HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

O mikstackim Świętym Rochu w Szreniawie

15.04.2016r.


     Obchodzona w tym roku 1050- rocznica Chrztu Polski jest okazja do podejmowania licznych inicjatyw duszpasterskich, koncertów, ale także wystaw. Jedna z takich wystaw została zorganizowana w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Została ona zatytułowana: „Święty Izydor wołkami orze ... Święci patroni w życiu wsi polskiej”. Świeci patronowie odgrywali i odgrywają znaczącą rolę w życiu katolików. Na wystawie zaprezentowano postaci ponad 50 Świętych Patronów związanych w sposób szczególny z tymi, którzy związani są z pracą na roli. Święty Izydor jest patronem rolników, stąd tytuł wystawy. Oglądając wystawę, możemy prześledzić według czterech pór roku postacie Świętych, którym mieszkańcy wsi zawierzali ( i jeszcze w niektórych regionach zawierzają) sprawy związane z uprawą roli, hodowlą zwierząt, ale także z codziennym życiem.
     Do Szreniawy, 15 kwietnia udali się Pan Burmistrz Henryk Zieliński z Ks. Kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie. Wszak Święty Roch jest opiekunem zwierząt domowych, polskich lekarzy weterynarii, a także, jak wskazują niektóre źródła rolników.
     Stąd nie powinno nikogo dziwić, że na wystawie znalazł się akcent mikstacki. Urząd Miasta i Gminy przygotował na wystawę planszę prezentująca postać i kult Świętego Rocha w Mikstacie. Bo to przecież właśnie u nas w Mikstacie odbywa się od ponad trzystu lat niepowtarzalny, niezwykły obrzęd błogosławieństwa zwierząt świadczący o wierze i zaufaniu Bogu mieszkających tu ludzi. A o tym, że mieszkańcy naszej ziemi czczą w sposób szczególny Świętego Rocha świadczy niedawno dokonany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpis naszych uroczystości odpustowych z obrzędem błogosławieństwa zwierząt na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
     Warto tu dodać, że mamy w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha także obraz Świętego Izydora Oracza…
     Wystawę w Szreniawie można zwiedzać do 27. października. Może warto się wybrać, by przypomnieć sobie postacie tych, których orędownictwa możemy przyzywać w chwilach radości i trosk…ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie