HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DWspólnota „Tacy sami”
w naszym sanktuarium

04.06.2017r.


     W uroczystość Zesłania Ducha Świętego przybyli do Mikstatu członkowie wspólnoty „Tacy sami”. Wspólnotę tworzą osoby niepełnosprawne i wolontariusze. Podczas wakacji wspólnota organizuje w Wojkowie wczasorekolekcje podczas, których pogłębia swoja więź z Bogiem oraz drugim człowiekiem. Wielkim krokami zbliża się wakacyjny okres, więc organizatorzy wczasorekolekcji, wolontariusze spotkali się , by omówić sprawy organizacyjne.
     Na miejsce spotkania wybrano Mikstat, gdyż to właśnie w naszej parafii od lipca 2016 roku sprawuje posługę wikariusza ks. Krzysztof Lipiński, organizator wczasorekolekcji, a także diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych.
     O godz. 16:00 członkowie wspólnoty uczestniczyli we Mszy Świętej, która sprawowana była w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie. Warto tu na marginesie dodać, że Patron tego miejsca, podobnie jak członkowie wspólnoty „ Tacy sami” pochylał się nad każdym potrzebującym pomocy człowiekiem.
     Podczas Eucharystii homilię wygłosił, ks. Krzysztof, duchowy opiekun wspólnoty. Zwrócił w niej uwagę, że jeśli człowiek przyjmie w życiu sceptyczną postawę wobec wiary, to nieustannie będzie stawiał pytania i nawet najbardziej logiczne odpowiedzi, argumenty nie będą dla niego przekonywujące. Kaznodzieja podkreślił, że Jezus żyjąc na ziemi powołał apostołów, gromadził tłumy, wyjaśniał im wszystko do czego Pan Bóg nas zaprasza. Jak podkreślił, na kartach Pisma Świętego wielokrotnie podkreśla się, że uczniowie słuchali słów Jezusa, ale ich nie rozumieli. Kontynuując homilie ks. Krzysztof podkreślił, że do zrozumienia tego wszystkiego do czego zaprasza nas Bóg potrzebny jest Duch Święty. Powiedział m.in.” Duch Święty pomaga nam zrozumieć i zobaczyć genialność i piękno tego, do czego zaprasza nas Pan Bóg. Pan Bóg daje nam różnego rodzaju wskazówki, drogowskazy, na nasze życie, a my możemy być na nie zamknięci, możemy ich nie zauważyć. Działanie Ducha Świętego objawia się w tym, że rozumiemy, widzimy obecność Pana Boga w naszym życiu, rozumiemy te drogowskazy, które On nam daje”. Kończąc homilię ks. Krzysztof zachęcał zebranych w sanktuarium wiernych, by prosili Pana Boga o łaskę rozumienia swej wiary, rozumienia swego życia, a także dostrzegania bliskości Boga.
     Po zakończeniu Eucharystii został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po końcowym błogosławieństwie ks. Krzysztof podał najważniejsze informacje dotyczące organizacji wczasorekolekcji w Wojkowie w 2017 roku. Członkowie wspólnoty przygotowali oprawę muzyczną Eucharystii.
     Dalsza część spotkania odbyła się na probostwie przy kawie i słodkościach. A już niedługo wielu z uczestników spotkania w Mikstacie będzie uczestniczyć we wczasorekolekcjach w Wojkowie służąc pomocą niepełnosprawnych członkom wspólnoty „ Tacy sami”.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie