HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMajowe spotkanie w Szkole Świętego Rocha

28.05.2022r.


„Każdy może do Rochowej Szkoły przyjść, Jeśli tylko chce…”

     Za dziećmi z naszej parafii kolejne spotkanie w Szkole Świętego. Odbyło się w bardzo nielicznym gronie, bo choroby i przygotowania do występów uniemożliwiły niektórym udział w nim. Tym razem spotkaliśmy się w sanktuarium. Rozpoczęło się ono modlitwą, do naszego niebieskiego Patrona. Następnie nawiązałem do majowego nabożeństwa fatimskiego podczas którego, w role pastuszków wcieliły się dzieci z Rochowej Szkoły. Przybliżyłem dzieciom postacie Hiacynty i Franciszka. Zwróciłem uwagę, że jest dla nas tajemnicą, dlaczego ci, którzy byli uczestnikami objawień fatimskich zmarli jako dzieci. Mogli uczynić w życiu jeszcze tyle dobra. Wyjaśniłem dzieciom, że aby można było ogłosić kogoś świętym potrzebny jest cud. Cud do kanonizacji błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto wydarzył się Brazylii. Bawiący się z siostrą pięciolatek Łukasz wypadł przez okno z wysokości ponad 6 metrów i odniósł poważny uraz głowy uderzając o beton. Jego czaszka została rozbita i część materii mózgowej wypłynęła na zewnątrz. Lekarze określili jego stan jako krytyczny. Według nich miał minimalne szanse na przeżycie. Rodzice modlili się do Pani Fatimskiej i do bł. Franciszka i Hiacynty, aby przyszli synowi z pomocą. Chłopiec wyzdrowiał, a wypadek nie pozostawił negatywnych skutków dla jego organizmu.
     Miesiąc maj to czas nabożeństw do Matki Bożej. Podczas poprzedniego spotkania zachęciłem dzieci, by wraz z rodzicami wybrały się na spacer szlakiem mikstackich kapliczek i przygotowały mapę, na której je zaznaczą. Dzieci jak zawsze wykazały się pomysłowością.
     W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o niewielkiej miejscowości Spycimierz, a właściwie o tradycji układania dywanów kwietnych na Boże Ciało. Tradycja układania dywanów w Spycimierzu na Boże Ciało znajduje się podobnie, jak nasze uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt na Krajowej Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zwróciłem uwagę dzieci na to jak ważne jest zaangażowanie młodych w układanie kwietnych dywanów, które w grudniu 2021 roku zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wskazałem dzieciom, jak ważny dla zachowania naszych tradycji odpustowych jest ich udział ze zwierzątkami w odbywającym się obrzędzie błogosławieństwa zwierząt.
     Obejrzeliśmy film pokazujący dywany kwietne i sposób ich przygotowania. Spycimierski dywan ma ponad kilometr długości. A my, wraz z dziećmi na nasze uroczystości odpustowe spróbujemy ułożyć św. Rocha z kwiatów.
     Dzieci z Rochowej Szkoły otrzymały przed miesiącem nasionka fasolki z monstrancją. Fasolki są już zasadzone i pięknie dzieciom rosną.
     Zachęcam kolejne dzieci do udziału w spotkaniach. Przyjdźcie, zobaczcie, co na nich robimy. Jeśli chcecie poznawać postać naszego niebieskiego patrona św. Rocha i piękne tradycje odpustowe przyjdź na spotkanie. A może chcecie się wraz z nami układać św. Rocha z kwiatów, zapraszamy pewnie będzie to dla nas wszystkich ciekawe doświadczenie.

Link do filmu o spycimierskich dywanach kwietnych:
https://youtu.be/oglZk9FG4Kc


W galerii zdjęcia z mapami, na których są zaznaczone nasze mikstackie kapliczki przygotowanymi przez uczestników spotkań w Szkole św. Rocha.Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie