawił przewodniczącego koncelebrze księdza Andrzeja. Podkreślił, że jest następcą ks. Franciszka Ksawerego w Czempiniu, w parafii do której posłany został budowniczy naszej fary w dwa lata po jej konsekracji. W Czempiniu w parafii pw. Świętego Michała Archanioła sprawował posługę w latach 1920-1961. Ks. kan. Krzysztof zaznaczył, że ks. Andrzej Wojciechowski jest kolegą kursowym syna naszej parafii ks. Michała, a więc niedawno obchodził 25-lecie kapłaństwa.
     Homilię podczas uroczystej sumy wygłosił przewodniczący koncelebrze ks. Andrzej. Można w niej wyodrębnić dwie części. W pierwszej kaznodzieja nawiązując do słów Ewangelii zachęcał byśmy dziękowali Bogu za Bożego Ducha, który przypomina nam prawdę. Podkreślił, że ta prawda jest przekazywana od dwóch tysięcy lat, głoszona w naszych parafiach i prowadzi nas do zbawienia. Ks. Andrzej zaakcentował, że w uroczystość Trójcy Przenajświętszej dziękujemy za Boga Ojca, który stworzył świat, za Syna Bożego, który odkupił świat, wybawił nas od śmierci i grzechu, dziękujemy za Ducha Świętego, który nas prowadzi, oświeca nas, byśmy nie zeszli z Bożych dróg. Kaznodzieja nawiązał do medalionu Trójcy Przenajświętszej znajdującego się w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Czempiniu podkreślił, że cała Trójca Święta przedstawiona jest jako wspólne działanie Boga dla naszego zbawienia.
     W drugiej części homilii kaznodzieja podzielił się wspomnieniami osób, które pamiętają ks. Franciszka Ruszczyńskiego. Podkreślił, że został zapamiętany jako kapłan nawołujący do jedności. Zaznaczył, że wiarę i postawę patriotyczną przejął od rodziców. Podkreślił troskę o ks. Franciszka o wolność, zaangażowanie w Powstanie Wielkopolskie. Dodał, że mocno angażował się w organizowanie życia społeczno- politycznego, w obronę języka polskiego. Ksiądz Andrzej podkreślił znaczenie rodziny dzięki której, ks. Franciszek- jak powiedział kaznodzieja - miał: „Mocne przekonanie, że Polska i Kościół i wiara to jest jedność, tak jak jest jedność Trójcy Świętej w działaniu. Nie ma, że każdy idzie w swoją stronę tylko jedno działanie Boga Ojca Stworzyciele, Syna Bożego, który nas odkupił przez cierpienie i śmierć i Duch Święty, który kieruje i prowadzi”. Kontynuując zaakcentował jego mocną, zdecydowaną postawę dążenia do jedności.
     W dalszej części homilii celebrans podkreślił, że Czempinianie zapamiętali ks. Franciszka jako zatroskanego o liturgię. Był w tym zakresie bardzo wymagający wobec ministrantów. Ksiądz Andrzej zaznaczył, że ludzie pamiętają, iż ks. Ruszczyński, gdy udawał się do chorego dorożką zawsze wracał okrężna drogą, by zobaczyć co się dzieje w parafii. Angażował się w rozwiązywanie trudnych spraw parafian, jednocześnie bardzo o nich zatroskany. Mieszkańcy parafii czempińskiej jak podkreślił ks. Andrzej wspominają troskę ks. Franciszka o wiernych przybywających w okresie Wielkiego Postu na gorzkie żale. Wielu udawało się z okolicznych wiosek do kościoła na cały dzień. Rano uczestniczyli we mszy świętej, następnie w drodze krzyżowej, a o 15 w gorzkich żalach. Kapłan udostępniał wiernym salkę, by mogli spożyć posiłek, częstował kawą, herbatą, plackiem, a czas spędzany z parafianami wykorzystywał na rozmowy z nimi, na dzielenie ich radości i trosk. Cieszył się obecnością wiernych i ich udziałem w nabożeństwach, trwaniem przy Kościele. Jak zaznaczył kaznodzieja siostra, która była gospodynią, zapamiętała ks. Franciszka jako dbającego o swój wygląd. Kaznodzieja podzielił się radością z możliwości przebywania w mikstackiej parafii. Kończąc powiedział.: „Niech dobry Bóg Wam tutaj dalej błogosławi. Życzę bardzo głębokiej wiary, żeby dalej prowadzić młode pokolenia do jedności wiary. By to co dobre i piękne wynosiły z naszych rodzin. Niech zawsze dobry Bóg wspomaga”.
     Ubogacił nas ksiądz Andrzej swoim słowem. Poszerzył naszą wiedzę o życiu i posłudze ks. Franciszka Ksawerego.
     W procesji z darami dzieci przyniosły chleb wodę i wino oraz hostie.
     Po zakończeniu Mszy Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Trójcy Przenajświętszej, a następnie wyruszyliśmy z procesją wokoło kościoła. Po błogosławieństwie udzielonym Najświętszym Sakramentem licznie zebranym w mikstackim wieczerniku wiernym wybrzmiała pieśń „Boże coś Polskę…”.
     Dziękujemy ks. Andrzejowi za podzielenie się z nami wspomnieniami o ks. Franciszku Ruszczyńskim z czasu Jego posługi w Czempiniu. Mimo, iż od śmierci tego zasłużonego dla naszej wspólnoty parafialnej Kapłana minęło ponad pięćdziesiąt lat to, w Czempiniu żyją jeszcze osoby Go pamiętające, więc trzeba te wspomnienia ocalić od zapomnienia. Czas płynie, a wraz z nim odchodzą świadkowie życia Kapłana Franciszka. Warto pamiętać, warto wspominać i te wspomnienia przekazywać kolejnym pokoleniom. Ubogaciło nas to słowo skierowane do nas w uroczystość Trójcy Świętej w kościele, który został pobudowany właśnie dzięki determinacji i zaangażowaniu ks. Franciszka. Uroczystość odpustowa stała się okazją do dziękczynienia za tę piękną świątynie. Ku niebu popłynęła prośba o radość wieczną dla Ks. Franciszka.


Link do homilii

https://drive.google.com/open?id=1jX7oensXwdJB2V07dpXmozfE9VNKkrQFZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie