HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Zakończyła się IV edycja
Szkoły Świętego Rocha

07_14.08.2015r.


     14. sierpnia zakończyły się spotkania w ramach IV już edycji Szkoły Świętego Rocha. To znak, że uroczystości odpustowe ku czci Świętego Rocha tuż, tuż...
     Dlaczego? Bo założeniem tej niezwykłej Szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do uroczystości odpustowych ku czci Świętego Rocha odbywających się w naszej wspólnocie parafialnej zawsze 16 sierpnia.
     Na czym polega niezwykłość tej Szkoły? Jest to Szkoła, w której zajęcia odbywają się w wakacje, łącząca modlitwę, z nauką, pracą i zabawą.
     Spotkania rozpoczynały się codziennie o godz. 10:00 w dniach od 7. do 14. sierpnia w Sanktuarium wspólnym pacierzem, Nowenną, śpiewem i oddaniem czci relikwiom Świętego Rocha.
     Co nasi młodzi parafianie robili jeszcze w tej „Szkole”? Atrakcji nie brakowało, świadczy o tym liczba uczestników. Wahała się ona w zależności od dnia od 43-54. Bardzo zróżnicowany był wiek uczestników, najmłodszy miał 4 lata najstarszy 17. Jak się okazało, każdy w tej Szkole mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy młodszą i gimnazjalną. Gimnazjaliści w ramach tegorocznej „ Szkoły Świętego Rocha” zbierali informacje o kapliczkach i krzyżach przydrożnych znajdujących się w Mikstacie. W czasie spotkań nasi młodzi parafianie mogli się dowiedzieć sporo o życiu Świętego Rocha. Obejrzeli także film o Jego życiu i miejscach, gdzie odbiera on szczególną cześć. Były także zajęcia z języka francuskiego, bo to przecież język narodowy naszego Patrona.
     Spodobała się chyba uczestnikom spotkań ta niezwykła Szkoła, bo przyszli do niej także w sobotę. Po modlitewnej części spotkania i rozmowie o roli gestów, które czynimy i umiejętności odczytywania woli Bożej w naszym życiu odbyła się wycieczka do biblioteki. Tu dzieci i młodzież dowiedziała się jak, i gdzie, poza Internetem, można szukać potrzebnych nam informacji. Po drodze uczestnicy spotkań zatrzymywali się na chwilę przy mijanych kapliczkach. Na trochę dłużej zatrzymali się przy figurze św. Rocha w parku. Tutaj odmówiona została Litania do Świętego Rocha.
     W czasie spotkań w Szkole Świętego Rocha była jeszcze wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie piecze się chleb. Nasi młodzi parafianie mogli nie tylko zobaczyć jak piecze się chleb, ale włączyli się do pracy przy jego wypieku. Wizyta ta stanowiła okazję do wyjaśnienia młodym, dlaczego Święty Roch przedstawiany jest na obrazach z psem, który często trzyma w pyszczku chleb. Bardzo ważne były w trakcie tych spotkań zajęcia poświęcone wspólnocie i roli jaką ma w niej do spełnienia każdy z nas. Był w czasie tych spotkań także czas na wyjaśnienie, dlaczego w Mikstacie pobudowano kościół pw. Świętego Rocha. Ks. Kan. Krzysztof Ordzinik, Kustosz Sanktuarium, a jednocześnie inicjator i organizator spotkań opowiedział także ich uczestnikom o genezie obrzędu błogosławieństwa zwierząt.
     Jak doskonale wiemy, od 2007 roku Święty Roch jest nie tylko patronem kościoła na Wzgórzu, ale także miasta. W związku z młodzi złożyli wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie zostali przyjęci przez Pana Burmistrza, który zapoznał ich z zadaniami urzędu. Pokazał im także stare księgi metrykalne, które wzbudziły szczególne zainteresowanie gimnazjalistów. Najmłodsi uczestnicy Szkoły Świętego Rocha woleli skorzystać z propozycji Pana Burmistrza i na chwile zasiadali w Jego fotelu. Pan Burmistrz wyjaśnił swoim młodym Gościom, jak przebiegała procedura ustanowienia patronatu Świętego Rocha nad miastem.
     Był w czasie tych spotkań także czas na odwiedzenia muzeum. Okazało się, że wielu było w nim po raz pierwszy. Po drodze dzieci wstąpiły do MOPS-u. Ważnym momentem spotkań było nawiedzenie kościoła pw. Świętej Trójcy. Bo tu dla wielu z nich wszystko się zaczęło… Tu zatrzymując się przy chrzcielnicy otrzymali zadanie: mieli dowiedzieć się kiedy dokładnie zostali ochrzczenie. Kolejne dni spotkań szybko mijały i wreszcie przyszedł ten ostatni 14 sierpień. To dzień, w którym w kościele wspomina się Świętego Maksymiliana Marię Kolbe, męczennika, franciszkanina, miłośnika Matki Bożej. Ks. Kan. wyjaśnił młodym parafianom, jaki jest związek między Świętym Rochem i Świętym Maksymiliana. Potem był czas o drodze, którą ma do przebycia każdy z nas i śladach, które pozostawiamy. Uczestnicy Szkoły także zostawili swoje ślad. Obrysowywali na dużych kartach swoją stopę i wpisywali na niej swoje imię. Miejmy nadzieję, że to nie jedyny ślad, który pozostawili uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha.
     Ten najważniejszy powinien pozostać w ich sercach i pamięci.
     Uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha otrzymali pamiątkowe dyplomy.
     Podjęta przez Kustosza Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka inicjatywa jest ciekawą formą przekazu tradycji związanych z uroczystościami odpustowymi. Można mieć nadzieję, że młodzi, którzy teraz poznawali w tak ciekawej formie życie Świętego Patrona będą chcieli w przyszłości kierować się wartościami, które były dla Niego ważne. Można mieć także nadzieję, iż będą troszczyć się o to, by piękne tradycje odpustowe będące świadectwem wiary pokoleń będą nadal przekazywane.
     I jeszcze jedna refleksja… Fenomen tej szkoły. Wakacje… upał …ranne godziny i tylu młodych w Sanktuarium. Słowa uznania i podziękowania dla nich i ich rodziców. Przyprowadziła ich tu chęć poznania Patrona, dobrej zabawy, ale Ktoś pomyślał o tym, że trzeba tym młodym coś zaproponować, coś dla nich zorganizować. Więc słowa podziękowania dla Księdza Kan. Krzysztofa Ordziniaka za cenną inicjatywę, pomysłowość, zaangażowanie, za to, że w tym pełnym zajęć przedodpustowym okresie znalazł czas dla młodych. Ale przecież Ks. Kustosz wie doskonale, że to od nich zależy, czy przekazana zostanie wiara i piękne zwyczaje odpustowe kolejnym pokoleniom.
     A następna Szkoła Świętego Rocha już … za niecały rok. Ksiądz Kustosz już planuje co będzie na niej robił z młodymi parafianami w przyszłym roku…ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie