HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Sympozjum Mariologów i Kustoszów Sanktuariów
w Wieleniu Zaobrzańskim

9_11.09.2015r.


     W dniach od 9. do 11. września w niewielkiej miejscowości Wieleń Zaobrzański( archidiecezja poznańska) odbyło się Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i VI Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich. Uczestniczył w nim kustosz naszego Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak.
     W Wieleniu Zaobrzańskim znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. W 2005 roku na skronie Maryi i jej Syna zostały nałożone papieskie korony. W tym roku przeżywano więc 10- lecie koronacji koronami papieskimi.
     Tak jak co roku Sympozjum towarzyszyło hasło, myśl przewodnia, która w tym roku zawarta została w słowach „Razem z Maryja dziękujemy za dar Chrztu Świętego”. Hasło tegorocznego Sympozjum i Spotkania Kustoszów Sanktuariów Polskich nawiązywało do wydarzeń, które będziemy przeżywać w przyszłym roku, a mianowicie obchodów 1050 – lecia Chrztu Polski.
     Sympozjum rozpoczęło się 9 września Mszą Świętą sprawowaną przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej Grzegorza Balcerka. O godz. 20:30 uczestnicy sympozjum spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził Ks. Kustosz Marian Szymański.
     Następnego dnia rozpoczęły się sesje referatowe sympozjum. Oficjalnego otwarcia sympozjum dokonał Ks. Bp dr hab. Henryk Ciereszko Przewodniczący Episkopatu Polski ds. Sanktuariów.
     Sympozjum zostało podzielone na cztery sesje. Pierwsza sesja została zatytułowana: „U korzeni polskiego chrześcijaństwa i polskiej maryjności”. Został na niej wygłoszony referat „Maryjny kontekst epoki chrztu Polski”, zaprezentował go gość z Włoch O. prof. Stefano Cecchin OFM. W tej części sympozjum został wygłoszony także referat Ks. prof. dra hab. Kazimierza Szymonika, który podjął w nim zagadnienie Bogarodzicy jako pieśni kościelnej i hymnu narodowego. Mówca podkreślił w nim chrystocentryczny charakter pieśni.
     Druga sesja odbyła się pod hasłem: „ Rola Maryi w historii chrześcijańskiej Polski”. Został w niej wygłoszony referat O. prof. UKSW dra hab. Grzegorz Bartosik OFMConv. pt. „Maryja na straży polskiej tożsamości chrześcijańskiej”. O godzinie 12:00 uczestnicy Sympozjum Mariologicznego i Spotkania Kustoszów uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył Ks. bp Henryk Ciereszko, zaś homilię wygłosił O. prof. Stefano Cecchin OFM.
     Po Mszy Świętej był czas na zwiedzanie sanktuarium. Z historią sanktuarium zapoznał zebranych wieloletni Kustosz Ks. Władysław Płóciennik.
     Trzecie sesja została zatytułowana „Owoce Millenium Chrztu Polski”. W tej sesji przebieg i znaczenie Wielkiej Nowenny przybliżył zebranym O. dr Jan Pach OSPPE z Jasnej Góry. Z kolei Ks. dr Teofil Siudy mówił o Milenijnym akcie oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi Matce Kościoła.
     Niezwykle ważne, zwłaszcza dla kustoszów sanktuariów były referaty wygłoszone w sesji IV. Pierwszy, zatytułowany „Sanktuaria – miejscem kształtowania uczniów Chrystusa” wygłosił O. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI. Z kolei Ks. dr Janusz Kumala MIC zajął się znaczeniem pielgrzymek maryjnych w kształtowaniu świadomości chrztu świętego.
     Czwartkowy wieczór minął uczestnikom Sympozjum Mariologicznego i Spotkania Kustoszów na nawiedzeniu kościoła Jakuba Większego i Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Obrze. Uczestnicy spotkania zwiedzili także Muzeum Misjologiczne. Warto dodać, że w Obrze spoczywa twórca znanych pieśni religijnych takich jak: „ W krzyżu cierpienie”, „Chwalcie łąki umajone”, „ O Maryjo przyjm w ofierze” O. Karol Antoniewicz.
     Ostatni dzień Sympozjum uczestnicy rozpoczęli Msza Świętą w Sanktuarium, której przewodniczył i homilie wygłosił Ks. Bp Henryk Ciereszko.
     W ostatnim dniu sympozjum odbył się panel zatytułowany „Chrystologia współczesnych nabożeństw maryjnych”, w którym uczestniczyli wszyscy prelegenci.
     Ważnym punktem programu było Spotkanie Kustoszów Polskich Sanktuariów, któremu przewodniczył Ks. Bp Henryk Ciereszko. Było ono okazją do wzajemnego poznania się, a także wymiany doświadczeń. Zaproponowano, by w czasie kolejnego spotkania została dokonana prezentacja wybranych sanktuariów. Przed Kustoszami Sanktuariów czeka wiele wyzwań związanych z obchodami 1050- lecia Chrztu Polski, Rokiem Miłosierdzia Bożego, ŚDM… Bo sanktuaria to miejsca szczególne…, na co zwrócił w swojej homilii uwagę Ks. Bp Henryk Ciereszko.
     Wiedzą o tym posługujący na co dzień w sanktuariach kustosze, którzy docenią fakt i podkreślają znaczenie wpisania ich spotkań w czas Sympozjów Mariologicznych. Dostarczają im bowiem wielu inspiracji do pracy duszpasterskiej. Takie spotkania ubogacają, inspirują i mobilizują do dalszej posługi i poszukiwania dróg, którymi posługujący w sanktuariach kapłani mają prowadzić ludzi do Boga.
     Ponadto Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich pokazało, że wiele problemów z którymi się zmagają są wspólne, niezależnie od tego czy posługuje się w sanktuarium mającym wielowiekowa tradycję, czy w takim, jak nasze mikstackie, które dopiero niedawno, zaczęło zapisywać na kartach historii nowy rozdział: SANTUARIUM. W szóstym Spotkaniu Kustoszów Sanktuariów Polskich uczestniczył także Kustosz naszego Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha, Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak, który nieustannie poszukuje inspiracji i dróg rozwoju kultu naszego niebieskiego Patrona. Uczestniczył w tego typu spotkaniu po raz piąty...jako jedyny z naszej kaliskiej diecezji...ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie